עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון אינטרנט ‏עבירות פשע מקוון באינטרנט (עבודה אקדמית מס. 9154)

‏290.00 ₪

36 עמ'.

סמינריון אינטרנט ‏עבירות פשע מקוון באינטרנט

שאלת המחקר

כיצד באות לידי ביטוי ‏עבירות פשע מקוון באינטרנט?

תוכן עניינים

הקדמה   3

עבירת הצפת ספאם באינטרנט   4

עבירות הונאה באינטרנט   4

הימורים מקוונים בלתי חוקיים   7

פסקי דין על עבירות מקוונות   8

שיתוף פעולה בינ"ל בפשע מקוון  17

דיני ראיות של פשיעה מקוונת   18

נקודת מבט עולמית אכיפת פשע מקוון  24

הוראות האמנה מתמקדות בשלושה תחומים:  26

סיכום ומסקנות   28

ביבליוגרפיה   35

 

 

בעולם התגבשה זה מכבר ההכרה, כי הפשיעה האינטרנטית חמקמקה ככספית אל מול קצב הזחילה היחסי של פרוצדורות עזרה משפטית בין מדינות. הפרקטיקה מלמדת כי פרוצדורות אלו דורשות פרק זמן של מספר שבועות עד מספר חודשים מעת שעולה הצורך בעזרה משפטית בין מדינות ועד לתחילת ביצוען של פעולות חקירה במסגרת העזרה המשפטית. בטווח זמן זה חלק ניכר מהמידע הממוחשב הרלוונטי לחקירת העבירה עלול להימחק, להשתנות, לעבור הצפנה, לעבור העתקה לשרת המצוי במדינה אחרת וכיו"ב.

 


עבירת הצפת ספאם באינטרנט

אשר לריגול לצורכי שיווק דואר זבל החוק האמריקני קובע רף ענישה גבוה יחסית לעבירות של ריגול עסקי פלילי: ער עשר שנות מאסר לכל גורם שהשתתף בריגול העסקי הפלילי, בין אם היה המזמין, בין אם היה מבצע הריגול, ובין אם רק השתתף בקשירת הקשר. לצד רכיב המאסר בפועל, נקבע רכיב כספי עונשי של עד $50,000 לנאשם או ער $500,000 לתאגיד נאשם. בדין הישראלי, אין הוראות חקיקה ספציפיות להתמודדות עם ריגול עסקי בהיבט הפלילי.

 

 

עבירות הונאה באינטרנט

המחשב, ובפרט פלטפורמת האינטרנט, מהווים מצע נרחב לגידול שיטות תרמית ושיטות הסוואה חדישות לעברייני מרמה. תכונת האנונימיות של הרשת, היכולת לפעול מאחורי ״מסך עשן״ וירטואלי, ומעברן של טרנזאקציות מסחריות רבות לרשת האינטרנט - כל אלה הם בבחינת פרצות הקוראות לנוכלים אינטרנטיים. המרמה באמצעות המחשב נוגעת לתחום כרטיסי האשראי (העתקת פרטי כרטיס אשראי מקורבן תמים, או התחזות לבעל עסק המבצע עסקה תמימה־כביכול עם הקורבן): לתחום הבנקאי (העתקת פרטי חשבון בנק וסיסמאות וחיוב חשבונות תמימים); ולתחום המסחר המקוון (הטיית פרטי עסקה אינטרנטית לטובת מבצע העבירה בלי ידיעתו של הקורבן). שיטות המרמה הללו כוללות פעולות אינטרנטיות המהוות פלישה לפרטיותו של הקורבן, ומכאן שמתקיימת זיקה בין עבירות של פגיעה בפרטיות ברשת לבין עבירות מרמה ברשת. ברי כי כל העבירות שנמנו לעיל, אשר תפוצתן גאתה במרחב הממוחשב, התקיימו כעבירות פליליות אף טרם עידן האינטרנט. ואולם, הן עברו מוטציה באינטרנט והפכו לתופעות המהוות איום משמעותי הרבה יותר מאשר בגלגולן הקודם. בעבירות באמצעות מחשב אלה, השימוש במחשב עשוי לשמש ראיה לביצוען ואף עשוי לכונן יסוד מיסודות העבירה. נוסף להן ישנן כאמור גם עבירות נגד מחשב אשר הגיעו לממדים בעייתיים, אם כאשר המחשב הוא מושא העבירה ואם כאשר הוא נושא העבירה (פריצות למחשבים, גניבת מידע ממוחשב, התקפות DDOS}. יודגש כי רשימת העבירות הנ״ל בהחלט אינה ממצה, ותופעות פשיעה רבות נוספות צוברות תאוצה באוטוסטרדת המידע.


ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

סעיפים 2-6 לחוק המחשבים, התשנ"ה 

סעיף 214 לחוק העונשין, התשל"ז

סעיף 1 לחוק האזנת סתר, התשל"ט


J. P. Barlow, "The Economy of Ideas", Wired, 84, at 85

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת