עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון רצח על רקע חילול כבוד המשפחה, פגיעה בכבוד המשפחה במגזר הערבי (עבודה אקדמית מס. 913)

‏290.00 ₪

49 עמודים. (ניתן לקצר בחינם)

עבודה אקדמית מספר 913
רצח על רקע חילול כבוד במשפחה


תוכן עניינים

מבוא. 

שאלת המחקר. 

השערת המחקר. 

מושגי יסוד: כבוד, רצח וחילול כבוד המשפחה, בחברה המוסלמית במדינת ישראל. 

כבוד ובושה בחברה מוסלמית. 

סוסה שדחתה את הסיח שלה. 

חכמת השיח' 

טקס הבישעה. 

כבוד המשפחה ושליטה כלכלית. 

הרוצחים הפוטנציאליים. 

הסיבה שרק נשים נרצחות על רקע כבוד המשפחה. 

מאפייני הרצח

טיפול הרשויות. 

חילול כבוד המשפחה כביטוי לגיטימי של יחסיות תרבותית. 

תרבות ופשעי אלימות. 

דיון: תופעת הרצח על רקע חילול כבוד המשפחה – גורמים פוטנציאליים לתופעת הרצח על רקע חילול כבוד המשפחה 

ניתוח מקרי הרצח הנבחרים על רקע חילול כבוד המשפחה. 

בדוויות אינן מתאבדות, הן נרצחות. 

החולצה שהפלילה. 

חוטאות ששרדו 

מכאן ניגע באירוע האחרון "הבאר הרדודה". 

הדין והחוק הבינ"ל. 

ישראל. 

המשפט הישראלי כלפי נורמות מיעוטים בכלל ורצח על כבוד המשפחה בפרט. 

התפיסה הממסדית הרווחת בכל הקשור לתופעה של רצח נשים ערביות על רקע מה שמכונה "כבוד המשפחה"  

יחסיות תרבותית של האסלאם כלפי תופעת הרצח על רקע חילול כבוד המשפחה. 

התא המשפחתי ותופעת הרצח על רקע כבוד המשפחה – פשעי הכבוד. 

מקורות האלימות הגברית בחברות פרימיטיביות. 

רצח על רקע כבוד המשפחה – העמדות שמנגד. 

סוגיית רצח על רקע חילול כבוד המשפחה במגזר הערבי 

פשעי כבוד - נתונים סטטיסטיים על פי חלוקה גיאוגרפית. 

היקף האלימות במשפחה כלפי נשים בארץ. 

פשעי כבוד בעולם. 

סיכום ונקיטת עמדה.

ביבליוגרפיה. 

נספחים: ראיונות. 

 

רצח על רקע חילול כבוד המשפחה, הינו אחד מן סוגי הרצח אשר נובעים ממושג הכבוד בתרבות הלוקאלית. הדבר אשר מייחד את הרצח הזה, הוא שהרוצח הינו למעשה אחד מבני המשפחה שאיננו בן הזוג של הנרצחת (שכן, ברוב המוחץ של המקרים הנשים הן אלו אשר נרצחות על רקע זה). רצח על רקע חילול כבוד המשפחה הננו ייחודי לתרבויות ספציפיות בהן כבוד המשפחה עומד בראש הערכים שלהן, ולעיתים אף מעל לערך חיי האדם.

הפרט בתרבויות הללו, למעשה משועבד לאינטרס של הכלל ועליו לעשות כל אשר ביכולתו על מנת לא לבייש את משפחתו. בירדן התבצע מחקר אשר הראה כי 80 אחוזים מהנשים שנרצחו על רקע זה, היו בתולות. זאת אומרת, הן לא חיללו את כבוד המשפחה בדבר מעשה. הנשים הללו נרצחו מכיוון שהן נחשדו בסטייה כלשהי, וזה מספיק על מנת לפגוע בכבוד המשפחה של אותה אישה. ברצח על רקע חילול כבוד המשפחה, המשפחה היא למעשה זו אשר מבצעת את הסידורים בכל הנוגע לרצח. היא זו ש"מזמינה" את הרוצח, וזו שקובעת את הזמן בו זה יקרה. הרוצח ה"מוזמן" איננו פועל מתוך רגש כלשהו אלא מתוך חובה תרבותית בלבד. לעיתים קרובות, הרוצח גם איננו מעוניין בחובה זו כלל. רצח האישה שהביאה חרפה על משפחתה, מחזיר את הכבוד למשפחה ואף מגדיל את כבודה, מכיוון שהמשפחה מראה כי איננה מוכנה להשפלת כבודה בשום אופן, ואף במחיר הקרבת חייה של אחת מבנות המשפחה. בתרבויות הללו, באותה מידה שזהותו של הרוצח איננה חשובה, כך לא חשובה זהותה של הנרצחת.

אין זה סוד כי את העולם המוסלמי שוטף כיום גל עכור של פונדמנטליזם חשוך ואפל – אפשר לקרא על כך בעיתונים מידי יום ביומו . אך העולם המערבי השאנן חף כמעט ממודעות לאחד הצדדים החמורים ביותר של מצב הרה סכנות זה. רק מעטים במערב ערים לעובדה כי מי שסובל יותר מכל ממצב הדברים הזה הן הנשים המוסלמיות – אולי הקבוצה המדוכאת ביותר בעולם כיום. 

עבודה זו עסקה בתופעת רצח על רקע חילול כבוד המשפחה. Honor killing, זוהי תופעה תרבותית של קבוצת מיעוט אתנית השוללת זכויות אדם ואנוש כלפי המין הנשי והייתה למעשה בבחינת טאבו שאסור לגעת בו. תופעה זו נפוצה בקרב החברה הערבית-מוסלמית, ובכלל בכול החברות המשתייכות למדינות ערב; חברות בהן כבוד המשפחה נחשב לערך עליון, העומד בתאנים מסוימים מעל לערך חיי האדם; ולמעשה, מדובר באחד מסוגי הרצח שסיבתו היא מושג הכבוד בתרבות המקומית. המיוחד ברצח זה הוא שהרוצח הוא אחד מבני המשפחה שאינו בן הזוג של הנרצחת. סיבת הרצח סטייה או חשד לסטייה מנורמת ההתנהגות המינית המקובלת גוררת פגיעה בכבוד קרוביה מצד האב, שהרי זו משפחת מוצאה של האישה.

בחברה המוסלמית, האישה מחויבת לפני הנישואין למשפחתה, ולאחר הנישואין לבעלה ולילדיה. חובותיה של האישה הם ציות לנורמות התנהגות מקובלות - להיות עקרת בית ולבצע את המטלות המוטלות עליה, כגון בישול, ניקיון, גידול ילדים וכדו'. אך החשוב מכול הוא חובתה בשמירה על כבודה. כבוד האישה הוא הדבר החשוב ביותר שיש לאישה, משום שכבודה של האישה הינו גם כבודה של משפחתה, ולכן אם זו פוגעת בכבודה, אזי אף כבוד משפחתה יפגע. בחברה זו על האישה להיות צנועה, להתלבש בהתאם ולא לחשוף את גופה, לא להתנגד לאביה או לבעלה וכדומה. כלומר, בחברה המוסלמית, כבודו של הגבר הינו בעל אופי אקטיבי ואילו כבודה של האישה בעל אופי פאסיבי.

במונח "כבוד המשפחה" מתרכזים כל הכוחות אשר מגבילים את החופש של האישה, שומרים על הנחיתות שלה מהבחינה הכלכלית והחברתית, וכן מנסים להנציח את זכויות היתר של הגברים באמצעים אידיאולוגיים וכן באמצעי כפייה אשר מגיעים עד כדי רצח. זאת ועוד, דבר זה נעשה על ידי הצדקת המסורת דרך חינוך, כמו גם על ידי חיפוי הממסד הדתי על המסורת, הגנה של אנשי דת על אותם חלקי מסורת, אשר אף עומדים בסתירה לדת, כגון התייחסות מפלה וסלחנית לגברים אשר הפרו את הקוד האתי. רציחות על רקע חילול כבוד המשפחה, למעשה מוסוות על ידי המבצע, לרוב, על מנת להתחמק מעונש, אך לא לפני שהכבוד של המשפחה מושב אליה.

בישראל, כבמדינות אחרות, יש קושי לאמוד את היקף האלימות כלפי נשים, בין השאר מאחר שישנן נשים רבות שאינן מדווחות על אלימות נגדן ובפרט על אלימות במשפחה. אירועי האלימות מעוררים, לעיתים, אצל הנשים תחושות פחד, אשמה, בושה, חוסר אונים ותחושה של היעדר סיוע ולכן אינן מדווחות עליו למשטרה או לשירותי הרווחה.

לסיכומו של עניין, למרות שתופעת האלימות במשפחה, הכאת נשים ותופעת רצח על רקע חילול כבוד המשפחה פרצו לתודעה אוניברסאלית וזכו לתואר של בעיה חברתית, המצויה בכל רובדי האוכלוסייה, ולמרות, שהחלו במיגורה - שינוי יחסי החברה לתופעה באופן פעיל תוך שינוי מדיניות וחקיקת חוקים. יש לציין, כי למרות כל המאמצים, הטיפול בבעיה רחוק מלענות על הצרכים; למעשה, אנו רואים שהאלימות בחברה הולכת ופושה, ולא דיי במס שפתיים ובאין ספור וועדות כדי לטפל בבעיה, אלא יש לפעול מבפנים, קרי לשנות את התפישה והמנטאליות של המגזר הערבי, ובכך לסלק את אותה תופעה ברברית ולהביא לידי הצלת חיי הנשים.

כל חברה היא דינאמית. אפילו במקום שאין השפעות חוץ או כאשר החוץ משפיע אך במעט, יתחוללו שינויים חברתיים מבפנים. במקום שהחברה מקיימת קשרי גומלין, כדרך שמקיימים הבדווים וערביי הכפר עם כלל החברה הישראלית, יופיעו שינויים דינאמיים בכל הרמות.

כתוצאה מעבודתם השכירה של בדווים וערביי כפר במגזר היהודי חל באחרונה קיטוב בין הנטייה לאינדיבידואציה לבין הנטייה לשמור על אחדות הקבוצה. כאשר נערות ערביות נפגשות עם יהודיות בלימודים באוניברסיטה, בקניון, בעבודה הן נחשפות לתרבות שונה יותר ליבראלית ובאופן טבעי נמשכות אליה.

בעבודה זו הוצגו מספר גורמים שמובילים לאירועי רצח על חילול כבוד המשפחה, גורמים תרבותיים, שבטיים, ומנהגים שונים, הוצגו אירועים שונים בתאריכים שונים ונפגעות שונות אך תחושתי העיקרית מכלל האירועים שסקרתי ואלא שנקראו על ידי היא שמדובר באותו מיקרה, בכל האירועים המניעים לרצח הוא הכבוד והבושה ''... היא עשתה לנו בושות במשפחה. .. היא לא הייתה מכבדת.... היא רצתה לעשות מה בראש שלה....''.

נכון שישנם מקרים נוספים של "הפללת" האישה על ידי הבעל בתקווה שהאישה תוצא להורג על ידי בני משפחתה שהם " המוסמכים" היחידים לחרוץ את גורלה אם לחיים ואם למוות ובכך יוכל להמשיך בחייו אך מנגד נחשפנו למנהגים פרימיטיביים לחשיפת האמת כגון מנהג הבשעה.

הרעיון המרכזי הוא פרסום האירוע בכפר ועד כמה הבושה גדולה ונחבר לאלה את מלבי היצרים והינה לנו עוד רצח על חילול כבוד המשפחה שלדעתי התופעה תלך ותדעך לאור הפתיחות והקדמה שקיימת הן בהגשת תלונות על ידי הנשים והן על ידי גורמי רווחה יותר מפותחים שיכולים לתת מענה יותר טוב מבעבר כאשר המודעות הייתה נמוכה ללא תקשורת ומדיה.

המענה שגיבשתי לשאלת המחקר שנשאלה – האם רצח על רקע חילול כבוד המשפחה מוגדר כעבירה על חוקי זכויות אדם? – הוא כי עלאף הבדלים תרבותיים ומוסריים בין חברות ותרבותיות שונות ברחבי העולם, רצח על רקע חילול כבוד המשפחה הינו מעשה בלתי מוסרי בכל קנה מידה ומהווה עבירה על חוקי זכיות אדם בסיסיים.

השערת המחקר אוששה כי על אף פערים תרבותיים ורעיוניים בין חברות שונות ברחבי העולם, רצח על רקע חילול כבוד המשפחה הוא מעשה בלתי מוסרי העובר על חוקי זכויות אדם באשר הם.

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

סועאד ומרי-תרז, ק' . נשרפת חיים. ירושלים : כתר.

עשה-אל, ש'. פרוטוקול מספר 8 : הועדה לקידום מעמד האישה – הצעה לסדר יום רצח נשים על רקע חילול כבוד המשפחה,הכנסת מחקר ומידע, רובין, א'. הקוראן. תל אביב : מפה - אוניברסיטת תל אביב.

קמיר, א' . שאלה של כבוד: ישראליות וכובד האדם. הוצאת כרמל, ירושלים.

 

Abu-Lughod, L. Veiled Sentiments: Honor and Poetry in a Bedouin Society. University of California Press, Berkeley & Los Angeles, London.

Dov Cohen, Joseph A. Vandello. "Male Honor and Female Fidelity: Implicit Cultural Scripts That Perpetuate Domestic Violence" University of South Florida Journal of Personality

and Social Psychology, vol 84 PP 997 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות