עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודת סמינריון שיווק כלכלה ירוקה שיווק מים מותפלים ופיתוח מערכות השקיה והשפעתן על מחיר המים (עבודה אקדמית מס. 9123)

‏90.00 ₪

10 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 9123
עבודת סמינריון שיווק כלכלה ירוקה  שיווק מים מותפלים ופיתוח מערכות השקיה והשפעתן על מחיר המים עבודת סמינריון שיווק כלכלה ירוקה  שיווק מים מותפלים ופיתוח מערכות השקיה והשפעתן על מחיר המים


שאלת המחקר:
מהי מוכנות הציבור לשיווק מים מותפלים לצרכן ?

 

 

תוכן עניינים

מבוא. 3

שאלת מחקר. 3

שיטת המחקר. 4

רקע תיאורטי 5

תהליך התפלת המים.. 5

מתקני התפלת מים בישראל. 6

התפלת מים בישראל במיליוני מטרים מעוקבים בשנה. 6

סקירת ספרות. 7

ביבליוגרפיה. 10

 

 


מדינת ישראל נחשבת לארץ חצי-מדברית, ובחלקים ממנה אף מדברית, עקב מיעוט הגשמים בה. היא גם לא התברכה במקורות מים רבים או במאגרים עשירים של מי תהום. למעלה ממחצית שטח המדינה, בגבולות הקו הירוק הוא שחון (גם מיעוט גשמים), וחלק גדול מהשטח הוא הררי ואינו מתאים לעיבוד חקלאי. מתוך כ21 - אלף קמ"ר של שטח המדינה בגבולות הקו הירוק, רק % 20 מתאימים לעיבוד חקלאי. לכך יש להוסיף העדר כל ניסיון חקלאי של מרבית העולים החדשים שהגיעו לארץ עם קום המדינה, וקשיי ההסתגלות שלהם לתנאי האקלים והקרקע. פרסומים ומאמרים בחקלאות של גורמים כלכליים ומוסדיים שונים הקשורים לחקלאות ישירות, כגון: משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד החקלאות והמסחר, ועל סמך ספרות ונתונים כלכליים אחרים של מכוני מחקר, מכונים סטטיסטיים, בנק מרכזי, חיבורים ממוסדות אקדמאיים במדינת ישראל.

בהסתכלות על המחקרים של השנים האחרונות, ניתן לראות כי נושא התפלת המים דובר רבות. מצד אחד מחיר התפלת מים הינה נמוכה יותר לצרכנים, כך שניתן להסיק כי התפלת מים ממי הים יכול להית הזדמנות עסקית טובה. מצד שני, ממחקר מעמיק יותר ניתן לראות כי המחיר של המים הרגילים הלא מותפלים אינם משקפים באמת את מחיר המים המקורי אלא מחיר המים הרגילים אשר מיובאים לבתים בישראל כוללים בתוכם מיסים גדולים ביותר אשר כל תפקידים להקל על מחיר המים לחקלאים בארץ (אשר משלמים הרבה פחות על מ"ק של מים.

אי לכך, התמריץ אשר היווה טריגר לפיתוח מע' ההתפלה בארץ הגיע ישירות מהכיוון של אספקת המים למדינות עולם שלישי, מדינות אשר משתמשות ביצירתיות רבה להתמודד עם המצב העני של המדינה וחוסר המשאבים שבה.

במסגרת המאמצים לשיפור מצב המדינות המתפתחות הציגו חברות רבות במדינות המערב שיטות להתפלת מי ים במערכת אוטונומית ללא מקור אנרגטי חיצוני. לדוגמא לכך ניתן לתת את חברת "ספקטרה" מקליפורניה ארה"ב אשר הצליחה לייצר מערכת שכזו הפועלת על לחץ הידראולי שנוצרת במהלך תהליך התפלת המים ובכך נוצר יעילות משולשת של התהליך.

הפיתוח הזה לא מיועד להחליף אספקה של מים ממקורות רגילים, אבל מדגים בצורה מעניינת בפעם הראשונה שהתפלת מים יכולה להיות מעשית גם בצורה לא-מזהמת וללא תלות באנרגיה חיצונית.

 

 

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 


הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה, מהדורה שנייה, פרסום טכני מס' 63, ירושלים.

  

גולדפרב,א. "הפעילות הכלכלית של משק המים", הנדסת מים, גיליון מס' 45.

  

הופמן,ד. התפלת מים ויישומה בישראל, הרשות הממשלתית למים ולביוב.

 

 

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏90.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת