עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון עיקרון הגולגולת הדקה בשלושת התחומים:פלילים נזיקין וחוזים (עבודה אקדמית מס. 912)

‏290.00 ₪

25 עמ'

סמינריון עיקרון הגולגולת הדקה בשלושת התחומים:פלילים נזיקין וחוזים

תוכן עניינים

 

מבוא. 3

ההלכה בנזיקין 7

הוראות החוק הרלוונטיות. 8

פיתוחים פסיקתיים.. 8

ביקורת על הדין המצוי 10

ההבדל שבין רשלנות בפלילים לבין רשלנות בנזיקין 10

עקרון הגולגולת הדקה במשפט הפלילי 12

מעין גולגולת דקה בדיני חוזים.. 13

משפט משווה. 15

שיקולים מוסריים של דיני החוזים ובאכיפת חוזים.. 19

דוגמאות מהפסיקה – חוזים.. 19

דין רצוי ומבט לעתיד. 20

סיכום.. 22

ביבליוגרפיה. 23

 

כלל הגולגולת הדקה מכיר באחריות המזיק לנזקים בלתי-צפויים שמקורם בחולשותיה המוקדמות והבלתי-צפויות של הניזוקה. תיאור אחר לכלל זה הוא שעל המזיק לקבל את הניזוקה כפי שהיא. כלל הגולגולת הדקה חל על שני מרכיביו של היקף הנזק – חומרה בלתי-צפויה של הנזק הראשוני, ונזקים שניוניים בלתי-צפויים המתפתחים מהנזק הראשוני (לדוגמא: רגישות נדירה לתרופה לטיפול בנזק הראשוני, שנלקחה עקב טעות רפואית, גרמה לניזוקה נזק שניוני בלתי-צפוי)[1]. יודגש, כי כלל הגולגולת הדקה כחריג לדרישת הצפיות הוא כלל של היקף. הוא אינו חל על תהליך גרימתו של נזק ראשוני ועל סוגו של הנזק הראשוני אלא רק על היקפו. כאשר תלמיד מתאבד עקב רגישות נפשית חריגה ובלתי-צפויה, כתגובה לאמצעי משמעת שנקט נגדו בית הספר, נזק ההתאבדות הוא נזק ראשוני שסוגו ותהליך גרימתו אינם צפויים,[2] ואין מחילים עליו את עיקרון הגולגולת הדקה. כלל "חומרת הנזק" הוא רחב יותר וצר יותר מכלל הגולגולת הדקה: הוא רחב יותר במובן זה שמכוחו זכאית ניזוקה לפיצוי בשל מלוא החומרה של נזקה הראשוני בכל מקרה שחומרת הנזק אינה צפויה, גם אם מקור החומרה הבלתי-צפויה אינו גולגולת דקה. כאשר תנועה בלתי-זהירה גורמת לפגיעה בתמונה שרק בדיעבד התברר כי ערכה לא יסולא בפז, יתחייב הנתבע במלוא ערך התמונה על אף שחומרת הנזק לא הייתה צפויה. כלל "חומרת הנזק" צר יותר מכלל הגולגולת הדקה משום שהוא אינו משתרע על נזקים שניוניים.[3]

הלכת הגולגולת הדקה מהווה חריג לדרישת צפיותו של היקף הנזק.

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

יצחק אנגלרד, בעיית ריחוק הנזק בפסיקה הישראלית, מחקרי משפט , עמ' 84.

 ע"א עיזבון ויצמן נ' סלע, פ"ד נו(1) 822.

כלל הגולגולת הדקה מצוי בסעיף 31 לריסטייטמנט השלישי; כלל חומרת הנזק נזכר שם בסעיף 35.

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות