עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודת סמינריון הלבנת הון עבירות מס, מיסים, עבירת מקור חוק איסור הלבנת הון (עבודה אקדמית מס. 9107)


‏390.00 ₪

33 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 9107

עבודת סמינריון  הלבנת הון ועבירות מס  הכללת עבירת מס דרך עבירת מסגרת המנויה כעבירת מקור  בחוק איסור הלבנת הון

שאלת המחקר

 האם ניתן להכליל עבירות מס בעבירת מסגרת המנויה כעבירת מקור בחוק איסור הלבנת הון?

תוכן עניינים 

מבוא. 

שאלת המחקר. 

מעשי החקיקהלהכללת עבירת מס דרך עבירת מסגרת המנויה כעבירת מקור בחוק איסור הלבנת הון 

רפורמה ביוזמת שר האוצר יאיר לפיד. 

המלצת ה- OECD

עבירות מיסים.

חקירת עבירות הלבנת הון שמקורן בעבירת מס. 

העברת מידע בענייני מס. 

הכללת עבירת מס של הוצאת חשבוניות פיקטיביות כעבירת הלבנת הון 

פעולות הלבנת הון 

שלב המיקום"Placement'

שלב הריבוד "Layering" 

שלב ההטמעה"Integration" 

בהצעת החוק מוצע להוסיף עבירות מס מסויימות לרשימת "עבירות המקור". 

וכך אומר ביהמ"ש בנושא של הפצה ושימוש בחשבוניות פיקטיביות 

הכללת עבירת מס דרך עבירת מסגרת המנויה כעבירת מקור בחוק איסור הלבנת הון 

משפט משווה. 

בריטניה

משפט בינ"ל

דוגמא לשינוי חקיקה בחוק איסור להלבנת הון 

מגמת הרשות להלבנת הון להרחיב חוק איסור הלבנת הון ולהכליל עבירת מס כעבירת מקור לפי החוק. 

גישת ראש הרשות לאיסור הלבנת הון לשעבר , עו"ד יהודה שפר נגד הכללת עבירות המס ברשימת עבירות המקור

סיכום.

ביבליוגרפיה.

 

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה שתי הצעות חוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה לעניין ייעול אמצעי הגבייה והדיווח ובעניין אמצעים לאכיפת תשלום מסים ולהרתעה מפני הלבנת הון. מדובר בשורה של החמרות חסרות תקדים בחוקי המס, שנועדו לאפשר לרשות המסים להעמיק את גביית המסים ולייעל את המאבק בהון השחור.

הסעיף המרכזי שאושר קובע, כי העלמת מס תוכר כעבירת מקור לפי חוק איסור הלבנות הון. עבירת מקור היא הפעולה שבגינה נצבר ההון הנגוע (סחר בנשק, בסמים, סחיטת דמי חסות למשל). משמעות השינוי היא שניתן יהיה להאשים מעלימי מס לפי סעיפי העונשין של החוק לאיסור הלבנות הון, שהענישה בגינו חמורה יותר. משמעות נוספת היא כי המידע יתחיל לזרום מהרשות לאיסור הלבנת הון לרשות המסים.

לפי החוק לאיסור הלבנת הון, העונש המוטל היום על עבירות של הלבנת הון הוא 10 שנות מאסר, והעונש בגין עבירה של עשיית פעולה ברכוש אסור עומד על 7 שנות מאסר. בנוסף, חוק איסור הלבנת הון כולל שורה ארוכה של סנקציות, שבמרכזן אפשרויות לחילוט רכוש שהושג בפעילות טרור או הלבנה. את הכלים הללו ניתן יהיה להפעיל נגד מעלימי מס, עם אישור החקיקה בקריאה שניה ושלישית. זאת, במקביל לכלים שכבר קיימים בפקודת מס הכנסה, הכוללת בתוכה שורה של סנקציות מנהליות ואזרחיות, מעבר לסנקציה הפלילית של מאסר וקנסות גבוהים, בהן קנסות מנהליים המוטלים בנוסף לצעדי אכיפה דוגמת פסילת ספרים, אי-הכרה בהוצאות, קנסות גירעון ועוד.

עוד כוללת החקיקה החדשה שאושרה אתמול: צמצום עסקאות מזומן בין עוסקים מ-20,000 שקלים ל-10,000 שקלים, והטלת קנס של 15% על עבירה על הוראה זו. בתחום הגברת האכיפה וייעול הגבייה כלולות בהצעות החוק, בין היתר, הצעות להרחבת סמכויות רשות המסים בתחום הגבייה על-ידי עיכוב יציאה לחו"ל במחדלי תשלום ודיווח, מניעת הברחת נכסים, הרמת מסך בהעברת פעילות, מתן סמכות לרשות לעיקול כלי רכב של חייבים בשטח ציבורי, חובת המצאת ערבויות להבטחת תשלומים בהליכים משפטיים הגברת האכיפה תוך עיכוב החזרי מס למי שלא הגיש דו"ח, הטלת קנסות פיגורים מיום השומה ודרישת ערובה בהליך ערעור על שומות, קביעת חובת דיווח מקוון לחברות במס הכנסה וחובת דיווח על הפסקת פעילות.

לדברי מנהל רשות המסים, משה אשר: "הצעות החוק מסייעות לחזק את היכולת של רשות המסים בהתמודדות עם ההון השחור ועם עברייני וסרבני מס. ההצעות כוללות תיקוני חקיקה במרבית חוקי המס, שעניינם הגברת אכיפת דיני המס, צמצום היקף העלמות המסים בישראל, שיפור וייעול גביית המסים ושיפור באיסוף המידע והדיווח לרשות המסים". החקיקה מהווה אישור לחלק ממסקנותיה של ועדה בין-משרדית מיוחדת למאבק בהון השחור, בראשותו של מנהל רשות המסים לשעבר, דורון ארבלי, שכלל גם נציגי אגף תקציבים ומשרד המשפטים שמטרתה הייתה לבחון את הטיפול בנושא ההון השחור, אכיפת ההון השחור והעלמות המס. תיקוני החקיקה הכלולים בהצעת החוק נכללו בתחילה בהצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), ואולם בתיאום בין הממשלה לכנסת, הוצאו ממנה עוד לפני הנחתם בכנסת ושולבו בהצעות חוק נפרדות.

הצעות החוק יועברו כעת להכנה לקריאה שנייה ושלישית בוועדות חוקה, חוק ומשפט ובוועדת הכספים.

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-30 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

גבאי י', שראל מ', המיסוי הישיר בישראל – מאפיינים, עיוותים והצעות לשינוי, קהלת (2019)

מונדרר נ' חוק איסור הלבנת הון הוצאת "אוצר המשפט". (2018)

הצעת חוק להעמקת גביית המיסים והגברת האכיפה (ייעול אמצעי הגביה ודיווח) 

י' שפר "המאבק הבינלאומי בהלבנת הון במציאות הישראלית" המשפט 19, 2.

Zidar, Owen (Oct 2018). "Tax Cuts for Whom? Heterogeneous Effects of Income Tax Changes on Growth and Employment". Journal of Political Economy. 127 (3): 1437–1472


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏390.00 ₪

תוספות

בעלי חשבון פייפאל
כל כרטיס אשראי כולל דיירקט, ויזה נטען (לא דיינרס)