עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודת סמינריון סנקציות בגין סרבנות גט של בתי הדין הרבניים (עבודה אקדמית מס. 9088)

‏290.00 ₪

34 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 9088
עבודת סמינריון סרבנות גט אחריותם בנזיקין של סרבני גט

בעוד שבעבר הדגש במושג העגינות היה על העלמות הבעל, תופעה שהייתה שכיחה בגלל עזיבת הגברים את מקום מגוריהם לתקופות ארוכות לצורך פרנסה או מלחמה והיעדר אמצעי קשר מהירים, הרי שבימינו נדיר ש אדם נעלם ללא להשאיר עקבות ועיקר בעיית העגינות נובעת ממקרים בהם גבר מסרב לתת גט או אישה מסרבת לקבל גט.

 

המילה "עגונה" מופיעה לראשונה בתלמוד, בהקשר של הקלות בדיני גיטין שנועדו להקל על בעל הנמצא במקום רחוק או היוצא לדרך רחוקה לגרש את אשתו כדי שלא תשאר עגונה. ואילו במקרא שימש המושג "אלמנות חיות" לציין את מצב העגינות של פלגשי דוד שהורחקו מעליו ולא יכלו להתחתן עם אדם אחר. בספרי השו"ת התייחס מושג ה"עגונה" בעיקר להעלמות הבעל. בעוד שהמונח עגונה חיה יוחד למקרה בו הבעל החי מסרב לגרש את אשתו.

על פי חוק הביטוח הלאומי הגדרת אישה עגונה היא "אשה נשואה שזה שנתיים נעלמו עקבות בן זוגה, לרבות אשה שבן זוגה נמצא, שלא בהסכמתה, תקופה כאמור בחוץ לארץ ולא נשא באותו זמן במזונותיה".

על פי הכתוב בלשון המאוחרת ובהלכה, ישנה התרחבות בשימוש המונח עגינות, והוא מדבר עתה גם למסורבי ומסורבות גט, למשל למקרים בהם בן או בת הזוג ניתנים לאיתור אך אילו מסרבים לתת או לקבל את הגט, המירו את דתם, או או דבקו באידאולוגיה השוללת גירושין. ואכן, לעתים, בעל שנעלם הוא סרבן גט והעלמותו נובעת מאי רצונו לתת גט -לא מוכרים מקרים של אישה שנעלמה מתוך רצון לסרב לקבל את גיטה.

קיימים מקרים קרובים לסרבנות גט הם אלו של "סחטנות גט", אשר בהם גברים ונשים אינם מסרבים קטגורית לתת גט או לקבל גט, אולם מציבים תנאים מוקדמים, לפעמים קשים, לכך, מתוך רצון לשפר את מעמדם במאבק הרכושי בסכסוכי גירושין, או את מצבם בסכסוכים על ענייני משמורת וילדים.

באשר לתביעת שלום בית עשויה להיות הסוואת סרבנות גט. זאת ניתן ללמוד על פי הדו"ח השנתי של בתי הדין הרבניים מוגשות כ-1,000 תביעות כאלו בשנה, אשר רק 4% מתוכן מתקבלות . 

דוגמא למקרה נוסף הנחשב לעתים כעגינות הוא שומרת יבם אשר לא יכולה להינשא על פי ההלכה עד אשר היא מקבלת חליצה, במידה ואחי הבעל שנפטר אינם יכולים או אינם רוצים לקיים את טקס החליצה. ייתכן גם שהאלמנה תסרב לחלוץ לבם, אך כאמור, מקרים אלו נדירים מאוד.

גם על פי ההלכה וגם על פי חוקי מדינת ישראל העגונה והעגון נחשבים, , לנשואים ולכן אינם יכולים להתחתן בשנית. בנוסף, עגונים ועגונות המקיימים יחסי אישות עם בן זוג אחר מוקעים כנואפים על ידי ההלכה.

שתי סנקציות הלכתיות מוטלות על העגונה המנאפת:

  1. 1.  עגונה המקיימת יחסי אישות עם גבר שאינו בעלה, צפויה להטלת איסור מלהנשא עם הגבר -מהלכת אסורה על בעלה ועל בועלה. 
  2. 2.  ילדים שנולדו כתוצאה מיחסים אלו נחשבים לילדים ממזרים ולכן יוגבלו מלהנשא, ולכן נשים שאף עגונות שלא נשמעות להלכה היהודית, נמנעות מללדת ילדים בתקופת עגינותן. 

כללים דומים אלו אינן מוטלים על העגון המנאף, ועל כן בקרב ציבור שאינו רואה עצמו מחויב להלכה, מצבו של העגון נחשב קל מזה של העגונה. הפגיעה בעגונה כתוצאה מהסנקציות הללו נאמדת לפעמים מאחורי סירובו של בעל לתת גט לאשתו.

היתרון של נשים לסרב לקבל גט מציינת את העובדה שהבעל חייב לשלם את מזונותיה של אשתו בעודם נשואים, למרות שהם חיים בנפרד ואינם מקיימים יחסי אישות. אישה שאינה נכונה לקבל את גיטה תזכה לכן ליתרונות כלכליים מובהקים. אישה יכולה להתנות את הגט בקבלת מה שההלכה מכנה "פיצויי גירושין" כתחליף או כתוספת לכתובה.

 

לינק למצגת אקדמית ספיציפית  ב-99 שח


ביבליוגרפיה לדוגמא ( מתוך כ- 20 מקורות אקדמיים בעברית ובאנגלית):


ז' ורהפטיג "כפיית גט להלכה ולמעשה ", שנתון המשפט העברי ג-ד

פ' שיפמן דיני המשפחה במדינה (ירושלים)

ש' דיכובסקי "בתי דין רבניים ממלכתיים: בעיותיהם והישגיהם" דיני מדינה יג-יד ז, יב.

מ' זילברג המעמד האישי במדינה (ירושלים) 125-126

רוזן-צבי דיני המשפחה במדינה בין קודש לחול (ת"א)

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות