עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית תקנת השוק במטלטלין, נוהג הסוחרים במיטלטלין, עסקאות נוגדות, תקנת השוק במיטלטלין (עבודה אקדמית מס. 9021)

‏390.00 ₪

39 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 9021
סמינריון תקנת השוק במטלטלין

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי תקנת השוק במטלטלין?

תוכן

מבוא.. 

לאור תקת השוק במטלטלין: האם התחייבות לעסקת מתנה תגבר על בקשה למימוש משכנתא - עסקאות נוגדות   3

מתנה מחמת מיתה- מטרת ההוראה והיקפה. 

מתנה או הסכם למשק חקלאי - בן ממשיך. 

הענקת מתנה - מועד גיבוש המתנה. 

הענקת מתנה לאלתר - דרך ההוכחה והיקפה. 

יפוי-כוח בלתי-חוזר. 

סעיף 34 לחוק המכר. 

תום לב בתקנת השוק.. 

פסק דין משנת 2014 בפרשת פירוק בטר-פלייס, תקנת השוק במכוניות חשמליות ותום הלב. 

תנאי תקנת השוק במטלטלין. 

תמורה. 

פסק הדין החשוב בעניין כנען. 

תום לב. 

קנייה וקבלת הנכס לחזקת הרוכש.. 

מכירה ע"י מי שעוסק במכירת נכסים מסוגו של הממכר. 

סוגיות נוספות – שלוח ושולח. 

ניתוח תקנת השוק במיטלטלין מנקודת מבט נוספת.. 

חוזה מתנה. 

זכויות.. 

סיכום.. 

ביבליוגרפיה  

 

התפתחות חיי המסחר בחברה המודרנית חייבה הסדרים משפטיים מתאימים. נוצר הצורך להגן על יעילותו ועל סופיותו של המסחר במטלטלין.

 לכך ענה המחוקק הישראלי בחוקקו את חוק המכר, ובמיוחד את סעיף 34 בו. סעיף זה, המכונה "תקנת השוק במטלטלין", מגן על זכאי מאוחר שרכש בעלות בנכס.

כלומר, נאמר שאדם הגיע לחנות בה נמכרים מוצרים גנובים, אולם הרוכש לא ידע זאת ורכש מוצר בתמורה מלאה. במצב זה, רכישה בתנאי תקנת השוק מטהרת את הבעלות הנרכשת מכל זכות קניינית קודמת בנכס, תהא הזכות אשר תהא (ראה מ' דויטש, קניין, (כרך ד', בורסי), בעמוד 194,להלן:"דויטש"). זאת, כמובן, בתנאי שהרוכש לא היה מעורב בגניבה. אותו סעיף 34 מטהר את הזכות הנרכשת גם מפני עיקול, אם כי עיקול אינו זכות קניינית, ולצורך בחינת עדיפות הרכישה אל מול עיקול, יש לפנות לחוק המטלטלין, ולבחון בסעיף 12 את דיני העסקאות הסותרות. ברם, אף לפי סעיף 12 ואף לפי סעיף 34 ניתן להגיע למסקנה כי העיקול נדחה מפני הרכישה, בהינתן עמידתה בתנאים המופיעים בסעיפים הללו, כל אחד לחוד.

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

חוק המיטלטלין

סעיף 34 לחוק המכר

 

ד"ר שמואל רויטל, עו"ד איל ד' מאמו דיני תכנון ובנייה, הוצאת סדן, מעודכן ספט' 2017

דרעי אסף, "בנים אכלו בוסר ושיני אבות תקהינה? זכות הקניין של צדדים שלישיים בהליכי עיקול מיטלטלין בהוצאה לפועל", המשפט יז(1), 

מ' דויטש קניין, (כרך ד', בורסי)

ח' דגן, קניין על פרשת דרכים, (הוצאת רמות – אוניברסיטת תל אביב)

World Encyclopedia of Law, with International Legal Research and a Law dictionary [2016[


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏390.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות