עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודת סמינריון יחסי עבודה בישראל, גלובליזציה, ניאו ליברליזם, מצב העובדים המאוגדים, ההסתדרות, איגוד מקצועי, עבודה מאורגנת (עבודה אקדמית מס. 8814)

‏290.00 ₪

37 עמודים

עבודה אקדמית מספר 8814
עבודת סמינריון יחסי עבודה בישראל, גלובליזציה, ניאו ליברליזם, מצב העובדים המאוגדים, ההסתדרות, איגוד מקצועי, עבודה מאורגנת

שאלת המחקר

האם קיים קשר חיובי בין תהליכי גלובליזציה ועליית השיטה הניאו ליברלית ומאפייניה בכלכלה הישראלית לבין מצבם של העובדים המאוגדים בישראל?

תוכן עניינים

מבוא:  

1. סקירת ספרות 

2. גלובליזציה והשפעתה על הכלכלה 

3. ניאו ליברליזם והתפתחותו בישראל  

4. גלובאליזציה, ניאו ליברליזם ושוק העבודה בישראל 

5. יחסי העבודה בישראל

6. מצבם של העובדים המאוגדים בישראל 

7. דיון וסיכום 

8. רשימת מקורות 

 

יחסי העבודה בישראל עברו שינויים משמעותיים בעשור האחרון כאשר תהליכי גלובליזציה והמודל הכלכלי הניאו ליברלית התחזקו בישראל ובעולם. תהליכים אלה הביאו לצמצום מעורבות המדינה בשוק העבודה. עבודה זו תבחן את השפעתה של שיטה זו על שוק העבודה בישראל ותתמקד במצבם של העובדים המאוגדים במשק לנוכח וכתוצאה מהגלובאליזציה ומהשיטה הניאו ליברלית[1].

שאלת המחקר תבחן - האם קיים קשר חיובי בין תהליכי גלובליזציה ועליית השיטה הניאו ליברלית ומאפייניה בכלכלה הישראלית לבין מצבם של העובדים המאוגדים בישראל. זאת אבחן בפרמטרים של ירידה במספרם של העובדים המאוגדים בישראל, הרעה בתנאי השכר ובהטבות הנלוות, עלייה במספר עובדי קבלן, הוצאת מכרזים הפוגעים בתנאי העובד, האם ישנה ירידה בכוחו של האיגוד המקצועי ועוד.

עבודה זו חשובה לטעמי להבנת מצבם של העובדים המאוגדים במדינת ישראל לאור תהליכים גלובאליים וצימצום מעורבות המדינה בכלכלה ובשוק התעסוקה בישראל.

אני משער כי יימצא קשר חיובי בין הגלובאליזציה והתגברות המאפיינים של השיטה הכלכלית-חברתית הניאו ליברלית[2] לבין ירידה במספר העובדים המועסקים בישראל, ריבוי במספר עובדי הקבלן והרעה בתנאי השכר וההעסקה של העובדים המאוגדים בישראל

המחקר יתבסס על הגישה האיכותית ויאסוף עובדות ונתונים העשויים להרחיב את הידע הקיים במחקר על אודות התופעה הנחקרת, מבחינת התיאור או ההסבר שלה. תהליך העבודה יכלול ניתוח תוכן של המקורות הנבחרים, בהתייחס לנקודות הרלוונטיות לנושא הנחקר. בסיכום יובאו עיקרי המבוא, הממצאים העיקריים והמסקנות שיעלו מהדיון.

 

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, סקר כוח אדם לשנת 2019, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, פרסומי למ"ס, לפ"מ, ירושלים (2019)

שפירא-לשצ’ינסקי, אורלי. אתיקה ארגונית בניהול משאבי אנוש במערכת החינוך הישראלית. פרדס, (2017)

גולדברג מ', פינברג נ', דיני עבודה, הוצאת סדן, ספט' 2017


McGaughey E, ‘A Human is not a Resource’ (2018) Centre for Business Research, University of Cambridge Working Paper 497 (2018)


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת


שדה אימייל הינו חובה