עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודת גמר ענישה גופנית בחינוך, מחקר כמותני עמדות הורים, עמדות הורים, הלכאה ילדים, אלימות חינוכית נגד תלמידים, שאלונים, חוסך שבטו (עבודה אקדמית מס. 8539)

‏390.00 ₪

37 עמ'.

עבודת גמר עמדות לגבי ענישה גופנית כחינוך בקרב הורים ומורים הדתיים

שאלת המחקר:

כיצד באות לידי ביטוי עמדות לגבי ענישה גופנית כחינוך בקרב הורים ומורים ?

תוכן עניינים:    

א. מבא.

 

ב. עמדות.

 

ג. סקירה ספרותית

 

ד. שאלת המחקר.

 

ה. מתודולוגיה וכלי מחקר.

 

ו. ממצאים

 

ז. דיון.

 

ח. סיכום.

 

ט. בביבליוגרפיה.

 

י. נספחים.

 

ענישה בחינוך כאמצעי חינוכי הוא נושא השנוי כיום במחלוקת חריפה, בישראל ובעולם כולו. אחת הסיבות לכך הינה הקשר הקרוב בין ענישה גופנית לבין אלימות התעללות בילדים.

החשיבה השולטת היא שלא רק שהעונש הגופני הוא חיוני, אלא שהוא נתפס כטוב ויעיל, מפני שהוא מכוון לתכליות טובות ושתוצאותיו בתחום החינוך הן חיוביות ומיידיות. אולם מחקרים רבים מדווחים על השפעותיה השליליות של "המכה החינוכית" החל בגיל הינקות וכלה בבגרות.

עבודה זו סוקרת את מהות הכאת הילדים כגישה חינוכית בתוך המשפחה ומערכת החינוך והשפעתה עליהם, ומטרתה להרחיב ולהגביר את המודעות לנזקים הרבים העלולים לנבוע כתוצאה משיטות חינוך אלה.

עבודתי תעסוק בנושא ענישה גופנית של ילדים כאמצעי להשלטת משמעת וכאמצעי לחינוך. פסיקות בתי המשפט בישראל בעשור האחרון ובמיוחד פסיקת בית המשפט העליון מינואר 2000, בנושא הענישה הגופנית כלפי ילדים, התקבלו בקולות מעורבים. הייתה בפסיקה זו חדשנות. היה גם חשש שבפסיקה זו יש משום תקדים מסוכן וזאת מהסיבה שרבים ראו בדעה הרווחת על שכיחות התופעה של הענישה הגופנית לחינוך ולמשמעת ילדים כדעה המתקיימת במציאות.

המקרים שנידונו בבתי המשפט היו מקרי התעללות בקטינים. בחלק מהמקרים, ההגנה טענה לכך שהילדים הוכו במסגרת ענישה גופנית, ולכן השופטים ראו לנכון להוסיף ולהתייחס למהות הענישה הגופנית ולקבוע כי ענישה גופנית אסורה מכול וכול, למרות שקביעתם זו חרגה מהעניין המשפטי עצמו. במקביל לכך קיימת דעה רווחת בספרות הישראלית, הטוענת שרבים מבתי האב בישראל משתמשים בענישה גופנית כלפי ילדיהם לצורך משמעת וחינוך.

גישת הקונפליקט עוסקת בשאלת יצירת הכללים ובעיקר ביצירת החוק הפלילי. תיאוריה זו ממקדת את תשומת הלב בתפקיד שממלאות קבוצות בחברה בעלות עצמה ביצירת החוק ואכיפתו. 

 

 

 

היגד

כלל לא מסכים

מסכים במידה מועטה

מסכים במידה בינונית

 

מסכים במידה רבה

 

מסכים במידה רבה מאוד

  •  

אני שלם עם ההגדרה של "חוֹשֵׂךְ שִׁבְטוֹ, שׂוֹנֵא בְנוֹ"

(ספר משלי, פרק י"ג, פסוק כ"ד)

1

2

3

4

5

  •  

 רוב חבריי ומשפחתי תומכים בענישה גופנית

1

2

3

4

5

  •  

רוב חבריי ומשפחתי תומכים בענישה גופנית באופן גורף

1

2

3

4

5

  •  

אני בעד הנוסחה של ענישה גופנית במידה ובמסורה

1

2

3

4

5

  •  

רוב חבריי ומשפחתי תומכים בענישה גופנית רק לעיתים רחוקות ונדירות

1

2

3

4

5

  •  

הייתי מוכן להסתכן ולומר שללא ענישת ילדים ברמה הכואבת והפיזית לא ניתן לרסן הנוער של היום

1

2

3

     4

5

  •  

אני מתנגד לכל סוג של אלימות מילולית או פיזית בכל מצב!

1

2

3

4

5

  •  

אי אלימות הוא אידאל שיש לשאוף אליו

1

2

3

4

5

  •  

אני סובר שענישה גופנית צריכה להינקט רק לעיתים רחוקות ונדירות

1

2

3

4

5

 

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏390.00 ₪

תוספות