עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודת גמר קליטה של עולי אתיופיה – אתגרים וסיכויים, מחקר כמותני, שאלונים עמדות לגבי אתיופים, הבדל בין דתיים לבין חילוניים, גיל ההתבגרות (עבודה אקדמית מס. 8529)

‏290.00 ₪

48 עמ'.

עבודת גמר קליטה של עולי אתיופיה – אתגרים וסיכויים, מחקר כמותני, שאלונים עמדות לגבי אתיופים, הבדל בין דתיים לבין חילוניים, גיל ההתבגרות

שאלות המחקר:

כיצד באים לידי ביטוי עולי אתיופיה – קשיים והצלחות בקליטה בארץ?

כיצד מתבטאות עמדות כלפי קליטת יוצאי אתיופיה בישראל?

תוכן עניינים

ראש פרק/ עמ' מספר

מבוא.. 6

שאלת המחקר. 6

קליטתם של עולי אתיופיה בישראל:. 7

יוצאי אתיופיה- רקע ונתונים.. 9

קהילת היהודים באתיופיה. 10

קהילת יהודי אתיופיה כקהילה פטריארכלית.. 10

קודים תרבותיים עיקריים.. 10

המבנה המשפחתי 11

העלייה והקליטה בישראל. 12

עלית יהודי אתיופיה לישראל. 12

"מבצע משה". 12

"מבצע שלמה". 13

הקליטה בישראל. 14

מחאת יוצאי אתיופיה. 17

אירוע הכאת החייל דמאס פיקדה. 17

ההפגנות.. 18

ההפגנה בירושלים.. 18

ההפגנה בתל אביב. 19

הפגנות נוספות ב-2015. 20

הריגת סלמון טקה על ידי שוטר- הפגנות ב-2019-2018. 20

דיכוי רעיוני , דיכוי פיסי 21

מחאה ודיכוי מחאה:. 22

קליטת האתיופים:. 24

מאפייני העדה האתיופית.. 26

השתלבות האתיופים בצה"ל:. 28

מהן עמדות – באופן כללי 29

מגזר:. 31

חילוניות:. 31

דתיים.. 32

התבגרות:. 34

השינויים הפסיכולוגיים:. 35

סיכום החלק התיאורטי 37

פרק כמותני 39

השערת המחקר:. 39

המשתנה תלוי:. 39

הגדרה נומינאלית:. 39

הגדרה אופרטיבית:. 39

השערות אופרציונליות:. 40

שיטת המחקר. 40

המדגם ודרך הדגימה:. 40

כלי המחקר:. 40

מהלך המחקר ושמירה על אתיקה:. 41

ממצאים.. 42

מסקנות:. 42

מסקנות:. 44

הבדלי מגזר בעמדות לגבי אתיופים:. 45

תוצאות:. 46

שאלון עמדות.. 47

סיכום ומסקנות.. 48

ביבליוגרפיה. 50

 

הנושא עליו אכתוב בעבודה הוא: "קליטתם של עולי אתיופיה בארץ", נושא זה הינו מאוד אקטואלי.

יהודי אתיופיה החלו לעלות ארצה בשנות ה-80. עלייתם היוותה אתגר משמעותי מאוד בקרב החברה הישראלית, שכן היא הביאה לעליית המון בעיות בקרב החברה הישראלית,בעיות אלו הזיקו אך גם חישלו והועילו את החברה הישראלית.

 

בעבודה זו אחקור: כיצד קשור מגזר המתבגר לעמדתו כלפי האתיופים?

כאשר השערתי היא שהדתיים יגלו עמדות חיוביות יותר כלפי האתיופים מאשר המגזר המגזר החילוני.

שאלת המחקר תיבדק באמצעות איסוף נתונים,תיאוריות ומחקרים על עמדות לגבי אתיופים בקרב דתיים וחילוניים בגיל ההתבגרות,כאשר כלי המחקר שלי הוא כמותי.

על מנת לחקור שאלה זו אשתמש בשאלון לדיווח עצמי.

 

נושא העבודה: עמדות לגבי אתיופים – הבדל בין דתיים לבין חילוניים בגיל ההתבגרות.

השערת המחקר:

 קבוצת הדתיים תגלה עמדות חיוביות יותר לגבי אתיופים מאשר קבוצת החילוניים בגיל ההתבגרות.

המשתנה תלוי:

עמדות לגבי אתיופים.

הגדרה נומינאלית:

  1. עמדה – יחס, נטייה מוגדרת לגביי עניין מסוים.
  2. אתיופים– יהודי אתיופיה הם צאצאי שבט דן.

הגדרה אופרטיבית:

קוגניציה – מה חושבים על אתיופים.

אמוציה – מה חשים כלפי אתיופים.

התנהגות – כיצד מתנהגים לגבי אתיופים.

המשתנה הבלתי תלוי:

מגזר - דתיים מול חילונים.

הגדרה נומינאלית:

דתיים - שמירת הדת , אדיקות , אורח חיים דתי, אמונה בה'

חילוניים- אי דתיות , היעדר קשר לקדושה

הגדרה אופרציונלית:

סימון בשאלון מהו מגזר הנבדק.

השערות אופרציונליות:

במרכיב הקוגנטיבי הדתיים יגלו עמדות קוגניטיביות חיוביות יותר לגבי זוגיות מאשר החילוניים.

במרכיב האמוציונלי הדתיים יגלו עמדות אמוציונליות חיוביות יותר לגבי זוגיות מאשר החילוניים.

במרכיב ההתנהגותי הדתיים יגלו עמדות התנהגותיות חיוביות יותר לגבי זוגיות מאשר החילוניים.

דוג' מהשאלון

 

ההיגד

מסכים

לא מסכים

1

משמח שהאתיופים עלו לארץ

 

 

2

יש לקרב את העדה האתיופית לחברה הרחבה

 

 

3

האתיופים פרימיטיביים ולכן לא יכולים להשתלב בחברה הישראלית

 

 

4

מעציב לראות כשמתייחסים לאתיופים בצורה שלילית

 

 

5

יש לחוקק חוק שיטיב ככל האפשר עם האתיופים

 

 

6

החברה הישראלית חסרת סבלנות והתחשבות באתיופים

 

 

7

מרגיז שהאתיופים חושבים שמגיע להם יותר מאזרחי מדינת ישראל הוותיקים

 

 

8

יש להפגין נגד המעמד הנמוך של האתיופים בחברה הישראלית

 

 

9

האתיופים לא פחותים יש לחוקק חוק שיטיב ככל האפשר עם האתיופים

 

 

10

מכעיס לשמוע על כך שמפלים אתיופים לרעה בחברה הישראלית

 

 

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

[1] אינגדאו-ונדה ש', חוסן בהגירה, הסיפור של יהודי אתיופיה בישראל, הוצאת רסלינג, 2019

[2] עירית אייזיק, שרית אלנבוגן-פרנקוביץ'. (2017). ילדים נפגעי התעללות והזנחה בני הקהילה האתיופית. ירושלים: מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות