עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודת גמר צה"ל מעודד מוטיבציה של בני נוער צבא, גיוס יחידות קרביות, כמותני עמדות מתגייסים שאלונים (עבודה אקדמית מס. 8516)

‏290.00 ₪

29 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 8516
עבודת גמר צה"ל מעודד מוטיבציה של בני נוער צבא, גיוס יחידות קרביות, כמותני עמדות מתגייסים שאלונים

שאלת המחקר:

כיצד בא לידי ביטוי עיוד צה"ל את המוטיבציה של בני נוער להתגייס ליחידות קרביות?

תוכן עניינים

מבוא

גיוס לצהל

עידוד מוטיבציה ע"י צה"ל

שירות צבאי משמעותי

מתודולוגיה שיטה כמותנית

סקר עמדות

דיון

ממצאים

סיכום

ביבליוגרפיה 

 

 

נושא העבודה הוא המוטיבציה של בני הנוער להתגייס ליחידות קרביות .

נבדקו עמדותיהם של מתגייסים בנושאים שונים כמו המניעים לגיוס, אופי השירות, ותהליך ההסתגלות שלהם לצבא.

הנושא הזה מאוד קרוב אלי מכיוון שאני עוד כמה חודשים מתגייסת ואני בחברת חיילים אשר משרתים ביחידות קרביות ותמיד הסיפורים שהם מספרים מושכים אותי ומסקרנים אותי על ההסתגלות שלהם לצבא , איך הם מתרגלים לתנאים הקשים של האוכל, השינה והיציאות הביתה.

יש ביחידות שלהם גם דתיים ועפ"י מה שהם מספרים הם משתלבים יפה מאוד בחברה והם ה"מורעלים" של הצבא הם בעיקר ממשיכים בקבע בתפקידי קצונה מפקדים וכו' .

הקושי היחיד שנתקלתי בו היה במהלך איסוף החומר, לא מצאתי מספיק חומר בנושא אורח החיים הדתי, וזאת משום שמדובר באוכלוסייה דתית-מודרנית, כאשר הפערים בערכים ובאידיאולוגיות בניה לבין האוכלוסייה החילונית הולכים ומצטמצמים.

למרבה הפתעתי, החיילים הדתיים שיתפו פעולה באופן מלא. הם התעניינו בנושא העבודה, והתייחסו לשאלות במלוא הרצינות, תוך הפעלת שיקול דעת רב.

היה מרתק לעשות את העבודה.

 

 

מאז קום המדינה ועד היום תורמים בני נוער בישראל תרומה נכבדה להגנת המדינה ע"י השירות הצבאי.

צה"ל בנוי על גיוס בני נוער בגיל 18 לשירות סדיר, הנמשך שלושים ושישה חודשים לבנים ועשרים חודשים לבנות.

השירות הצבאי הוא החוויה המשמעותית הראשונה לאחר סיום הלימודים.

הצבא והשירות בו מקנה הזדמנות למוביליות חברתית. הוא אף מקנה הזדמנויות להתמודדות עם מצבי לחץ, הזדמנויות לפיתוח עצמי ולקבלת החלטות, הזדמנויות להכרת הארץ המדינה והחברה.

הגיוס לצה"ל מלווה ברגשות שונים: גאווה, חרדה, רתיעה, תקווה וחשש.

והוא משמעותי וחיוני למדינה- שהאזרח משרת בשורותיה ולנער המתגייס.

 

בעבודתי בחרתי לעסוק בנושא המוטיבציה לשירות בצה"ל בקרב בני הנוער החילוניים והדתיים. השערת המחקר שלי היא כי המוטיבציה בקרב החילוניים תהיה גבוהה יותר מאשר בקרב הדתיים.

בפרק הראשון בעבודתי יוצג חומר עיוני הדן בנושא המוטיבציה בגיוס לצה"ל , השירות בצה"ל, עמדות , גיל ההתבגרות והדת. כל זה ייכלל בחלק התיאורטי.

בפרק השני של עבודתי אציג את עבודת השדה שערכתי המבוססת על 40 שאלונים שחולקו בקרב שני אוכלוסיות מחקר: חילונים ודתיים.

יוצגו גרפים המנתחים את השאלונים ואף טבלאות הממחישות את הממצאים. ולבסוף דיון ומסקנות וסיכום המחקר.

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 


מייזלס, ע'. (לקראת גיוס) בתוך פלום,ח'. "מתבגרים בישראל" הוצאת רכס.

  1.  סמילנסקי, מ'. וישראל אלשוילי מ'. "השירות בצה"ל". בתוך סמילנסקי, מ'. ופלדמן ש'. אתגר ההתבגרות (כרך ו' – "יעדים לעתיד", פרק 3). תל-אביב: הוצאת רמות. 

העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת