עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון רשלנות מקצועית של עורכי-דין בהליכים בבית המשפט (עבודה אקדמית מס. 85)

‏290.00 ₪

30 עמודים

סמינריון רשלנות מקצועית של עורכי-דין בהליכים בבית המשפט

השאלה המשפטית

כיצד באה לידי ביטוי טענת ‏‏"הכשל ביצוג" של נאשמים ‏במשפט פלילי בכלל ובהקשר של טענת רשלנות נזיקית בייצוג בפרט?

תוכן עניינים 

מבוא. 

יחסי עו"ד-לקוח. 

עילות-התביעה העיקריות בגין אחריות מקצועית. 

דיעה אישית בנושא.. 

עסקת-טיעון במסגרת ההליך הפלילי 

משפט משווה. 

שינויה של הלכת החסינות האנגלית.. 

העיקרון של נהג המונית.. 

האנלוגיה לעדים.. 

רשלנות מקצועית של עורך-דין בהליך פלילי. 

פס"ד יושבייב. 

סיכום.

עבודתי עוסקת ביחס בין רשלנות עורכי דין לבין טענת "הכשל ביצוג" של נאשמים במשפט פלילי. אדון באחריותם המקצועית של סניגורים פליליים בין כותלי בית-המשפט ואבחן את המאפיינים המיוחדים של הזירה המשפטית וכיצד הם משפיעים על הסיכוי להטלת אחריות על עורך-הדין המייצג שהתרשל.

אבחן את טענת ההגנה של הנאשמים בייצוג כושל. בפסיקה הישראלית ניכרת מגמה של מיעוט תביעות ופסיקה נגד עורכי-דין בגין רשלנות בייצוג. אערוך השוואה לדין האנגלי, שעבר לא מכבר שינוי רדיקלי בעניין זה, החסינות שהיתה לבריסטרים באנגליה זה שנים בוטלה, וכיום ניתן להגיש נגדם תביעה בגין אחריות מקצועית.

אבחן הטענה המועלית שהגישה המשפטית הרווחת בארץ, שלפיה עורכי-הדין הטוענים בבית-המשפט אינם חסינים מבחינה פורמלית אך ממעטים לחוב באחריות מקצועית, הינה מוצדקת. כאשר דנים בשאלת אחריותם המקצועית של עורכי-הדין יש לזכור את ההפרדה הקלסית בין חבותו ואחריותו של עורך-הדין כלפי לקוחו לבין היקף חובותיו ואחריותו, אם בכלל, כלפי צד אחר.

הסיבה להבחנה זו ברורה. השוני במערכות היחסים גורר מערכת חבויות שונה, אכן, גם הפרת החבות כלפי צד ג' עלולה לגרור תביעות משפטיות, אך עילות-התביעה העומדות לצד ג' יהיו שונות מאלה העומדות ללקוח, וגם כאשר מדובר באותה עילת-תביעה - בדרך-כלל עוולת הרשלנות - היקף החבות ישתנה.

אחת מעילות-התביעה העיקריות העומדת ללקוח נגד עורך-דין, ואולי החשובה שבהן, נסמכת על החוזה שביניהם[1]. החוזה מסדיר את מערכת היחסים עורך-דין-לקוח, וקובע סטנדרטים שעורך-דין צריך לעמוד בהם, באותו חוזה או הסכם עורך-הדין מתחייב להגיש ללקוח שירותי עריכת-דין בתמורה לשכר-הטרחה המשולם לו. לתוך הסכם כזה ניתן לקרוא תנאי מכללא הקובע כי לעורך-הדין המקבל על עצמו את ייצוג הלקוח יש מידה מספקת של ידע, אומנות ומיומנות הנדרשים במקצוע עריכת-הדין בכלל ובתחום המסוים בפרט, וכי הוא מתחייב להפעיל כישורים אלה לטובת לקוחו. זאת ועוד, החוזה שבין עורך-הדין ללקוח אינו חוזה רגיל, מכיוון שעורך-הדין ממלא תפקיד חברתי חשוב בייצוג לקוחותיו[2] ואף מהווה חלק מן המערכת המשפטית, החברה קוראת לתוך ההסכם שבינו לבין לקוחו תנאים שאינם קיימים בהכרח בהוזים אחרים, ויוצקת לתוכו חובות המגיעות לכדי חובות אמון. 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)  

גיל שפטל אחריות הקפידה במשפט הפלילי (הוצאת נבו, 2018)

א' מרקוס אומנות הליטיגציה, הוצאת אוצר המשפט, 2017

דורון מנשה ואייל גרונר מהות הספק הסביר (הוצאת נבו, 2017).

נטע זיו מי ישמור על שומרי המשפט?, הוצאת הקיבוץ המאוחד

דרור ארד-אילון "חסיון עורך דין לקוח לאחר מות הלקוח" אתיקה מקצועית גליון 49, 1 

Court, Deborah. Qualitative research and intercultural understanding : conducting qualitative research in multicultural settings. Abingdon, Oxon ; Routledge, (2018)


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת