עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון שביעות רצון בזוגיות- סגנון עצמי,סגנון התקשרות, מידת הדתיות, אוטונומיה ושייכות, כמותני שאלונים, שאלון התקשרות ECR (עבודה אקדמית מס. 8430)

‏290.00 ₪

34 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 8430

סמינריון שביעות רצון בזוגיות- סגנון עצמי,סגנון התקשרות, מידת הדתיות, אוטונומיה ושייכות, כמותני שאלונים,  שאלון התקשרות ECR

שאלת המחקר:

כיצד באה לידי ביטוי השפעת סגנון ההתקשרות וסגנון עצמי (מידת הדתיות) על שביעות רצון בזוגיות?

תוכן עניינים 

תקציר

מבוא

סיכום, משמעות המחקר והשערות

שיטה

משתתפים

כלים

הליך

תוצאות

דיון 

ביבליוגרפיה

 

במחקר הנוכחי נבדקה השפעתם של שני גורמים על מידת שביעות רצונו של האדם מהקשר הזוגי שלו. הראשון הוא סגנון התקשרות - הכולל שני סוגי אוריינטציות: המנעות, המתייחסת למידה בה מרגיש או לא מרגיש הפרט בנוח עם קירבה ואינטימיות רגשית במערכת יחסים, וחרדה, הנוגעת לעד כמה האדם מודאג ומוטרד מהאפשרות שבן הזוג ידחה או ינטוש אותו. על פי מחקרים קודמים, ככל שהאדם גבוה יותר בכל אחד מאוריינטציות ההתקשרות הללו - כך שביעות רצונו ממערכת היחסים הזוגית שלו תהיה נמוכה יותר. ולכן, נבדקה השערה לגבי קשר שלילי בין הימנעות וחרדה לבין שביעות רצון מהזוגיות. הגורם השני שנבדק במחקר הנוכחי הוא סגנון עצמי הכולל את המשתנים אוטונומיה ושייכות על פני רצף של אוטונומה-הטרונומיה, נפרדות-שייכות. שייכות מתייחסת לצורך של הפרט בקירבה ותמיכה של אחרים ואוטונומיה מתייחסת להצלחת הפרט בכוחות עצמו. ההנחה המתבססת על הספרות בתחום היא, שמידה נמוכה של שייכות ואוטונומיה תנבא שביעות רצון נמוכה ממערכת יחסים זוגית . ולכן, נבדקה השערה לגבי הקשר בין שלושה סוגי עצמי שונים על פני הרצף: עצמי הטרונומי-שייך, אוטונומי-שייך ו אוטונומי-נפרד, לבין שביעות רצון מהזוגיות.

הייחוד של המחקר הנוכחי היה בחקירת ההשפעה של מידת הדתיות של האדם על הקשר בין אוריינטציות ההתקשרות וסגנון עצמי של האדם לבין שביעות רצון מהזוגיות. מידת דתיות המתייחסת לחוזק האמונה הדתית של האדם ועד כמה הוא משתתף בפעילויות דתיות, נמצאה קשורה לשביעות רצון מן הקשר הזוגי, ולכן, נבדקה ההשערה כי מידת הדתיות תמתן את הקשר בין הימנעות וחרדה לש"ר מהזוגיות וכן בין אוטונומיה ושייכות לבין ש"ר מהזוגיות.

במחקר הנוכחי נדגמו בשיטת כדור שלג כ- 150 נבדקים שענו על מספר שאלונים המודדים: אוריינטציית התקשרות(Experience in Close Relationships Scale) ,

, מידת דתיות ושאלון המודד את מידת (Kagitcibasiאוטונומיה ושייכות (לקוח ממודל של שביעות הרצון מהזוגיות.

מממצאי המחקר עולה כי המשתנים אוטונומיה ושייכות על פני רצף של אוטונומיה-הטרונומיה ושייכות-נפרדות, קשורים באופן חלקי לשביעות רצון מהיחסים.

נמצא כי סגנון עצמי הטרונומי-שייך וסגנון עצמי אוטונומי שייך תורמים באופן חיובי לשביעות רצון מהיחסים.

לגבי יתר המשתנים, נמצא כי אינם תורמים או גורעים משביעות הרצון. כמו כן, מידת הדתיות לא היוותה גורם ממתן בקשרים אלו.

נראה כי תוצאות המחקר עשויות להוות תרומה להמשך בחינת הגורמים המשפיעים על שביעות רצון בזוגיות כולל המשתנים אוטונומיה ושייכות. המחקר הנוכחי המחיש את חשיבותם של משתנים אלו והשפעתם החיובית על שביעות רצון ביחסים.

הצגה חלקית התפלגויות ומהימנויות של הסקאלות

עבור כל משתנה חושב ציון כללי לפי פריטי השאלון. בטבלה מספר 2 מוצגים הממוצעים, סטיות התקן, טווח התגובות בכל סקאלה, המהימנויות ומספר הפריטים עבור כל משתנה.

 

 

מס' שאלות

שאלות הפוכות

ממוצע

ס. תקן

α

חרדה בהתקשרות

18

22

3.15

1.05

0.905

הימנעות בהתקשרות

18

3,15,19,25,27,2931,33,35

3.13

.900

0.871

דת ואמונה

12

--

3.11

1.82

0.973

שביעות רצון זוגיות

7

4, 7

5.82

.900

0.808

עצמי הטרונומי-שייך

9

--

4.92

.700

0.580

אוטונומי-שייך

12

28

5.80

.730

0.831

אוטונומי-נפרד

14

8,34,17,31,29,35

3.80

.720

0.700

*השאלונים עצמם לא מצורפים לעבודה

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

ד"ר דריה מעוז, פרופ' עמירם רביב, פרופ' עמי שקד, אמנות הזוגיות, זב"מ (2019)

אבישר נ', ללמוד מהמזרח – מזרחיות, חינוך ותיקון עולם, הוצ' מופת , (2019)

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, סקר כוח אדם לשנת 2019, פרסומי למ"ס, לפ"מ, ירושלים (2019)

 

תק 9 חסינה!


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות