עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון טכנולוגיה בחינוך- שימוש במחשבים במערכת הלימוד ככלי לשיפור ההישגים, תיקשוב, מיחשוב מערכת החינוך (עבודה אקדמית מס. 8414)

‏290.00 ₪

22 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 8414

סמינריון טכנולוגיה בחינוך- שימוש במחשבים במערכת הלימוד ככלי לשיפור ההישגים, תיקשוב, מיחשוב מערכת החינוך

שאלת המחקר:

כיצד באה לידי ביטוי טכנולוגיה בחינוך?

תוכן עניינים:

מבוא. 

שאלת המחקר. 

פרק א: מערכת החינוך- תמורות ושינויים. 

א.1. שלבים בתהליכי שינוי.  

גורמים שבעקבותיהם מתחולל השינוי.  

כיצד מוחדרים שינויים?.  

א.2. תהליכי שינוי במערכות חינוכיות. 

א.3. מגמות בחינוך בן זמננו  

א.4. רפורמות בחינוך ומטרתם. 

פרק ב: הישגים לימודיים. 

ב.1. הישגים לימודיים במערכת החינוך  

ב.2. גישות שונות להערכת מחשבים.

ב.3. השגת שינוע בבתי הספר.

פרק ג: הכנסת מחשבים למערכת החינוך.

פרק ד: השפעת הכנסת מחשבים על הישגים.

סיכום. 

ביבליוגרפיה.

 

העשור האחרון התאפיין בחדירה מאסיבית של טכנולוגית המידע לחיי היומיום, בעיקר בחברה המערבית. המידע בתחומים רבים הפך לזמין, וכיום נדרשת לחיצת כפתור בכדי להגיע למאגרי מידע בכל העולם. טכנולוגיית המידע מתפשטת בקצב מואץ וחודרת לכל תחום בחיי האנושות. טכנולוגיה זו מחלחלת גם כן למערכת החינוך.

אחד התהליכים המרכזיים המאפיינים את החינוך בעשור האחרון הוא חדירתה הניכרת של טכנולוגיית המידע לבתי הספר. לתהליך זה ישנה ותהיה השפעה משמעותית על טיבו ועל דפוסיו של החינוך בעשורים הקרובים. השפעה זו, מעלותיה וחסרונותיה, מעלים דיונים רבים בשיח החינוכי התיאורטי. הוויכוח סובב סביב התהייה מה יהיה גודל ההשפעה של טכנולוגיות המידע על מערכת החינוך (Nachmias, R).

השאלה המובילה במערכת החינוך היא האם טכנולוגיית המידע יכולה באמת לתרום לשיפור והתפתחות מערכת החינוך. המערכות הממוחשבות הוכיחו כי בכוחן לחבר בין קהילות שונות בעולם, ולאגד אותם תחת פטריית הלימוד המשותף (אבידב-אונגר ועשת-אלקלעי). בכדי להשתמש בטכנולוגיית המידע במערכת החינוך, יש להתאימה למערכת, תוך מודעות ליתרונות ולחסרונות שיש לטכנולוגיה זו להציע. לא ניתן לומר בשלב זה האם היתרונות עולים על החסרונות, אך ניתן להצביע על יתרונות בולטים אשר מתבטאים בלמידה ממוקדת, גירויים רב חושיים ורב ממדיים, ופיתוח חשיבה ביקורתית, בין היתר בגלל היכולת ללמוד בצורה שיתופית ופעילה  .(Reynold Macpherson)

יחד עם זאת, קיימות גם השלכות לשילובה של טכנולוגיית המידע במערכת הלימוד, והשלכות אלה תלויות, במסגרת המערכת הבית ספרית, בצוות ההוראה האחראי על השילוב הזה בצורה נכונה. תהליך הכנסת הטכנולוגיות למערכת החינוך הינו תהליך מורכב המחייב התייחסות להיבטים תיאורטיים ומתודולוגיים ולגורמים הרבים המשפיעים על שילובו המוצלח, ביניהם אלמנט התדירות שבו נעשה שימוש במחשבים, המידע אליו נחשפים התלמידים ועוד (Day & Lindsey).

עבודה זו תתמקד במגמת השינוי החל במערכת החינוכית, לאור שילוב טכנולוגיית המידע בבתי הספר. כמו כן, אבחן את תרומתו של השינוי הזה להישגים במערכת החינוך.

מצגת תיקשוב, שילוב טכנולוגיה בהוראה,פאוורפוינט מקצועי כ-20 שקפים- 99 ש"ח

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

אבידב-אונגר, א', ). מקצועיות המורה (TPACK) ותרבות בית הספר כארגון לומד כמנבאים אפקטיביות של הטמעת טכנולוגיות חדשניות בבית הספר. בתוך י' עשת-אלקלעי, א' כספי, ס' עדן, נ' גרי,

אבידב-אונגר, א', ועשת-אלקלעי, י', (). מודל "איי החדשנות" – הזדמנויות וסיכונים בדרך להטמעה אפקטיבית של חדשנות טכנולוגית במערכת החינוך. בתוך י' עשת-אלקלעי, א' כספי, ס' עדן, נ' גרי, י' יאיר (עורכים), האדם הלומד בעידן הטכנולוגי, הכנס השישי למחקרי טכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס . רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, עמ' 11-21.


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת