עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

ב"ה  15,000 עבודות אקדמיות בחינם/ במחיר שפוי:99-390 שח. 

אתר ברוח חב"ד 

שיתוף מידע ללא גזל.

החומר באתר משמש השראה וחומר עזר בלבד. אסור להשתמש בקובץ העבודה להגשה למוסד אקדמי.

طُلَّاب 

Русский студенты

Français            አማርኛ

חוות דעת על מרצים

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

תמונה קשורה  ×ª×•×¦××ª תמונה עבור ישראכרטתוצאת תמונה עבור אמריקן אקספרס

תוצאת תמונה עבור פפר       ×ª×•×¦××ª תמונה עבור פייבוקס     Ã—ª×•×¦××ª תמונה עבור ביט

תשלום בחיוב אשראי טלפוני דרך נציג שירות 24/7        

תוצאת תמונה עבור העברה בנקאית

סמינריון חוק דרומי, סייג ההגנה על בית מגורים במשפט הפלילי (עבודה אקדמית מס. 8365)


‏390.00 ₪

37 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 8365
סמינריון חוק דרומי , סייג ההגנה על בית מגורים במשפט הפלילי

עבודת סמינריון ממצה ואקטואלית, מקורות ביבליוגרפיים מעודכנים . העבודה הסמינריונית מעולם לא נמכרה במאגר עבודות הסמינריון בכלל.

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי סייג ההגנה על בית מגורים במשפט הפלילי?

תוכן עניינים

מבוא 

הגנת בית מגורים, בית עסק ומשק חקלאי מגודר 

היקף הסייג להגנת בית מגורים

פרשת דרומי 

הריגת הפורץ 

הדיון הציבורי בעקבות האירוע 

"חוק דרומי" 

פסק הדין במשפטו של דרומי 

הדעה של פרופ' קרמניצר 

הדעה של פרופ' גור אריה 

ניתוח הפסיקה והגנת בית מגורים. 

הגנה על רכוש במחיר של פגיעה בחיים. 

״חיסול חשבונות״ 

דעות מלומדים: פרופ' גור אריה לעומת פרופ' סנג'רו 

תחולתה של הגנה עצמית-אימתי? 

סיכום. 

בבליוגרפיה 

נספח 


תוקן חוק העונשין והוסף סעיף 34י1 שעוסק בהגנה עצמית של בית מגורים, בית עסק ומשק חקלאי. הסעיף הוסף בעקבות פרשת שי דרומי. שם, היה מדובר בחקלאי מחוות בודדים בנגב, שירה בשני פורצים שחדרו למשקו החקלאי. אחד מהם נהרג והשני נפצע. במשפט, דרומי זוכה מעבירת ההריגה בשל טענת ההגנה עצמית. בעקבות האירוע, תוקן חוק העונשין. על פי סעיף 34י1, אדם לא יישא באחריות פלילית למעשה שהיה דרוש באופן מיידי כדי להדוף מי שמתפרץ או נכנס לבית מגורים, בית עסק או משק חקלאי מגודר, שלו או של זולתו בכוונה לבצע עבירה. אולם, אם המעשה לא היה סביר בנסיבות העניין או שהאדם הביא בהתנהגותו הפסולה להתפרצות או לכניסה לשטחו, תוך שהוא צופה מראש את התפתחות הדברים, ההגנה לא תחול. 

דוקטרינת "הגנה עצמית מדומה" הינה הכלאה בין סייג הגנה עצמית (הכפוף לאיסור חריגה מן הסביר כאמור בסעיף 34טז לבין סייג טעות במצב דברים.

דוקטרינה זו יושמה בפסיקה פעמים רבות, אך קיבלה תוקף משפטי בפרשת אלטגאוז.

הסייג הנ"ל עוגן בחוק לאחר פרשת דרומי: שי דרומי ירה בשני פורצים (מתוך ארבעה) שפרצו לחוותו וכתוצאה מהירי נהרג אחד מהם. במקרה זה התעוררה השאלה האם יש נתיר לאדם לירות בפורץ או מסיג גבול?

ביהמ"ש זיכה את הנאשם ופסק שהנסיבות נכפו עליו בעל כורחו וכל מה שהוא רצה לעשות זה להגן על חייו ולהרחיק את הפורצים משטחו, בנוסף נאמר שקשה לזכות אדם כאשר קופחו חיי אדם ואחד נפצע קשה, אך אין להתעלם מהעובדה שהנפגעים אינם עוברי אורח תמימים, הם באו במטרה לפשוע ולגזול את רכושו של הנאשם וייתכן כי היו פוגעים בו פיזית אילו לא היה מצליח להרתיע אותם.

בעקבות פרשה זו תוקן חוק העונשין והוסיפו הגנה על הפועלים בסיטואציה הדומה לשל דרומי. בדומה להגנה עצמית נראה שסייג זה אף הוא נכנס בגדר הצדק.

החוק קובע כי לא נטיל אחריות פלילית "למעשה שהיה דרוש באופן מיידי כדי להדוף מי שמתפרץ או נכנס לבית המגורים, בית העסק או המשק החקלאי המגודר, שלו או של זולתו, בכוונה לבצע עבירה, או מי שמנסה להתפרץ או להיכנס כאמור."

לכאורה, סעיף 34 י לחוק העונשין ,העוסק בהגנה עצמית, מייתר את התיקון להגנת בית מגורים, עסק ומשק חקלאי מגודר שבס' 34י 1 באותו החוק (להלן: הגנת בית מגורים) שכן שניהם באים להגן על חיי המותקף. עם זאת בחינה מדוקדקת ממחישה ההבדל בצורך בין השניים, ואת השינויים הכרוכים בכך. ראשית, בהגנת בית מגורים ניתנת הגנה גם כאשר מבקש הנאשם להגן על רכושו. שנית, אדם רואה בביתו מקום מבטחים ומפלט, בבחינת "ביתי הוא מבצרי", וכן רואה בהגנה על הבית – כהגנה על החיים, שכן ישנה סכנה מוחשית לחיים בעת פריצה. טענה נוספת היא שקיים עבור המותקף בבית קושי פסיכולוגי לסגת מביתו בעת פריצה או תקיפה. בנוסף, רצה המחוקק להגן על חיי האדם, קניינו ובטחונו האישי, כאשר נמצא בביתו[14] , בניגוד למותקף ברחוב הנהנה מסייג ההגנה העצמית. כמו כן יש לזכור שלא תמיד הנסיגה מהבית יעילה, ויתכן ש'יינצל' דווקא ברשות הרבים. יש לתת גם הדעת לפגיעתה בזכות לאוטונומיה של האדם. לבסוף, בל נשכח שהתיקון מהווה מנגנון הרתעה מפני גנבים.

הגנה זו מהווה ביטוי מובהק לרציונאל האוטונומיה המהווה עיקרון יסוד בנשפט המקובל. בשיטות משפט רבות מייחסים חשיבות רבה למקום התקיפה, עם זאת, בדומה לדין הישראלי הפטור לא יחול במקרה שבו ניתן לייחס למותקף התנהגות פסולה שקדמה לתקיפה.

בפס"ד שניתן במדינת ניו יורק הסביר ביהמ"מותקף בביתו אין הוא מחויב לסגת.

פרשת שי דרומי היא שרשרת האירועים במהלכם ירה שי דרומי, חקלאי מחוות בודדיםבנגב, בח'אלד אל-אטרש ובחברו, איוב אל-הוואשלה, לאחר שפרצו לחוותו יחד עם שניים נוספים. אל-אטרש נהרג ואל-הוואשלה נפצע כתוצאה מהירי. מעצרו של דרומי עורר דיון ציבורי בשאלה האם רשאי אדם לירות בפורץ או מסיג גבול, ובסופו של דבר הוביל לחקיקת שינוי בחוק העונשין, המכונה "חוק דרומי", שקבע הגנה מפני הרשעה פלילית בגין מעשים כמו אלה שביצע דרומי, בנסיבות דומות. דרומי זוכה על ידי בית המשפט מהאישום בהריגה.


ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

גיל שפטל אחריות הקפידה במשפט הפלילי (הוצאת נבו, 2018)

מרים גור-אריה, גליה דאור " הגנה מיוחדת לבית מגורים, לבית עסק ולמשק חקלאי: סכנותיה ותחימת גבולותיה" משפט וממשל יג 
 

בועז סנג'רו , הייהפך הצידוק לפטור של חסד? הגנת בית המגורים ("חוק דרומי" ופסק-הדין בפרשת דרומי) כמקרה-מבחן לרציונל המצדיק הגנה עצמית ולהלכה הישראלית. משפט וממשל יג  

מרדכי קרמניצר , רועי קונפינו "הערת חקיקה – הצעות החוק בעניין הרפורמה בהגנה עצמית -חוק שי דרומי" כתב העת של המכון הישראלי לדמוקרטיה

 

ת"פ (ב"ש) 1010/07 מ"י נ' שי דרומי (טרם פורסם)  

 

Fletcher, Basic Concepts of Criminal Law 73–92 (Spanish translation by Francisco Muñoz Conde) העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏390.00 ₪

תוספות

בעלי חשבון פייפאל
כל כרטיס אשראי כולל דיירקט, ויזה נטען (לא דיינרס)