עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון תפיסת הגוף בראיית העולם הנאצית, פילוסופיה קולנועית ארית נאצית, הערצת הגוף גרמניה שנות השלושים, במאית קולנוע לני ריפנשטא (עבודה אקדמית מס. 8252)

‏390.00 ₪

44 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 8252
סמינריון תפיסת הגוף בראיית העולם הנאצית

שאלת המחקר:

כיצד באה לידי ביטוי תפיסת הגוף בראיית העולם הנאצית?

ראשי פרקים:

מבוא

פרק 1- ראיית העולם הנאצית ביחס לחשיבות הספורט וההתעמלות, לגוף ולנפש.. 

פרק 2-  הקולנוע ככלי לניתוח תופעות היסטוריות ושימוש בקולנוע לצרכי התעמולה הנאצית  

פרק 3- "אולימפיה": ניתוח סרטה של לני ריפנשטאל. 

סיכום

ביבליוגרפיה

נספחים

 

   "פשיזם כאסתטיזציה של הפוליטיקה הופך את העולם לאובייקט ויזואלי"[1]. משפט זה מרכזי להבנת מקומו של הקולנוע בכלל ו"אולימפיה" בפרט בגרמניה הנאצית בשנות ה-30 של המאה העשרים. הנאצים בנו דת פוליטית חדשה על ידי חילון מונחים דתיים, כמו "גאולה" מחד ומאידך גיסא, על ידי קידוש הפוליטיקה כדרך של העלאת ה"מדינה", ה"אומה" וה"פיהרר" לדרגת חשיבות עליונה. הקולנוע היה מרכיב חשוב ביצירת דת חדשה זו. לפי שפר, היטלר עצמו העדיף בידור קליל, כמו סרטי אהבה. סרטי ספורט ו"סרטי הרים", לא עניינו אותו[2].

   אם כן, מדוע "אולימפיה" של ריפנשטאל (Helene Bertha Amalie "Leni" Riefenstahl) הפך להיות מרכזי כל כך עבור הנאצים בכלל והיטלר בפרט? מדוע היטלר תמך באופן נמרץ ב"אולימפיה"? מה הייתה חשיבותו עבור היטלר, שלא התעניין בסרטי ספורט בעבר?

   בעבודה זו אבקש לבחון כיצד באה לידי ביטוי ראיית העולם הנאצית[3] בסרטה של ריפנשטאל "אולימפיה"? אם לחדד את השאלה, אני מתעניין בצורה, שבה הנאצים ממצבים את הגוף כמוטיב מרכזי בהשקפת עולמם, ובדרך שבה ראיית עולם זו משתקפת ב"אולימפיה".

   השערתי היא, שה"גוף" כמוטיב מרכזי, כחלק אינטגרלי מהפיכתו של הפרט הגרמני מגוף מובס  במלחמת העולם הראשונה לפאר היצירה של הרייך השלישי, יוצג בסרטה של ריפנשטאל על פי כל הסטריאוטיפים המתאימים ל"תורת הגזע" בפרט ולראיית העולם הנאצית בכלל.

   במהלך העבודה אתמקד בשלושה חלקים מרכזיים. בחלק הראשון אתייחס לראיית העולם הנאצית, בנוגע לחשיבות הספורט וההתעמלות, לגוף ולנפש. בחלק זה אערוך סקירה היסטורית קצרה של התפתחות חשיבות ההתעמלות והספורט בגרמניה החל מהמאה השמונה עשרה וכלה במאה העשרים.  בחלק השני אתייחס למקומו של הקולנוע והאפשרות שלו לשמש ככלי היסטורי לניתוח תופעות. חלק זה יורכב מחלק כללי ותיאורטי יותר, וחלק אחר המתמקד ברעיונות ובפרקטיקות של הנאצים.  בחלק השלישי אנתח את סרטה של ריפנשטאל תוך התייחסות לאלמנטים, שמעניינים אותי במיוחד ובמרכזם: הגוף. החלק יורכב מתיאור הרקע ל"אולימפיה", תיאור הסרט עצמו וניתוחו. לבסוף, אנסה לסכם את התובנות העולות מניתוח הסרט בהקשרו ההיסטורי.

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

Arnaud, Pierre and Riordan, James (eds.). Sport and International Politics (London: E& FN Spon).

 

Bachrach, Susan D. The Nazi Olympics: Berlin (Boston: Little, Brown, and Co.).

 

Baird, Jay W. The Mythical World of Nazi War Propaganda: (Minneapolis: University of Minnesota Press).

 

Bergfelder, Tim, Carter, Erica and Goektuerk, Deniz (eds.). The German Cinema Book. (London: British Film Institute Publishing).


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏390.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות