עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון אחריות נזיקין צוות חדר לידה, רשלנות רפואית מיילדות, הולדה בעוולה, זייצוב, אחריות רופא מיילד, עוולה הריון, רשלנות, טעות, טיפול אישה הרה (עבודה אקדמית מס. 8239)

‏290.00 ₪

40 עמ'.

סמינריון אחריות נזיקין צוות חדר לידה, רשלנות רפואית מיילדות, הולדה בעוולה, זייצוב, אחריות רופא מיילד, עוולה הריון, רשלנות, טעות, טיפול אישה הרה

שאלת מחקר:

מה הדין המצוי והרצוי בעניין אחריות נזיקית של צוות חדר לידה (האחות המיילדת, הרופא המיילדת, הרופא המרדים וכו')?

תוכן עניינים:

מבוא

שאלת מחקר  

שבועת הרופא  

חקיקה רפואית בישראל. 

חוק זכויות החולה. 

חוק ביטוח בריאות ממלכתי - הרפורמה במערכת הבריאות. 

הולדה בעוולה  

פסק דין זייצוב  

רשלנות רפואית בחוק בכלל ולגבי צוות חדר לידה. 

דין מצוי: מגמות בישראל. 

רשלנות רפואית בלידה. 

בין רשלנות לטעות. 

הוכחת רשלנות רפואית בלידה. 

הדוקטרינה של "הסכמה מדעת". 

פסקי דין בנושא רשלנות רפואית בלידה. 

הדין המצוי והרצוי- הסכמה מדעת. 

רגישות של טיפול באישה הרה. 

תקנות בריאות העם (בדיקת מי-שפיר) 

סיכום

ביבליוגרפיה. 

נספחים

 

בצד ההתפתחות במישור זכויות החולה, שגובשו בחוק זכויות החולה, המעצבות את מערכת היחסים בין מטפל לבין מטופל המושתתת על עקרונות החירות, האוטונומיה וכבוד האדם, הרי שלא נפקד מקומה של ההכרה להגדיר את ההיבט החברתי-כלכלי של הזכות לבריאות. מילויה של זו האחרונה בתוכן קונקרטי אל מול אילוצי המציאות המורכבת היא משימה נכבדה וקשה, שאנו רק בראשיתה. יש ליתן את הדעת לעובדה, כי התפתחות פרשנות מרחיבה לבסיס הזכות עלולה לעמוד בסתירה לבסיסו הכלכלי המחייב של החוק כפי שהוצג לעיל, ושמערכת הבריאות אינה יכולה ואינה מתוכננת במבנה הנוכחי לעמוד בה. המשפט הרפואי בישראל עבר ועובר מהפכה של ממש במהלך התפתחות מואץ. המבקש לעמוד על היקף התופעה - די לו שיזין עיניו בעשרות המחקרים והחיבורים שפורסמו בתחום זה בשנים האחרונות ; בעלייה הניכרת במודעות של המטפלים ועמם הציבור בכללותו לזכויותיהם, כמו גם מודעותם של מטופלים, של הרשות המחוקקת ושל הרשויות הביצועיות לחובותיהם; ובהיקף הפעילות בתחום זה בבתי-המשפט ובשינוי פניה של הרפואה הציבורית בישראל. המגמה הזו מקבלת משנה תוקף עת חוברת לה התאוצה הטכנולוגית-מדעית אשר יוצרת שלל מחודש של דילמות אתיות והכרח להסדרים משפטיים. כך- גם כעת חיה אנו נמצאים בשלבי גיבוש של היקפן ותוכנן של הזכות להסכמה מדעת לטיפול רפואי ושל הזכות לסודיות רפואית אל מול סיטואציות חדשות הנובעות ממידע גנטי, ממאגרי מידע גנטיים, מטיפולים חדשניים ועוד. 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

ל"י הלפרין "דרישת פיצויים מהורים" הלכה ורפואה כרך ה קסא

 ג' טדסקי "על בעיית הנזיקין בגין הולדה בעוולה" מסות במשפט (המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי, האוניברסיטה העברית) 269

ש' ילינק הולדה בעוולה זכויות תביעה ופיצויים י"ש קפלן "זכות הילד לתבוע את הוריו בגין התעללות נפשית" מגמות בקרימינולוגיה: תיאוריה, מדיניות ויישום (ירושלים) 463

רות ז'ורגי "על מקורותיה ומשמעותה של שבועת היפוקרטס - שבועת הרופאים הכוללת את חובות הרופא כלפי החולים." ידיעון מנהל מט"ח משרד החינוך,  עמ' 45

רות ז'ורגי שבועת היפוקרטס : 400 לפנה"ס (עופרים),  עמ' 33

נ' מימון "התמודדות המחוקק עם שאלת מתן טיפול רפואי ללא הסכמה, או בכפיה" רפואה ומשפט 17 78.


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות