עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית הפרטה קשישים, בטחון סוציאלי, הפרטת עמותות גיל הזהב, יד שרה, זקנים (עבודה אקדמית מס. 8231)

‏290.00 ₪

36 עמודים.

עבודה אקדמית הפרטה קשישים, בטחון סוציאלי, הפרטת עמותות גיל הזהב, יד שרה, זקנים

תוכן עניינים

מבוא. 

מדוע נחוץ פיקוח על העמותות. 

סקירה ספרותית. 

קשישים בישראל. 

המגזר שלישי 

העמותות הקיימות

"עמותת יד שרה". 

שירותי ציוד רפואי

שירותי מידע. 

שיקום. 

"עמותת עזר מציון". 

"עמותת "אקים". 

"עמותת מטב".

השירותים הניתנים

הפרטה. 

רגולציה. 

סיכום. 

ביבליוגרפיה. 

 

עבודה זו תעסוק בנושא חשוב :  השפעות של הפרטת שירותי הסיעוד לקשישים בישראל על טווח אספקת השירותים ע"י המגזר השלישי והעסקי.

רוב השירותים הקהילתיים לזקנים ובין השאר שירותי סיעוד במסגרת חוק הסיעוד ושלא במסגרת חוק זה, מסופקים ע"י ארגוניים לא ממשלתיים, שכוללים עמותות וגם ארגונים פרטיים-עסקיים והשאר על ידי מלכ"רים. היום פועלות כ-110 עמותות כאלה בישובים עירוניים רבים והמועצות האזוריות בישראל והן ממלאות תפקיד מרכזי במתן מגוון של שירותיים קהילתיים לזקנים. בתחום השירותים הקהילתיים חשוב להבחין בין השירותים שניתנים לזקן בביתו נקראים טיפול בית-Home Care או שירותים תוך ביתיים הנקראים-Domiciliary Services לבין שירותים מרוכזים שניתנים באזורים קהילתיים כמו במרכזי יום, נופשונים, מועדונים, מרכזים רב שירותים וכד'. כל אפשרויות השירותים גם יחד שניתנים בקהילה וכוללים את מערכת השירותים הפורמאלית והבלתי פורמאלית  מהווים את ההגדרה של "טיפול קהילתי בזקנים".  רוב השירותים הקהילתיים לזקנים ובין השאר שירותי סיעוד במסגרת חוק הסיעוד ושלא במסגרת חוק זה, מסופקים ע"י ארגוניים לא ממשלתיים, שכוללים עמותות וגם ארגונים פרטיים-עסקיים והשאר על ידי מלכ"רים. הנסיקה במספרם של קשישים שזכאים לקצבות זקנה ולתוכניות נוספות הניתנות על רקע גיל (כמו השלמת הכנסה, חוק הסיעוד ועוד) הגדילה מאוד את היקפן של ההוצאות הציבוריות-חברתיות בנושא זה. התארכות תוחלת החיים גרמה לגידול רב של משך הזמן של תשלום הקצבה. העלייה, וההתפתחות של טכנולוגיות רבות המאריכות חיים הביאו לגידול בהיקף מקבלי גמלאות. המאפיינים החדשים של הקשישים מביאים לכך, שנדרשת השקעה גדולה בהרבה של משאבים, הן מבחינת הכמות והן מבחינת האיכות, בהשוואה לעלייה של שנות ה-90 שבה עלו הרבה קשישים שהם מחוסרי יכולת כלכלית, הכבידה מאוד על מערכת הביטחון הסוציאלי, בעיקר על רקע חוסר צבירת זכויות ביטוח. סך כל ההוצאה לתשלומי קצבאות זקנה ושארים. בנוסף, העבודה עוסקת בהפרטת שירותי הבריאות, הסער ושירותים חברתיים רבים ואחרים בישראל והעברתם מידי המדינה לידי עמותות, מלכ"רים וגופים פרטיים-עסקיים, הרגולציה וההשלכות של מהלך זה.

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

ידין ש'. רגולציה חדשה: מהפכה במשפט הציבורי (2018, הוצאת נבו)

בהט אסתר וליויתן אוריאל (2016) "ביטויים של הלימה פרט-סביבה והשפעתם הדיפרנציאלית על ביטויי המחויבות בארגוני עבודה" מגמות נ3 , 322-293.

אקשטיין א' "אינרציה אסדרתית וקבוצות אינטרס: ראיות אמפיריות מתחום האסדרה של שוק ההון" מחקרי משפט ל 635 (2016).

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת