עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית ניהול בינלאומי, קבלת החלטות חברה בינלאומית, תרבות ארגונית (עבודה אקדמית מס. 8201)

‏250.00 ₪

13 עמ'.

עבודה אקדמית ניהול בינלאומי, קבלת החלטות חברה בינלאומית, תרבות ארגונית

 

שאלת המחקר

כיצד מתקבלות החלטות בחברה בינלאומית בהקשר של תרבות ארגונית?


תוכן עניינים

מבוא  

שאלת המחקר. 

משתני המחקר. 

פרק 1: קבלת החלטות. 

פרק 2: התרבות הארגונית של חברות רב לאומיות. 

פרק 3: הקשר בין התרבות הארגונית לבין קבלת החלטות בחברות רב לאומיות. 

ביבליוגרפיה. 


בעשורים האחרונים, לתרבות הארגונית ישנה השפעה רבה ביותר על המרכיב הניהולי. על-פי Weiss (), התרבות הארגונית מהווה מרכיב ארגוני-אסטרטגי, אשר מסייע לארגון לגרום לכלל עובדיו לעבוד על-פי גישת עבודה אחידה, אשר תקדם את החזון הארגוני. Hofstede טוען כי תרבות ארגונית רב-לאומית, הינה התכנות המשותף של המחשבה, אשר יוצר הבחנה בין החברים בארגון לבין החברים בארגונים אחרים, ומאחד אותם יחד, גם אם הם שייכים לתרבויות לאומיות שונות (Trefry).

לקבלת החלטות קיים ערך מוסך גבוה בעיקר בקרב חברות רב-לאומיות, שלעיתים קרובות מאופיינות כבעלות ערבים שונים. על פי Zafirovski (), גישות מסורתיות רואות בקבלת החלטות אופציה הגיונית אשר נובעת מבחירה מחושבת ומכוונה, בה נלקחים בחשבון אילוצים מבניים אשר מגבילים את כיוון מערך הפעילויות האופציונאליות לקבוצת משנה של פעילויות ביצועיות (McGuire et al). עקב כך, גישות מודרניות מכירות במציאות חברתית מובנית אשר ממחישה את טבע הכנסת הדברים המציאותיים והרלוונטיים להקשר מסוים של קבלת החלטות, ואת חשיבותם של ערכים בכל הנוגע להנעת תהליך קבלת ההחלטות. הגישה הזו הינה בעלת משמעות רבה בקרב חברות רב-לאומיות אשר באות במגע עסקי, מכיוון שהערכים שלהן, ברוב המקרים, שונים מבחינה מהותית. על בסיס כך, ניתן לומר כי קבלת החלטות הינו תהליך ארגוני ועסקי בעל משמעות רבה, אשר יכול להעיד על הבדלי מעמד בין עובדים וקבוצות עבודה שונים בארגון. על-פי Karuppan & Kepes , החלטות ביחס לתהליכי עבודה הינם רק אחד ממימדי הסמכות אשר מפלים בין קבוצות. הביטחון והיכולת של הקבוצות המוסמכות לפתור בעיות וכן לאתר רעיונות חדשים היו מרכיבי המפתח להצלחה שלהם (Hartnett).

עבודה זו תבחן מהו הקשר בין תרבות ארגונית לבין קבלת החלטות, וכיצד הראשון משפיע על השני בחברות רב-לאומיות.

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

Beekun, R.I, Hamdy, R., Westerman, J.W & Hassab-Elnaby H.R. "An Exploration of Ethical Decision-making Processes in the United States and Egypt". Journal of Business Ethics. 82, pp. 587-606.

Berthon, P., Pitt, L.F & Ewing, M.T. "Corollaries of the collective: The influence of organizational culture and memory development on perceived decision-making context". Academy of Marketing Science. Journal. 29, pp. 135-151.


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏250.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת