עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון זנות, פולמוס מיסוד הזנות בישראל, הפללת לקוחות זנות, זנאים, חוק איסור צריכת זנות, קנסות ענישה, סחר נשים (עבודה אקדמית מס. 8123)

‏390.00 ₪

33 עמ'.

סמינריון זנות, פולמוס מיסוד הזנות בישראל, הפללת לקוחות זנות, זנאים, חוק איסור צריכת זנות, קנסות ענישה, סחר נשים

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי הפללת לקוחות הזנות ?

תוכן עניינים

מבוא. 

תפיסת הזנות כתופעה לא לגיטימית. 

חוק איסור צריכת זנות- 2019. 

היסטוריה חקיקתית.

קנסות מינהליים בסך 2,000 ₪ ובעבירה חוזרת 4,000 ש"ח. 

תמיכה וביקורת

האם להבחין בין "זנות לגיטימית" (שאין בגינה הפללה( לזנות שאיננה לגיטימית?. 

מי יישא באחריות למעשה הפלילי? היבטים של הפללה חד-צדדית. 

קשיים צפויים באכיפה. 

השלכות שליליות אפשריות להפללת הלקוח. 

חקיקה פלילית ושינויים נורמטיביים.

השיח ההגמוני על הזנות וחוק הפללת לקוחות הזנות. 

הנרטיב התקין פוליטית על הזנות. 

זנות לעומת סחר בנשים..

כפיה ובחירה.

הניסיון השוודי

סיכום.

ביבליוגרפיה.

 

חוק איסור צריכת זנות (הוראת שעה ותיקון חקיקה)[1] הוא חוק שאושר בכנסת בדצמבר 2018 והוא צפוי להיכנס לתוקף ביולי 2020. החוק מטיל קנס על צריכת מעשי זנות ועל הימצאות במקום המשמש למעשה זנות.

בעבר ועדה מיוחדת בראשות ח"כ לשעבר זהבה גלאון ייחדה כמה דיונים לסוגיה של הפללת לקוחות הזנות במסגרת המאבק בתופעת הזנות בכלל ובסחר בנשים בפרט, הן בשמה הנוכחי והן בגלגולה הקודם כוועדת החקירה הפרלמנטרית למאבק בסחר בנשים. המודל המרכזי שנדון בדיוני הוועדה הוא ״המודל השבדי״; שבדיה היא המדינה הראשונה אשר במסגרת מאבקה בזנות חוקקה חוק שהפליל את לקוחות הזנות, אך לא הפליל את הזונות עצמן. מודל זה אומץ בהצעת חוק פרטית של חברת הכנסת זהבה גלאון ו-29 חברי כנסת אחרים מכל סיעות הבית, אשר הונחה על שולחן הכנסת לפני דיון מוקדם.[1]

הדיונים שניהלה הוועדה בשאלה אם להפליל את לקוחות הזנות נגעו בסוגיות רבות; המרכזיות שבהן יוצגו להלן.

על פי החוק[1] אדם שייתפס בפעם הראשונה עובר על חוק[2] זה, יוטל עליו קנס מינהלי בסך 2,000 ש"ח. עבירה חוזרת על החוק תגרור קנס של 4,000 ש"ח. החוק מאפשר גם להגיש כתב אישום בהליך פלילי ובית המשפט יוכל להטיל על הנאשם קנס בגובה של עד 75,300 ש"ח. על פי החוק תאסר צריכת זנות או הימצאות במקום שמשמש באופן מלא או חלקי למעשי זנות. [3]

הפללת לקוחות הזנות פירושה דחייה על הסף של טענות שלפיהן הזנות היא לגיטימית, ובראשן הטענה הליברלית שלפיה העוסקות בזנות[2] (או קצתן, לפחות) הן נשים אוטונומיות אשר ראוי לכבד את בחירתן החופשית לעסוק במקצוע זה, שאפילו אם הוא נחשב מגונה בעיני רבים, אינו שונה מהותית מכל מקצוע אחר. לשיטתם של בעלי הגישה הליברלית, אין עילה להפליל את הלקוח באופן קטגורי, מפני שהלקוח (לפחות בחלק מן המקרים) עוסק בפעולת חליפין לגיטימית בשוק החופשי.

המחזיקים בעמדה שהזנות אינה לגיטימית טוענים בין השאר שהזנות אינה כמו מקצועות אחרים, משום שהיא כרוכה בפגיעה חמורה בערך היסוד של כבוד האדם. לכן, כמו בנוגע לסחר באיברים, המנוגד לערכי מוסר ולחוק,[3] גם בנוגע לזנות יש לנקוט גישה פטרנליסטית הקובעת כי אין לאדם זכות לרכוש מזולתו ״מוצרים״ או שירותים הפוגעים בגופו ובכבודו של הזולת. טענה נוספת היא שבחירתן של רוב רובן של העוסקות בזנות איננה בחירה אמיתית כי אם תוצאה של נסיבות חיים - מצוקה אישית וכלכלית חמורה, התמכרות לסמים וכדומה - שהביאו אותן ״לבחור״ בעיסוק זה; אם יש נשים אשר בחירתן בזנות היא בחירה חופשית אמיתית, הרי מדובר במיעוט מבוטל.

בשבדיה, שהיא המדינה הראשונה שאפשרה להפליל את הלקוח בלי להפליל את הזונה, התאפשר מהלך זה רק לאחר שנדחתה התפיסה שהזנות היא תופעה לגיטימית. בדיון שניהלה ועדת המשנה למאבק בסחר בנשים הדגיש מר אנדרס אולילונד, המתאם לענייני סחר בבני-אדם במשרד החוץ של שבדיה, כי החוק נחקק ב-1999 רק אחרי שנים של דיון ציבורי ואקדמי, דיון שבסופו נדחתה תפיסה שרווחה בשבדיה בשנות ה-70 שלפיה הזנות היא לגיטימית ויש למסדה, והתקבלה העמדה שקניית שירותי מין היא מעשה של אלימות שנעשה אגב ניצול פגיעותה של האשה. לפי גישה זו, העיסוק בזנות לעולם אינו תוצאה של בחירה חופשית כי אם כורח נסיבות שאליהן נקלעו מי ש״בחרו״ לעסוק בזנות. ביסודו של המודל השבדי של הפללת לקוחות הזנות בלי להפליל את הזונות עצמן עומדת תפיסת הזונה כקורבן הראוי להגנה, ולא כמי שמנהלת סחר חליפין מתוך בחירה חופשית.

מצגת על סחר בנשים רפרט פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

חוק איסור צריכת זנות (הוראת שעה ותיקון חקיקה), התשע"ט-2019

 פרופ' הנרייט דהאן כלב, נשים בישימון: מרי וסירוב בשולי החברה, הוצאת רסלינג, 2018.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, סקר כוח אדם לשנת 2019, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, פרסומי למ"ס, לפ"מ, ירושלים (2019)

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏390.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת