עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון התוכנית לשילוב מקבלי גמלאות בעבודה בהצעת חוק ההסדרים (עבודה אקדמית מס. 8005)

‏290.00 ₪

57 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 8005
סמינריון התוכנית לשילוב מקבלי גמלאות בעבודה בהצעת חוק ההסדרים

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי התוכנית לשילוב מקבלי גמלאות בעבודה בהצעת חוק ההסדרים?

חיבור זה עוסק בפרק י״ב בהצעת חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית הכספים), (להלן: הצעת חוק ההסדרים), שעניינו שילובם של מקבלי גמלת הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי בשוק העבודה.

מופעלת בכמה אזורים בישראל תוכנית ניסיונית לשילובם של מקבלי גמלאות בשוק העבודה (״תוכנית ויסקונסין הישראלית״), בתוקף הוראת שעה שנקבעה בפרק זי בחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים (תיקוני חקיקה), (להלן: החוק). בפרק י״ב בהצעת חוק ההסדרים, שבו נדון בחיבור זה, מוצע להקנות להוראת השעה מעמד של הוראת קבע ולהפוך את התוכנית הניסיונית לתוכנית קבועה, שתפעל בכל רחבי הארץ. בחיבור זה נציג את השינויים המוצעים בתוכנית ונדון בהם; נציין שחיבור זה אינו ממצה את הדיון בכלל משמעויותיהם של השינויים המוצעים.

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת