עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:


סמינריון חובות תאגיד, קונפליקט בעלי מניות-מנהלי חברה, הרכב החוב של הפירמה: חוב ציבורי או חוב פרטי


‏390.00 ₪

24 עמודים

עבודה אקדמית מספר 7921
סמינריון חובות תאגיד, קונפליקט בעלי מניות-מנהלי חברה, הרכב החוב של הפירמה: חוב ציבורי או חוב פרטי

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי קונפליקט בעלי מניות-מנהלי חברה לגבי הרכב החוב של הפירמה?

תוכן עניינים

מבוא

סקירה ספרותית

עלויות הנפקת חוב ציבורי

עלויות משתנות וקבועות

עלויות גילוי וחשיפה

בקרה ואינפורמציה א-סימטרית

מוניטין

הטבות מהנפקת חוב ציבורי

סיכון אשראי

רגולציה

בעיות סוכן שבין ההנהלה לבעלי המניות ומבנה החוב

שאלת והשערת המחקר

מבנה המחקר

אוכלוסיית המחקר ובסיס הנתונים

תיאור והגדרת משתנים

משתנה שיעור חוב ציבורי

משתנה שיעור חוב פרטי-

משתנה החזקת מנהל במניות החברה

משתנה שיעור תגמולים למנהל

ממצאים

דיון בתוצאות ומסקנות

סיכום

ביבליוגרפיה-

 

 

מחקר זה מתמקד בהחלטת חברה על מבנה החוב שלה ובקונפליקט שבין בעלי המניות להנהלה. היחסים שבין בעלי המניות להנהלה נלמדו משני פרמטרים: אחוז החזקת המנכ"ל במניות החברה ושיעור התגמולים שמקבל המנכ"ל. הספרות העוסקת במימון חברות מראה כי החלטות פיננסיות של חברה כמו שיעור מינוף או מבנה חוב הינן מנגנוני בקרה חשובים לפיקוח על המנהל בעולם בו ישנה הפרדה בין בעלות ושליטה. למרות זאת, החלטות אלו נתונות לשיקול דעתו של המנכ"ל.[1]

תוצאות המחקר שעלו במסגרת עבודה זו, עומדות בסתירה לממצאים שהוצגו במחקרים שנעשו בעולם, בין היתר על בסיסי הנתונים של חברות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בארצות הברית. תוצאות המחקר הראו כי אין כל קשר בין רמת קונפליקט שבין ההנהלה לבעלי המניות לבין סוג החוב של החברה- פרטי או ציבורי. דהיינו, לא נמצא קשר בין אחוז ההחזקה של המנכ"ל במניות החברה לבין סוג החוב של החברה וכן לא נמצא קשר בין רמת התמריצים למנכ"ל לבין סוג החוב של החברה. 

ניתן להציג הסברים רבים לממצאים אלו, המתבססים על מאפייני המשק הישראלי. מעבר לעובדה שמדובר בשוק קטן יחסית לעולם, המשק הישראלי מאופיין בריכוזיות גבוהה. על פי דוחות בנק ישראל מהשנים האחרונות, ישראל הינה מבין המדינות הריכוזיות בעולם המערבי. מניתוח של מבנה הבעלות במשק הישראלי עלה כי קיימת רשת הדוקה של קשרי גומלין בין המגזר הבנקאי לקבוצות עסקיות, מה שהגדיל את ההסתברות לחברות מסוימות במחקר להנפיק חוב פרטי מתאגיד בנקאי ולהטות את תוצאות המחקר, ללא קשר לשיקולים פיננסים אחרים בהחלטות החברה בנוגע לפעילותה העסקית. בנוסף, הרשות לניירות ערך קבעה כי קיים שוק עמוק באגרות חוב קונצרניות באיכות גבוהה בישראל, מה שמגדיל את ההסתברות לחברות מסוימות במחקר להנפיק חוב ציבורי ולהטות את תוצאות המחקר, ללא קשר להשערת המחקר הנדונה בהמשך לעבודה זו. כמו כן, פתרונות שונים לקונפליקט שבין בעלי מניות למנהלים עשויים להוביל להעדפות שונות לגבי הרכב החוב של החברה.

בתחילת עבודת מחקר זו הובאה סקירת ספרות מקיפה בנושא של הרכב החוב  תוך התמקדות בהיבט של סוג החוב. לאחר מכן, תוארה היפותזת המחקר, בסיסי הנתונים ומשתני המחקר. לבסוף, הוצגו התוצאות, נותחו הממצאים וסוכמו.


(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

[1] פרופ' דוד האן דיני חדלות פירעון (מהדורה שנייה, לשכת עורכי הדין) ( 2018)

[2] ידין ש'. רגולציה חדשה: מהפכה במשפט הציבורי (2018, הוצאת נבו)

[3] דוד בר-אופיר הוצאה לפועל הליכים והלכות הוצאת פרלשטיין גינוסר, מהדורה שביעית מעודכנת (2017)


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏390.00 ₪

תוספות

בעלי חשבון פייפאל
כל כרטיס אשראי כולל דיירקט, ויזה נטען (לא דיינרס)