עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון טכנולוגיות סביבתיות,טכנולוגיה נקיה תומכת איכות סביבה,אקולוגיה, קלינטק Cleantech (עבודה אקדמית מס. 7868)

‏290.00 ₪

40 עמודים 

עבודה אקדמית מספר 7868
סמינריון טכנולוגיות סביבתיות,טכנולוגיה נקיה תומכת איכות סביבה,אקולוגיה, קלינטק Cleantech

תוכן עניינים

ראש פרק עמוד מס'

מבוא. 4

קלינטק כולל מגוון רחב של מוצרים.. 5

טכנולוגיות סביבתיות (קלינטק) בישראל. 6

אנרגיה סולרית-תרמית. 7

תאים פוטו-וולטאים.. 7

הפעילות בתחום הקלינטק בישראל. 8

קידום טכנולוגיות סביבתיות בישראל. 8

קידום משק האנרגיה המקומי:. 9

קידום התעשייה המקומית לקראת משק האנרגיה הגלובלי 9

דרכים לקידום טכנולוגיות סביבתיות. 10

פעולות הממשלה - החלטות ומידת יישומן החלטות הממשלה. 11

אנרגיה מתחדשת. 15

בעיות של דלקים מתכלים.. 16

סוגי אנרגיה מתחדשת. 16

אנרגיית שמש.. 16

אנרגיית רוח. 17

אנרגיה הידרואלקטרית. 17

ביו דלקים.. 17

אנרגיה גאותרמית. 18

אנרגיית ים.. 18

בעיות של אנרגיה מתחדשת. 18

צריכת משאבים.. 18

בעיות סביבה. 19

בעיות כלכליות. 20

מגמות עולמיות. 20

השקעות. 21

אנרגיה מתחדשת בישראל. 21

אנרגיה מתחדשת בישראל. 22

מערכות פוטווולטאיות. 24

תחנות כוח סולאריות. 25

אנרגיית זרימת מים.. 25

דודי שמש.. 25

חקיקה בנושא. 26

טורבינה סולארית. 29

אנרגיית מים.. 30

דלק ביולוגי 32

סיכום.. 34

ביבליוגרפיה. 35

 

קלינטק (Cleantech) או קלין טק (קיצור עבור טכנולוגיה נקיה) הוא מונח כללי המציין מוצרים או שירותים שמשפרים את הביצועים התפעוליים, היעילות או הייצרנות בעודם מפחיתים עלויות, תשומות, צריכת אנרגיה, פסולת או זיהום. מקורות הקלינטק הם העניין הגובר בקרב צרכנים, תעשייה, משקיעים ומחוקקים, בצורות נקיות או מקיימות של ייצור, במיוחד של אנרגיות נקיות ואנרגיות מקיימות, אולי עקב הציפייה להגברת ההשפעות של התחממות העולמית או עליית מחירי הנפט עקב שיא תפוקת הנפט או מנגנון אחר.

קלינטק נבדל מטכנולוגיה ירוקה בכך שבדרך כלל המונח מתייחס למערך ההשקעות בטכנולוגיות נקיות ולא לטכנולוגיות עצמן, ולכן הוא חלק מהנושא של השקעה ירוקה. באופן ספציפי המוקד של ההשקעות כולל טיהור מים, טכנולוגיות ייצור יעילות אקולוגית (eco-efficient), אנרגיה מתחדשת, טכנולוגיה ירוקה, ועסקים בני קיימא. מאז שנות ה-1990 הקהילה הפיננסית העולמית מראה עניין גובר בהשקעות קליטק.

יש משקיעים המחפשים "שורה אחרונה משולשת" (triple bottom line) - (People, Planet, Profit) אך בשנים האחרונות יש חזרה להשקעות מכוונות רווח. 

בשנים האחרונות גוברת המודעות בעולם לצורך בדרכים שונות להגן על הסביבה. מודעות זו היא תוצאה של התפתחות הידע האנושי, וכן של תופעות הקשורות להתחממות כדור הארץ, לגידול האוכלוסין ולעלייה המתמדת ברמת החיים. העלייה במחירי הדלק וכמה אסונות טבע הקשורים לשינוי באקלים שימשו הוכחה עבור אלה שהזהירו מפני התוצאות של ההתחממות הגלובלית והביאו להאצת החיפוש אחר פתרונות שיצמצמו את צריכת האנרגיה ואת פליטת המזהמים ממפעלים.[1]

כיום יש מגוון טכנולוגיות, מוצרים ושירותים שנועדו להגביר את היעילות האנרגטית של מפעלים, לפתור בעיות של זיהום אוויר ומים ולייצר אנרגיה ממקורות מתחדשים. כל אלה נקראים בשם הכולל

״טכנולוגיה סביבתית״, או ״קלינטק (Cleantech)". מעבר לרצון הטוב לשמור על הסביבה, המוטיבציה העיקרית לפיתוח טכנולוגיות סביבתיות היא עסקית, כלומר גופים פרטיים הופכים להיות מעורבים בפיתוח טכנולוגיות, מוצרים ושירותים שעשויים למתן את הנזק הסביבתי של הפעילות הכלכלית בין השאר במטרה להשיג רווח כספי.[2]

בחיבור זה יוצגו הנושאים האלה:

• התחומים העיקריים שטכנולוגיות סביבתיות מיושמות בהם;

• הפעילות בתחום הקלינטק בישראל;

• דרכים לקידום טכנולוגיות סביבתיות;

• פעולות הממשלה לקידום הטכנולוגיה הסביבתית .

התחומים העיקריים שטכנולוגיות סביבתיות מיושמות בהם

שני התחומים המובילים בתעשיית הקלינטק בארץ הם ייצור אנרגיה ממקורות מתחדשים, וטיפול במים .

 


ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

 משרד התשתיות הלאומיות, לשכת המדען הראשי, מו״פ באנרגיה - קביעת סדרי עדיפויות

מוסד שמואל נאמן למחקר מתקדם במדע וטכנולוגיה, הטכניון, טכנולוגיות הסביבה: רואים רחוק רואים ירוק, כתיבה:

ד״ר אופירה אילון ואבי טמקין (״גלובס מחקרים״)

Caprotti F. China's Cleantech Landscape: The Renewable Energy Technology Paradox Sustainable Development Law & Policy Spring 2009: 6-10


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת