עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון חינוך מתימטי, לימוד באמצעות טעויות, הוראת מתמטיקה, כמותני שאלונים, נוסחת הכפל המקוצר a+b)2), לימוד מטעויות חשבון, טעות מדעי מחשב (עבודה אקדמית מס. 7837)

‏290.00 ₪

38 עמ'

סמינריון חינוך מתימטי, לימוד באמצעות טעויות, הוראת מתמטיקה, כמותני שאלונים, נוסחת הכפל המקוצר a+b)2), לימוד מטעויות חשבון, טעות מדעי מחשב

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי לימוד באמצעות טעויות בהוראת מתמטיקה?

תוכן עניינים

 1. מבוא
  • סקירת ספרות
  • רציונל המחקר
  • שאלות המחקר
 2. מתודולוגיה
  • אוכלוסיית המחקר
  • כלי המחקר
   • שאלון מקדים
   • פעילות לימוד מטעויות
  • שאלון מסכם
 3. מהלך המחקר
 4. ממצאים
  • מבוא
  • ניתוח ממצאים
   • תלמידות שלא נתרמו מהפעילות
   • תלמידות שנתרמו במידה מוגבלת
   • תלמידות שנתרמו במידה רבה
 1. דיון ומסקנות
  • דיון
  • השלכות להוראה
  • הצעות למחקר עתידי
 2. מקורות
 3. נספחים
  • שאלון מקדים
  • פעילות לימוד מטעויות
  • שאלון מסכם(ערבית)

 

אלגברה הינו נושא חשוב, מאחר שהוא בעל מופעים ושימושים בתחומים שונים במתמטיקה. לימוד התחום האלגברי לפי תוכנית הלמודים מתחיל בכיתה ז' ביצירת תשתית, שבמרכזה מושג המשתנה והביטוי האלגברי, ונמשך עד כיתה יבˈ לצורך פתרון משוואות וחקירת פונקציות.

במחקר זה, אני אתמקד בטעות האופיינית המוזכרת לעיל המוצגת על ידי (1993Awtry (, (2011)Don ו- Wanger & Parker (1993). טעות זו מתמקדת בעיקר בשימוש בנוסחת הכפל המקוצר (a+b)2 בצורה שגויה כמו למשלa2+b2 . במסגרת מחקר זה אתייחס לשיטת לימוד באמצעות טעויות שהציעו החוקרים (Yerushalmi & Polingher, 2006; Ginat & Shmalo, 2013). הם הציעו פעילויות המתייחסות לזיהוי הטעות, תיקונה, הסברה בנוסף לשימוש בקונפליקט קוגניטיבי.

למיטב ידיעתי, לא נעשה מחקר הבוחן לעומק דרך שימוש בפעילות לימוד באמצעות טעויות בביטויים אלגבריים ובפרט, בשימוש בנוסחת הכפל המקוצר. לכן, המחקר הנוכחי יבחן את התמודדות התלמידים עם שאלות בנוסחת הכפל המקוצר דרך פעילות לימוד באמצעות טעויות. שיקול נוסף בבחירת נושא המחקר, כי אנשי חינוך מתמטי, מסתייגים לעיתים מלימוד טעויות מתוך פחד שתלמידים עלולים ללמוד ולאמץ את הטעות. לכן, החלטתי לעבוד בקבוצות קטנות דרך שיעור פרטני כדי לבחון את מידת ההצלחה של שיטה זו בלימוד. בקבוצה קטנה ניתן להבין לעומק את הנקודות הספציפיות, לדעת איך התלמידים חושבים, לזהות את מוקדי הקושי ולסייע בהבנת הידע הנדרש לביצוע הפעולה.

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

שר-אבי, אורנה. המנגנונים הקוגניטיביים הנומריים והכלליים העומדים בבסיס הידע החשבוני בקרב בעלי התפתחות תקינה ובבסיס שני פרופילים של בעלי דיסקלקוליה. רמת-גן; אוניברסיטת בר אילן, עבודה לתואר שלישי, בית הספר לחינוך תשע"ז 2017

ד"ר י' דרור, קוד סמוי, הוצאת דביר, זב"מ, (2019)

בוכריס-בזק, שירה. הקשר בין תגובתיות-יתר וטמפרמנט לבין תפקוד רגשי ותחושת מסוגלות עצמית בגיל הילדות. רמת-גן; אוניברסיטת בר אילן, עבודה לתואר שלישי, בית הספר לחינוך, (2017)

תח-9


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות