עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון סחר בנשים - היבטים משפטיים וחברתיים (עבודה אקדמית מס. 779)

‏290.00 ₪

30 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 779
סמינריון סחר בנשים - היבטים משפטיים וחברתיים

 

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי תופעת הסחר בנשים?

 

תוכן עניינים 

 

מבוא. 3

עבירת סחר נשים- תיאור התופעה. 3

הערך המוגן 6

מודלים תאורטיים באשר לסחר בנשים וזנות. 7

1. גישה ממסדת לסחר בנשים.. 7

 2. גישה אוסרנית לסחר בנשים – מעצר וגירוש.. 9

3. גישה ממגרת. 10

4. גישה פוסטמודרניסטית. 11

סחר בנשים בישראל. 13

״סחר בבני אדם״ - סחר נשים לצרכי מין 15

(א) הקואליציה נגד סחר בנשים.. 16

(ב) ״אישה עוברת לסוחר״. 17

(ג) האלטרנטיבה: פעולתם של ארגונים אבולישיוניסטיים בישראל. 21

יחסי הרשויות לתופעת סחר נשים.. 22

הביקורת השיפוטית. 27

המחוקק קבע לסחר בבני-אדם לעיסוק בזנות עונש מירבי של 16 שנה, לעומת 5 שנים לשידול לזנות והחזקת בית-בושת. 27

סיכום.. 29

ביביליוגרפיה. 30

 

בשנים האחרונות מתרחשים בישראל שני מהלכים מקבילים, המשפיעים באופן דומה ובעייתי על מצבן של נשים בזנות בישראל, ולפיכך על נשות ישראל בכלל. הראשון הוא המאבק בתופעה המכונה ״סחר בנשים״. ההתעוררות בנוגע לסחר בנשים בשנים האחרונות גורפת אהדה חסרת תקדים הפמיניסטי. הראיה לכך היא שהנושא מסווג לרוב כשייך לתחום זכויות האדם ולא כסוגיה פמיניסטית.

היעדר הבחירה הוא השובה את לבם של ליברלים עת הם מוקיעים את תופעת הסחר בנשים. לפיכך סיפורה של פסיכולוגית שנחטפה לזנות הוא פוטוגנטי מזה של מי שהוזנתה ביודעין, אך כל עוד הבחירה נשללת מהן משום שנקנו, תזכינה שתיהן לאהדת הציבור.

 

עבירת סחר נשים- תיאור התופעה

מפתיע מאוד הדו"ח שהגיש ממשל ארצות הברית בענין סחר בבני-אדם, שמיקם את ישראל בקבוצה של מדינות שעם רובן הגדול, כמעט כולן, לא היינו רוצים להימצא בכפיפה אחת בנושאי זכויות.

הזנות אסורה על-פי ההלכה. הרמב"ם בספר המצוות (מצוה שנ"ה) מונה בין האיסורים "שלא תהיה קדשה, והיא הנבעלת בלא כתובה ובלא קידושין, שנאמר לא תהיה קדשה". הפסוק אליו הוא מתייחס הוא "לא תהיה קדשה מבנות ישראל ולא יהיה קדש מבני-ישראל"9, ומסביר רש"י שם: "קדשה - מופקרת, מקודשת ומזומנת לזנות, וקדש - מזומן למשכב זכור". ובהלכות אישות[2] אומר הרמב"ם : "קודם מתן תורה היה אדם פוגע אשה בשוק, אם רצה הוא, והיא, נותן לה שכרה ובועל אותה על אם הדרך והולך, וזו היא הנקראת קדשה. משניתנה התורה נאסרה הקדשה, שנאמר 'לא תהיה קדשה מבנות ישראל' - לפיכך כל הבועל אשה לשם זנות בלא קידושין, לוקה מן התורה, לפי שבעל קדשה".

הנביא ישעיהו, ברצותו לפרט את חטאיה של ירושלים, משוה אותה לזונה "איכה היתה לזונה קריה נאמנה, מלאתי משפט, צדק ילין בה ועתה מרצחים"[3]. קראנו זאת בהפטרת השבוע, שבת חזון, הקודמת לתשעה באב.

ואולם, החברה האנושית מימי המקרא ועד ימינו התירה את הזנות, וגם החוק הישראלי, בדיני העונשין, לוחם בתופעות לוואי כמו סרסרות, החזקת בית-בושת, שידול וכיום סחר, ולא בזנות עצמה. מדיניות אכיפת החוק בנושא זה לאורך השנים היתה בה דו-משמעיות, מחד גיסא הסתייגות המוצאת ביטויה בהגדרה פלילית של תופעות הלוואי, ומאידך גיסא ראייתה כהחלטה מרצון של האשה העוסקת בזנות. גם בפסיקה וגם בהנחיות פרקליטות המדינה[4] בנושא שידול לזנות, שירותי ליווי ומכוני עיסוי, הושם דגש על מקרי כפיה, העסקת קטינים, הדחה, סחר בסמים ומטרד לשכנים, אך בהעדר כל אלה, לא נפתחו חקירות, וגם בתי-המשפט נהגו באורח מקל.

התקופה האחרונה, ועליית התופעות של הסחר בנשים, כך שהזנות היא עתה אולי, עוד יותר מבעבר, כזאת המלווה בניצול, באיומים ובאלימות, מעוררת שאלה אם אין מקום למדיניות מחמירה יותר כלפי הזנות בכלל ותופעות הלוואי בפרט.

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

נעמי לבנקרון  "לחיות בין זאבים" כתב עת לתרבות, חברה וחינוך.

יוסי דהאן ונעמי לבנקרון, "סחר בנשים בישראל", תאוריה וביקורת.

יוסי דהאן ונעמי לבנקרון: סחר נשים בישראל בחסות שלטון החוק, תאוריה וביקרות, גיליון מס' 24

 

Catherine A. MacKinnon Women's Lives - Men's Laws

Catherine A. MacKinnon "Prostitution and Civil Rights Supremacy" 1 Mich. J.)

Andrea Dworkin "Prostitution and Male.Gender & L. 

מצגת על סחר בנשים רפרט פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות