עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

ב"ה  15,000 עבודות אקדמיות בחינם/ במחיר שפוי:99-390 שח. 

אתר ברוח חב"ד 

שיתוף מידע ללא גזל.

החומר באתר משמש השראה וחומר עזר בלבד. אסור להשתמש בקובץ העבודה להגשה למוסד אקדמי.

طُلَّاب 

Русский студенты

Français            አማርኛ

חוות דעת על מרצים

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

תמונה קשורה  ×ª×•×¦××ª תמונה עבור ישראכרטתוצאת תמונה עבור אמריקן אקספרס

תוצאת תמונה עבור פפר       ×ª×•×¦××ª תמונה עבור פייבוקס     Ã—ª×•×¦××ª תמונה עבור ביט

תשלום בחיוב אשראי טלפוני דרך נציג שירות 24/7        

תוצאת תמונה עבור העברה בנקאית

סמינריון תכנון ובניה שיתוף אזרחים, מעורבות הציבור בהליכי תכנון ובנייה, התנגדות תכנית מתאר, ועדה מקומית לתכנון ובניה (עבודה אקדמית מס. 7702)


‏390.00 ₪

32 עמודים 

עבודה אקדמית מספר 7702
סמינריון מעורבות הציבור בהליכי תכנון


שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי מעורבות הציבור בהליכי תכנון ובנייה?

 

תוכן עניינים

מבוא

שיתוף הציבור בחוק הישראלי: התנגדויות

שיקולים בעד תהליכי שיתוף ציבור

שיקולים נגד תהליכי שיתוף ציבור

דוגמאות

מעורבות הציבור בהליכי תכנון: פרסום הודעות תכנון ובנייה באינטרנט

עקרונות

סוגי תוכניות

תוכנית מתאר ארצית

תוכנית מתאר מחוזית

תוכנית מתאר מקומית

שיתוף הציבור והתנגדויות להפקעה של מקרקעין בישראל

מנגנונים אפשריים להצעות פשרה בהפקעות

מנגנון פשרה של חילופי שטחים

מנגנון פשרה של פיצוי כספי

מנגנון פשרה של איחוד חלקות או חלוקה מחדש

שיעור ההפקעה באחוזים

זכות לא ממומשת בהפקעות

רמת השרון - הפקעה של קרקעות לא יעילה ע"י עיריית רמת השרון

שיקולי יעילות וחלוקה בנטילת מקרקעין

המלצות הוועדה הבין משרדית בעניין ההפקעות

ניתוח תוצאת ההפקעה בפס"ד קרסיק

החלטה להפקיע קרקע מטעמים מפלים

כאשר המטרה הציבורית של ההפקעה אסורה על-פי דין

הפקת רווח

הצורך בקרקע והתאמתה למטרה הציבורית.

סוג הזכות הנרכשת

האפשרות לרכוש את הזכות בלא הפקעה

סיכויי ההגשמה של המטרה הציבורית בקרקע

מימון הפיצויים

סיכום ביניים

ביבליוגרפיה

 

 

סמינריון זה עוסק בתכנון ובניה שיתוף אזרחים, מעורבות הציבור בהליכי תכנון. שיתוף ציבור בהליכי תכנון הוא הליך שבו אנשים שאינם בעלי תפקיד במנהל הציבורי או בעלי תפקיד בצוות תכנון, הופכים לשותפים לתהליך. נתייחס לתהליכים הקשורים במגוון רחב של נושאים תכנוניים, קהילתיים וסביבתיים, כמו גם נושאי בריאות, חינוך, רווחה, ועוד. תכנון ועיצוב מדיניות מבטאים רצון לשינוי. שינוי, במהותו, עשוי להוביל להתנגדות, וכתוצאה מכך לקונפליקט. כדי ליישב את הקונפליקט מנסה עבודת התכנון לצור איזון בין צרכים של אנשים, קבוצות אזרחים ואף טובת הכלל.[1]

 

שיתוף הציבור בחוק הישראלי: התנגדויות

 

שיתוף הציבור מעוגן בחוק התכנון והבניה תשכ"ה -1965. לפי החוק, על הרשות לספק מידע לתושבים כאשר תוכנית תכנון עיר מופקדת. מי שרואה עצמו נפגע מהתוכנית רשאי להגיש התנגדות, והוועדה המחוזית מחויבת לדון בהתנגדויות. חוק התכנון והבניה מציג שיתוף ציבור חד צדדי – רק מי שרואה עצמו נפגע יכול להתנגד לתוכנית, ורק לאחר שהופקדה בוועדות התכנון.

 

החקיקה בישראל דוחה את מעורבות האזרחים לשלב ה"פוסט-תכנוני" בלבד ואינה מעודדת מעורבות של תושבים בקבלת החלטות בעת עריכת התוכנית. ישנה בעיתיות גם במושג עצמו – התנגדויות הוא מושג שלילי. לעיתים קרובות אדם רוצה להעיר דבר קטן על תכנית – אולי אף לשפרה, אך הוא נאלץ "להתנגד". עובדה זו מעוררת אנטגוניזם, בעיקר בועדות המקומיות. ראוי לציין כי לא קיים חוק האוסר את שיתופם של התושבים בשלב מוקדם יותר במידה והרשות המקומית חפצה בכך.

 

במצב הקיים בישראל (הרפורמה בחוק התכנון והבניה וחוק הווד"לים מצמצמים את יכולת הגשת ההתנגדויות והעררים בפני מוסדות תכנון שונים ומעדיפים באופן ברור פיתוח מואץ), נראה כי למרות שהחקיקה והצעדים הפורמאליים אינם מעודדים שיתוף אזרחים ותושבים בשלבים מוקדמים של תהליך התכנון, יש מגמה לשיתוף לא-פורמאלי. לעיתים השיתוף הוא ביוזמת הרשות המקומית ולעיתים בעקבות פעילותם של ארגונים קהילתיים וולונטריים (למשל, החברה להגנת הטבע) או ממסדיים (למשל, המנהלים הקהילתיים בירושלים).

 

שיקולים בעד תהליכי שיתוף ציבור

 

מימוש הרעיון הדמוקרטי. על פי עקרון היסוד לכל אדם הזכות להשתתף בעיצוב ההחלטות המשפיעות על רווחתו.

העברת מידע מהרשות לציבור הרחב. המינהל מייצר ואוסף מידע רב ונוצרים פערי מידע אדירים בין הרשויות לבין הציבור, המעניקים לרשויות מרווחי פעולה רחבים ללא פיקוח ציבורי. השתתפות ציבורית ישירה היא למעשה כלי פיקוח לא פורמאלי על עבודת הרשות.

העברת מידע מהציבור לרשות. באמצעות ההשתתפות תוכל הרשות ללמוד על ההעדפות של הקהילות.

איזון ביחסי הכוחות. ההשתתפות הציבורית עשויה לעזור למתן את ההטיה שישנה בהליכים המינהליים לטובתן של קבוצות אינטרסים המייצגות בעלי עניין צר.

חסכון בעלויות אכיפה. הציבור הכפוף להחלטה המינהלית יתפוס אותה כלגיטימית. כך גובר הסיכוי שהציבור יכבד אותה ויפעל לפיה, ופוחת הצורך בפיקוח והטלת סנקציות.

חיזוק החברה האזרחית. השתתפות ציבורית נאותה עשויה לקדם את חינוך הציבור לאזרחות טובה יותר באמצעות חיזוק תחושת האחריות הציבורית.

שיקולים נגד תהליכי שיתוף ציבור

 

עיכובים בקבלת החלטות ועלויות גבוהות. ככל שההשתתפות הציבורית תהיה מקיפה ורחבה, כך יתרבו העלויות הציבוריות, הכרוכות בניהול ההליך.

מורכבות התכנון. רבים מעריכים כי תכנון ועיצוב מדיניות הוא מלאכה מורכבת מכדי לערב בה את הציבור וכי הציבור נעדר את היכולת להבין את מורכבות הטיעונים המקצועיים.

השיתוף לא מצליח לאזן בין האינטרסים. טענת הממסד היא כי בתהליכים שיתופיים נמצאים ציבורים שונים בייצוג חסר.

ערעור סמכותה של הרשות המקומית. תהליכים שיתופיים עלולים לערער את הסטטוס קוו הקיים בין הממשל לאזרח ובסמכותם ובלגיטימציה של מקבלי ההחלטות ונבחרי הציבור.

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

משה אלפסי היטל השבחה - דין, הלכה ומעשה, הוצאת "אוצר המשפט". (2017)

אהרן נמדר תכנון ובנייה- תכניות, מוסדות והליכי תכנון (חושן למשפט, 2015).

שרית דנה ושלום זינגר דיני תכנון ובנייה (2016)


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏390.00 ₪

תוספות

בעלי חשבון פייפאל
כל כרטיס אשראי כולל דיירקט, ויזה נטען (לא דיינרס)