עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית השמנת יתר תלמידים, עמדות מורים לחינוך גופני לגבי השמנה , הדרת ילדים עם עודף משקל משיעורי ספורט, מחקר כמותני, שאלונים (עבודה אקדמית מס. 7695)

‏290.00 ₪

49 עמ'

עבודה אקדמית השמנת יתר תלמידים, עמדות מורים לחינוך גופני לגבי השמנה , הדרת ילדים עם עודף משקל משיעורי ספורט, מחקר כמותני, שאלונים

שאלת המחקר :

האם קיים קשר בין תפיסות ועמדות של מורים לחינוך גופני לגבי השמנה לבין הדרה של תלמידים בעלי השמנת יתר משיעורי חינוך גופני?

תוכן העניינים

תקציר-עמ' 5

 1. סקירה ספרותית- עמ' 7
  • השמנה- עמ' 7
  • הסיבות להשמנה - עמ' 8
  • השמנה בקרב בני נוער - עמ' 10
  • השמנה ופעילות גופנית - עמ' 13
  • סטיגמה כלפי אנשים עם השמנת יתר- עמ' 15
  • הדרת ילדים הסובלים מהשמנה- עמ' 18
  • השמנה ושיעורי חינוך גופני- עמ' 20
  • המורה לחינוך גופני והדרת ילדים שמנים משיעורי חינוך גופני- עמ' 21
  • הקשר בין עמדות להתנהגות- עמ' 21
   • תוכן העמדה - עמ' 22
   • מבנה העבודה – עמ' 22
   • תפקוד – עמ' 23
  • חשיבות המחקר.
  • מטרות והשערות המחקר - עמ' 24
   • מטרות כלליות - עמ' 24
   • מטרות ספציפיות - עמ' 24
   • השערות המחקר - עמ' 24
 2. מתודולוגיה - אוכלוסייה ושיטות עמ' 25
  • גישת המחקר- עמ' 25
  • אוכלוסיית המחקר- עמ' 25
  • כלי המחקר- עמ' 25
  • ניתוח סטטיסטי - עמ' 27
  • אתיקה מחקרית- עמ' 28
 3. ממצאים - תוצאות המחקר עמ' 29
  • אוכלוסיית המחקר – עמ' 29
  • מדדי פיזור של עמדות המורים – עמ' 31
 4. דיון ומסקנות- עמ'
 5. סיכום אישי- עמ'
 6. רשימת מקורות- עמ'
 7. נספחים

מחקר זה ביקש לעמוד על האופן בו תופעת השמנת היתר משפיעה על הדרתם של תלמידים משיעורי החינוך הגופני, מתוך השערה כי לאור עמדות שליליות של המורים לחינוך גופני, תלמידים בעלי השמנת יתר מודרים מהשתתפות בשיעורי חינוך גופני.

במחקר השתתפו כ-199 משתתפים- 99 מתוכם גברים (49.7%), וכ-100 נשים (50.3%). המחקר הינו מחקר כמותני המתבסס על ניתוח סטטיסטי של שאלון מרכזי העוסק בעמדות בנושא השמנה יחס לתלמידים והדרה שנבנה לצרכי מחקר זה. השערה ראשונה גרסה כי יימצא קשר בין משתנים דמוגרפיים לבין עמדות שליליות כלפי השמנה ויחס לתלמידים שמנים. השערה זו אוששה באופן חלקי- ממצאי המחקר מדגימים כי משתנים של גיל, מגדר ומגזר אכן משפיעים על עמדותיהם של מורים לחינוך גופני אודות השמנה- כאשר עמדות שליליות אלו ניכרות יותר בקרב נשים, בקרב ערבים, דרוזים ובדווים יותר מאשר בקרב יהודים וככל שהגיל נמוך יותר. יחד עם זאת, נמצא כי לא קיים קשר בין משתנים דמוגרפיים אחרים לבין עמדות כלפי השמנה- וותק, מצב משפחתי, היותו של הנבדק ספורטאי עבר או בעל השמנת יתר בהווה או בעבר. כמו כן, נמצא כי לא נמצא קשר מובהק בין כלל המשתנים הדמוגרפיים הנבדקים לבין יחס לתלמידים שמנים והדרה, ולכן השערת המחקר אוששה חלקית. השערה שנייה גרסה כי קיים קשר חיובי בין עמדות שליליות כלפי השמנה לבין יחס לתלמידים שמנים והדרה. השערת מחקר זו אוששה במלואה. ממצאי המחקר מדגימים כי קיים קשר חיובי מובהק סטטיסטי בין עמדות שליליות כלפי השמנה לבין יחס לתלמידים שמנים והדרה (p<.05, rp =.154). ממצאי מחקר זה מלמדים על ההשפעה הרבה שיש לדעות קדומות ועמדות שליליות כלפי השמנה על יחס והדרה של תלמידים שמנים בשיעורי החינוך הגופני. מתוך כך, מחקר זה מדגים את החשיבות הרבה של יצירת שינוי תודעתי בקרב מורים לחינוך גופני באשר להשמנה, תוך הפחתת העמדות השליליות הקיימות כלפי השמנה ויצירת מודעות באשר להשלכות האפשריות של דעות שליליות מעין אלו על היחס לתלמידים והשפעותיה ההרסניות של הדרה מעין זו. המלצותיו היישומיות של מחקר זה, מדגישות את החשיבות של יצירת מודעות מעין זו בקרב סטודנטים לחינוך גופני ובקרב מורים במערכת במסגרת השתלמויות וכנסים- במיוחד לאור העובדה כי מחקר זה מדגים כי הדעות הקדומות הנוגעות להשמנה מופיעות דווקא בגילאים צעירים יותר ובוותק פחות.

דוגמא מהשאלון: 

 

 

בכלל לא

מסכים

לא מסכים

נוטה להסכים

מסכים

מסכים

מאוד

1

ילדים שמנים מאושרים כמו ילדים עם משקל תקין

1

2

3

4

5

2

רוב הילדים השמנים הם חסרי מוטיבציה לשנות את אורח חייהם

1

2

3

4

5

3

ילדים שמנים לא יכולים להצליח בשיעור חנ"ג כמו ילדים אחרים

1

2

3

4

5

4

ילדים שמנים בד״כ חסרה משמעת עצמית בהשוואה לבעלי משקל תקין

1

2

3

4

5

5

ילדים שמנים הם בעלי אותה מידה של ביטחון עצמי כמו ילדים אחרים

1

2

3

4

5

6

לרוב הילדים השמנים אישיות שונה מילדים במשקל תקין

1

2

3

4

5

7

ילדים שמנים יותר עצלנים מילדים אחרים

1

2

3

4

5

8

ילדים שמנים הם בדרך כלל ילדים חביבים וטובי לב

1

2

3

4

5

9

לילדים השמנים נטייה לבעיות משפחתיות

1

2

3

4

5

10

לילדים שמנים כוח רצון ירוד בהשוואה לילדים בעלי משקל תקין

1

2

3

4

5

יחס לתלמידים והדרה

 

 

בכלל לא

מסכים

לא מסכים

נוטה להסכים

מסכים

מסכים

מאוד

1

ההתייחסות שלי לילד אינה שונה מהיחס לילדים אחרים

1

2

3

4

5

2

בתוכנית העבודה שלך יש התייחסות לתופעה הזו - ילדים שמנים

1

2

3

4

5

3

אני משוחח עם הילד השמן על הבעיה שלו

1

2

3

4

5

4

אני מערב את הורי הילד בכל הנוגע לתופעת ההשמנה

1

2

3

4

5

5

אני יוצר שוויון מוחלט בין התלמידים השמנים והרזים בשיעור

1

2

3

4

5

 

(בעבודה האקדמית כ-35 מקורות אקדמים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, סקר כוח אדם לשנת 2019, פרסומי למ"ס, לפ"מ, ירושלים (2019)

סנל, אילין, מיינדפולנס לילדים ולהוריהם . מודן, (2017)       

דניס סוכודולסקי, טיפול קוגניטיבי-התנהגותי בכעס ובתוקפנות אצל ילדים, מאנגלית: כרמית גלעד.‫ הוצאת אח, (2017)

צ’יקובסקי, עמוס. הקשר בין מעורבות בספורט תחרותי מאורגן לבין רווחה נפשית, הישגים, ודפוסי התנהגות בריאים בקרב בני נוער בישראל. רמת-גן; אוניברסיטת בר אילן, עבודה לתואר שני, בית הספר לחינוך, תשע"ו 2016

תח-9 מורן


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות