עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון מס הכנסה שלילי, הדין המצוי והראוי (עבודה אקדמית מס. 769)

‏290.00 ₪

39 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 769
סמינריון מס הכנסה שלילי, הדין המצוי והראוי

 

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי מס הכנסה שלילי?

 

תוכן עניינים 

מבוא    

נתונים סטטיסטיים        

מדיניות להגברת הרווחה           

שכר מינימום     

הרכב האוכלוסייה והענפים בהם משתכרים שכר מינימום   

לימודים והשכרה מקצועית          

שכר מינימום – חסרונות 

מדיניות של מס הכנסה שלילי      

רקע תיאורטי    

מנגנונים של מס הכנסה שלילי במדינות שונות       

ארה"ב וצרפת   

אירלנד, ניו זילנד ובריטניה          

הפעלת מס הכנסה שלילי בישראל – ההצעות שהוגשו        

הצעת משרד האוצר       

הצעת בנק ישראל          

הצעת המוסד לביטוח לאומי        

כניסה לעבודה ותעסוקה 

חלקיות המשרה

יציאה מתעסוקה

אפשרויות הפעלה          

סיכום – יתרונות וחסרונות         

האלטרנטיבות למדיניות מס ורווחה רצויה

סיכום   

ביבליוגרפיה      

 

עבודה זו תעסוק בנושא בעל חשיבות מדינית וחברתית בשיח האקדמי והפרקטי בישראל ובעולם  

בשאלת מדיניות המיסוי הרצויה אשר תמקסם הרווחה ותצמצם רמת העוני בחברה.

בעבודה  זו יבחנו מספר משתנים אשר ימקדו את הקשר הלוגי שבין השיטות השונות לקביעת מדיניות  החיוב במס הכנסה לבין הדרכים לצמצום האבטלה והעוני בחברה.

המשתנה היסודי ביותר הוא 'עקומת ההיצע', אשר מראה את גמישות הכניסה לעבודה כפונקציה של שינוי בשכר. עקומת ההיצע אינהרנטית למספר ה"נכנסים" וה"יוצאים" משוק העבודה[1].

ניתן לראות בגרפים המצורפים את הקשר הבסיסי הטבוע בין העלאת השכר ובין המוטיבציה לצאת לשוק העבודה. קשר זה, על אף היותו לכאורה טריוויאלי במבט ראשון אינו כה פשוט ממבט מעמיק יותר. ראשית, עקומת ההיצע מושפעת מסך כל המשתתפים בשוק העבודה בישראל, ובכללם עובדים קיימים אשר שינו את אופי עבודתם, עובדים חדשים, עובדים העובדים במשרה חלקית וכו'. מעבר לכך, ישנו שוני מובהק בין הענפים השונים המעניקים שכר שונה, כלומר, עליית השכר משפיע על עליית כמות העובדים[2].

המחשה בעזרת שני גרפים שונים המתארים את גמישות ההיצע.

מצגת רפרט על מס הכנסה שלילי פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

אליעזר שוורץ, מרכז המידע והמחקר של הכנסת, מס הכנסה שלילי: ניתוח כלי מדיניות זה, והאפשרויות ליישומו בישראל, פרסומי הכנסת, ירושלים

משרד האוצר – אגף הכלכלה והמחקר, "השפעות שכר המינימום ונזקיו", פרסומי משרד האוצר, לפ"מ, ירושלים

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת