עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית מדע פורנזי, פוליגרף, מדע המשפטי, הפוליגראף היבטים פורנזיים (עבודה אקדמית מס. 7619)

‏290.00 ₪

13 עמודים

עבודה אקדמית מספר 7619
עבודה אקדמית מדע פורנזי, פוליגרף, מדע המשפטי, הפוליגראף היבטים פורנזיים

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי הפוליגרף היבטים פורנזיים?

 

תוכן עניינים

מבוא. 

1. ספירה כפולה של עדויות מסוימות. 

2. משקל-יתר הנובע ממינוח פסקני 

3. משקל-יתר למשתנים "קשים" לעומת "רכים". 

ניתוח המאמרים: קבילות הפוליגרף בהליך השיפוטי 

סיכום

ביבליוגרפיה.

 

התועלת של שימוש באמצעי דיאגנוסטי למטרה מסוימת אינו תלוי בגורם התוקף בלבד. אין קשר פשוט בין מקדמי תוקף (המודדים את עוצמת הקשר בין ממצאי מבחן כלשהו והמצב לאשורו) לבין החלטות על שימוש בכלי, מאחר שהחלטות אלה תלויות גם בעלות ובתועלת הצפויה מהפעלת הכלי, וכן בתוצאות של החלטות אשר יתקבלו באמצעות הכלי. ייתכן, למשל, כי כלי בעל רמת דיוק סבירה יהיה חסר-תועלת או אף מזיק בסיטואציות החלטה מסוימת. ניתוח של יעילות הפוליגרף מנקודת-ראות של תורת קבלת-החלטות בוצע . ניתוח זה נשען על אחוזי הדיוק אשר התקבלו בשבעה מחקרי תיקוף המופיעים בספרות, והמתייחסים לשימוש בשב"ק בתנאי שדה (למרות שהמחברים העריכו כי אחוזי דיוק אלה עלולים להיות מופרזים). כמו-כן נאמדו ההסתברויות האפריוריות (היינו: הקודמות לחקירת הפוליגרף) לשקר[1], והמחיר החברתי היחסי של שני סוגי הטעויות הצפויות "(אזעקות שווא" ו"החטאות"), וזאת בשלוש סיטואציות אפשריות של שימוש בפוליגרף: סינון עובדים, חקירה משטרתית ומשפט פלילי. המסקנה שאליה הוביל ניתוח זה היתה כי משיקולי תועלת טהורים, החלטות הנשענות על הפוליגרף בלבד תהיינה לעתים קרובות גרועות יותר מהחלטות המתעלמות מבדיקת הפוליגרף ומסתמכות על האינפורמציה הא-פריורית בלבד.

נניח, לדוגמא, כי מידת ההוכחה הנדרשת להרשעה במשפט פלילי, "מעבר לכל ספק סביר", משקפת את ההערכה כי מחירה החברתי של "אזעקת שווא" (הרשעת חף מפשע) כבד הרבה יותר מזה של "החטאה" (זיכוים של אשמים). על-סמך נסיונות לכמת את "חובת ההוכחה", לא בלתי סביר כי "אזעקת שווא" חמורה מ"החטאה" בשיעור של לפחות כ-6 ל-1. תחת מבנה כה א-סימטרי של תועלות, סביר בהחלט כי החלטות המבוססות על השב"ק תהיינה יעילות פחות מהחלטות המבוססות על אינפורמציה א-פריורית בלבד, אפילו אם נקבל את אחוזי הדיוק המיוחסים לשב"ק על-ידי תומכיה הנלהבים ביותר. [2]

לינק למצגת אקדמית בנושא פוליגרף ב-99 שח


ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

גיל שפטל אחריות הקפידה במשפט הפלילי (הוצאת נבו, 2018)

דורון מנשה התאוריה של דיני הראיות (עורך: גיא סנדר, הוצאת פרלשטיין גינוסר, 2017).

ר' אולמן "הפוליגרף מבחינה ראייתית ומדע פורנזי" דין ודברים, גליון 88 עמ' 26

 

 Polygraphers’ of Evaluation An", Hillel- Bar. M & Lieblich. I, Shakhar- Ben. G

Applied of Journal 67 " Perspective Theoretic Decision a from Review A – Judgements

Lie of Fallibility the On" Szucko. J.J & Kleinmuntz. B

 ; 713-701 Psychology


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות