עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון פסילת חוקים ע"י בית המשפט, ביקורת שיפוטית על חקיקה , אקטיביזם שיפוטי, ביטול חוקים (עבודה אקדמית מס. 7596)

‏290.00 ₪

39 עמודים

עבודה אקדמית מספר 7596
סמינריון פסילת חוקים ע"י בית המשפט, ביקורת שיפוטית על חקיקה , אקטיביזם שיפוטי, ביטול חוקים

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי ביטול חוקים וביקורת על חקיקה של הכנסת ע"י בית המשפט העליון?

תוכן עניינים

מבוא  

מיעוט הוראות החוק שנפסלו על ידי בית המשפט העליון בגין סתירת חוקי היסוד והשעיית הפסילה  

ביקורת שיפוטית על הרשות המחוקקת בפסילתו של חוק  

משפט משווה ביקורת שיפוטית על הרשות המחוקקת בארצות הברית  

ביקורת שיפוטית על הרשות המחוקקת בישראל  

היעדרה של חוקה וההשפעה על הביקורת השיפוטית  

בג"ץ ברגמן ולאחריו 

המהפכה החוקתית ולאחריה  

12 מקרים שבהם חוק פגע פגיעה לא חוקתית בזכויות אדם, וביהמ"ש ביטל או תיקן את החוק

הביקורת על הביקורת השיפוטית  

ביקורת על הליכי חקיקה של הכנסת  

ביקורת שיפוטית על הרשות המבצעת בישראל  

מנגנונים נוספים של ביקורת שיפוטית  

ביקורת על חקיקת משנה  

השיח החוקתי בפסיקה בישראל בשאלת המודל הראוי לביקורת שיפוטית על חוקים   

התרחבות יתר של זכות העמידה  

מודל בית המשפט לחוקה  

סיכום   

ביבליוגרפיה  

 

איילת שקד שרת המשפטים הציבה באג'נדה שלה ביקורת על יכולת פסילת חוקים של ביהמ"ש העליון. בספרו, שופט בחברה דמוקרטית, מתמודד השופט פרופ' אהרן ברק, נשיא בית המשפט העליון, עם אתגרי השופט בשבתו בדין. בסיום הספר כותב ברק: "רואה אני במשרתי שליחות. שיפוט אינו תפקיד. זהו אורח חיים. השתדלתי כל השנים לבצע את שליחותי מתוך נאמנות עקבית להצהרה שאותה הצהרתי שלוש פעמים: 'אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, לשפוט משפט צדק, לא להטות משפט ולא להכיר פנים'. ומתוך תחושה כי כשאני יושב לדין אני עומד לדין". שותף אני לתפיסה של כבוד השופט ברק כי כאשר השופטים יושבים בדין לשפוט את העם, הם בעצמם עומדים לדין הציבור, לדין עמיתיהם האקדמאים ולדין חבריהם השופטים בערכאה שלהם ובערכאות גבוהות יותר. השקפתי זו ניכרת גם בכותרות שנתתי לאחדים מספרַי שעסקו בנושא זה, הראשון שבהם, Judges on Trial על המערכת השיפוטית האנגלית, יצא לאור, וספרי האחרון, על השפיטה: מערכת הצדק במשפט, יצא לאור בשנת. אכן, השופטים יושבים בדין, וכשהם יושבים בדין הם עומדים לדין ולמשפט על מלאכת השפיטה היוצאת מתחת ידם.

 

טיב הרשות השופטת ומעמדה בישראל הם תוצאה של מערכת כוחות ותהליכים ששותפים בה השופטים, חברי הרשות המבצעת וחברי הרשות המחוקקת. כולם ביחד ראויים לשבח ולהכרת התודה על כך שייסדו ושימרו מערכת שיפוטית עצמאית וממשל דמוקרטי המבוסס על שלטון החוק.

 

על החברה הישראלית עבר שינוי של ממש בעצמתה של הרשות השופטת ובמאזן שבינה ובין רשויות השלטון האחרות. המהפך הושלם והעמיק עם חקיקתם של שני חוקי היסוד החדשים - חוק יסוד: חופש העיסוק וחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו - אשר בישרו עם חקיקתם פתיחה של עידן החוקתיות במשפט הישראלי וכן הגבירו עוד את כוחה של הרשות השופטת, בהנהגת בית המשפט העליון. שינוי זה במאזן הכוחות בין הרשויות בישראל נזקף בעיקר לאחריותו או לזכותו של בית המשפט העליון, אשר בהנהגתם של הנשיאים שמגר וברק הביא לידי שינויים משמעותיים בתפישת הביקורת השיפוטית על מעשי הרשות המבצעת והרשות המחוקקת ועל פעולות המִנהל הציבורי. השינוי נעשה באמצעות הגמשה משמעותית של עקרונות זכות העמידה ותורת השפיטות. בכך יצר בית המשפט העליון תהליך משפטיזציה (Judicialization) של תהליכים חברתיים ושלטוניים בישראל. התהליך הואץ עקב היחלשותן היחסית של הרשות המחוקקת ושל הרשות המבצעת בשנות השמונים והתשעים.

תהליך הגברת המעורבות השיפוטית הביא עמו מעורבות שיפוטית מתרחבת והולכת בכל תחומי הפעילות בישראל, לרבות פעילויות חקיקה וביצוע שעד אמצע שנות השבעים הוחזקו כנמצאות מחוץ לתחום שיפוטו של בית המשפט העליון. תפקידם המתרחב של בתי המשפט במערכות הממשל למיניהן הוסיף היבטים חדשים לקשרי הגומלין שבין הרשות השופטת ובין הרשות המחוקקת והרשות המבצעת, ועל אלה נוספו, שני חוקי היסוד החדשים, אשר שינו את מערכת האיזונים והבלמים שבין הרשויות באמצעות העצמה נוספת של מעמד בתי המשפט. בתהליכים האלה נוצר מטבעו מתח בין פעילותם של בתי המשפט ובין פעילותן של הרשות המחוקקת ובמיוחד של הרשות המבצעת, לעתים סמוי ולעתים


 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

שמעון שטרית "בית המשפט העליון על פרשת דרכים: המודל הראוי לביקורת שיפוטית על חוקים בישראל" מאזני משפט ה

רות גביזון, מרדכי קרמניצר ויואב דותן אקטיביזם שיפוטי: בעד ונגד - מקומו של בג"ץ בחברה הישראלית (ירושלים).

אהרן ברק שופט בחברה דמוקרטית (ירושלים).

יצחק זמיר, הסמכות המינהלית, כרך ג, נבו הוצאה לאור

אריאל בנדור, "השפיטות בבית המשפט הגבוה לצדק" משפטים 

 

    Shimon Shetreet Judges on Trial: A Study of the Appointment and Accountability of the English Judiciar London

 

  בג"ץ  הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל נ' ממשלת ישראל, פ"ד נג(4) 817

  דנ"פ פלונים נ' שר הביטחון, פ"ד נד(1) 721.


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת