עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

ב"ה  15,000 עבודות אקדמיות בחינם/ במחיר שפוי:99-390 שח. 

אתר ברוח חב"ד 

שיתוף מידע ללא גזל.

החומר באתר משמש השראה וחומר עזר בלבד. אסור להשתמש בקובץ העבודה להגשה למוסד אקדמי.

طُلَّاب 

Русский студенты

Français            አማርኛ

חוות דעת על מרצים

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

תמונה קשורה  ×ª×•×¦××ª תמונה עבור ישראכרטתוצאת תמונה עבור אמריקן אקספרס

תוצאת תמונה עבור פפר       ×ª×•×¦××ª תמונה עבור פייבוקס     Ã—ª×•×¦××ª תמונה עבור ביט

תשלום בחיוב אשראי טלפוני דרך נציג שירות 24/7        

תוצאת תמונה עבור העברה בנקאית

סמינריון קוסמטיקה - איסור ניסויים בבעלי חיים לבדיקת מוצרים קוסמטיים וחומרי ניקוי, סימון הארנב (עבודה אקדמית מס. 7541)


‏290.00 ₪

21 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 7541
סמינריון קוסמטיקה - איסור ניסויים בבעלי חיים לבדיקת מוצרי קוסמטיקה וחומרי ניקוי


תוכן עניינים

מבוא. 3

ניסויים בבעלי חיים בתעשיית הקוסמטיקה. 6

דרישות חוקיות. 6

איסורים באיחוד האירופאי 7

התנגדות בבריטניה. 7

חלופות. 8

תווית הארנב. 9

פעילות הכנסת לחקיקה בנושא. 9

הדירקטיבה האירופית. 11

החקיקה במדינות אירופה. 14

סימון הארנב. 15

בעיות עקרוניות בסימון מוצרים חופשיים מניסויים.. 16

סיכום.. 18

ביבליוגרפיה. 20

 

בתעשיית הקוסמטיקה, אין היצרנים מחויבים לערוך שימוש בבעלי חיים לשם בדיקת בטיחותם של מוצרים. למעשה, אין היצרנים מחויבים כלל בבדיקות בטיחות מקדימות לאישור השוק, אך ה-FDA דורש מהם לאמת בטיחותם של מוצרים מסוימים לפני צאתם לשוק על מנת להגן על בריאותם של בני אדם (Siegel-Maier).

יש הטוענים כי בעזרת ניסויים בבעלי חיים, ניתן לזהות חומרים העלולים להוות סיכון עבור בני אדם ולכן שימוש בניסויים אלו, הופכים מוצרים לבטיחותיים יותר עבור בני אדם. מצד שני, חיות הינן שונות מבני אדם מבחינת סוג עור, שיער או עיניים. לכן, חיות עלולות להגיב למוצרים שונים באופן שונה מבני אדם (Keville).

כ-73 אחוזים מן הניסויים המבוצעים בבעלי חיים נעשים על מנת לבדוק מוצרי צריכה ולקידום החינוך. רק כ- 27 אחוזים מן הניסויים נעשים על מנת לקדם מחקר רפואי. בשנות ה-70 המאוחרות, כמעט כל מוצרי הקוסמטיקה נבדקו על בעלי חיים.

השימוש בבעלי חיים לבדיקת מוצרי קוסמטיקה, הופחת בכ- 90 אחוזים אך עדיין קיימים מספר יצרנים העורכים ניסויים על מנת לבסס בטיחותם של מוצריהם. יש הרואים שימוש זה כנעוץ בשתי סיבות עיקריות. הסיבה הראשונה והברורה מכולן הינה קיצוץ בעלויות והסיבה השנייה הינה אי הכרה רגולטורית בניסויים חלופיים לשימוש בניסויים בבעלי חיים .

אין הסיבה השנייה מעידה על מחסור בחלופות לניסויים בבעלי חיים. למעשה, ככל שתקפות השימוש בבעלי חיים לצורך בדיקת מוצרים מוטלת בספק, כך גובר העניין בשיטות חלופיות לשימוש בבעלי חיים.

החלופות הקיימות כיום הינן מגוונות וכוללות שימוש בתרבית תאים, קרניות ומודלים ממחושבים ומתמטיים. בנוסף, ניתן לערוך ניתוח סקרים רפואיים, למידת מקרים, נתיחות ואף ניסויים במתנדבים אנושיים (Keville).

בארצות הברית הוקמה ועדה בשם ICCVAM"" אשר שמה לה למטרה לתאם בין מקבלי ההחלטות בכל הנוגע לפיתוח ובדיקת חלופות לבדיקת רעילות חומרים. יש בכוחה של מטרה זו לשנות את פני הדברים בכל הנוגע לבדיקות בטיחות במוצרי קוסמטיקה. הועדה תאמץ שיטה חלופית לניסויים בבעלי חיים באם היא תעמוד לפחות באחד משלושה תנאים: תהווה תחליף, תאפשר הפחתה במספר הניסויים או תבצע עידון לניסויים המבוצעים (The 3 "RS"). חשוב לציין כי התנאי התופס חשיבות מרבית הינו מציאת תחליף לשימוש בבעלי חיים בעריכת ניסויים (Siegel-Maier).

בעבר העלה חבר הכנסת איתן כבל הצעת תיקון ל"חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים)". בתיקון הציע כבל, כי יש לסמן על גבי מוצרי קוסמטיקה או חומרי ניקוי האם נוסו על בעלי חיים וכי אין לשווק, לייבא, לייצא או למכור מוצר שעל גביו לא מצוינת עובדה זו אלא אם צוינה על גבי המיכל ועל גבי אריזתו החיצונית, במקום בולט, עובדת עריכת הניסוי.

מטרתו של חוק זה הינה לאפשר לצרכן שקיפות בתהליך ייצור מוצרי הקוסמטיקה או חומרי הניקוי. במידה ובמהלך ייצורו של המוצר נערכו ניסויים בבעלי חיים, תצוין עובדה זו על גבי אריזת המוצר, כל שהצרכן יוכל להפעיל שיקול דעת בנוגע לרכישת המוצר. בנוסף לכך, החוק שם לפניו כמטרה את עידוד צריכת מוצרי קוסמטיקה וחומרי ניקוי שלא נוסו בבעלי חיים ולהעלות את מודעות הציבור בכל הנוגע לנושא זה .

(Engebretson Monica)

הסימון שנבחר לייצג את העובדה כי מוצר קוסמטיקה או ניקוי לא נוסה בבעלי חיים הינו "הארנב". סימן זה מלווה לרוב בכיתוב "לא נוסה על בעלי-חיים" ומופיע על מספר הולך וגדל של מוצרי קוסמטיקה ומשק-בית.

אין ספק כי שאלת עריכת הניסויים בבעלי חיים בתחום הקוסמטיקה ומוצרי משק הבית, הפכה לכוח צרכני משפיע. חברות רבות מיוזמתן שלהן, עושות שימוש בסימן ה"ארנב". סימן המהווה כמעין מקדם מכירות.

בעבר התאגדו בארצות הברית ובאירופה כמה מגדולי הארגונים להגנה על בעלי-חיים תחת השם"Coalition for Consumer Information on Cosmetics" . מטרת התארגנותם כללה בין השאר יצירת סימן מוסכם, חדש ואמין לעובדת שימוש בניסויים בבעלי חיים לשם פיתוח מוצר כלשהו. החל משנת 2001 נקבע כי הסימון יהיה "הארנב המדלג". סימון זה מבטיח באופן אמין ביותר, כי מוצריהן של החברות המטביעות את הסימן על מוצריהן, אכן לא נוסו על בעלי-חיים: לא המרכיבים, לא צירופים שונים שלהם ולא המוצרים הסופיים, וכי החברות אינן קונות חומרים מספקים, העורכים ניסויים בבעלי-חיים. בנוסף לכך חתמו החברות על הסכם, המאפשר למשגיח המוסכם על הקואליציהלבצע ביקורת במעבדותיהן.

בעבר תקבלה בפרלמנט האירופי החלטה על איסור ניסויים בתחום הקוסמטיקה. ההחלטה כוללת איסור על ביצוע הניסויים עצמם, איסור על מכירת מוצרי קוסמטיקה שנוסו על בעלי חיים (באירופה או מחוצה לה). בעת ההחלטה נקבע כי תינתן תקופת הסתגלות של כחמש שנים ולאחריה חל איסור על מכירת מוצרי קוסמטיקה שנוסו על בעלי-חיים בין אם יש להם חלופות ובין אם לאו. במהלך חמש שנות המעבר יחויבו היצרנים לסמן מוצרי קוסמטיקה שנוסו על בעלי-חיים. רבות מן הקביעות בהחלטה זו טרם בוצעו. 

 

הכנסת דנה בהצעת חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים) (תיקון - איסור ניסויים לבדיקת מוצרי קוסמטיקה וחומרי ניקוי)

לפי חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי-חיים), כנוסחו היום, המועצה לניסויים בבעלי-חיים מוסמכת לתת היתר לביצוע ניסויים בבעלי-חיים, בין היתר למטרת פיתוח מוצרים קוסמטיים שאינם לצורכי בריאות וחומרי ניקוי. בהצעת החוק מוצע לאסור לחלוטין מתן היתרים לביצוע ניסויים כאלה. לפי דברי ההסבר המטרה היא ״ליישר קו״ עם האיחוד האירופי, שהחליט לאסור ניסויים בבעלי-חיים בתעשיית הקוסמטיקה באירופה .

 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

הצעת חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים) (תיקון - איסור ניסויים לבדיקת מוצרי קוסמטיקה וחומרי ניקוי)

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי-חיים)

Engebretson, Monica. "India Joins the EU and Israel in Surpassing the US in Cruelty-Free Cosmetics Testing Policy". The World Post.

Stacy . "Animal Attraction: Federal Bill to End Cosmetics Testing on Animals Introduced in Congress" (Press release). Humane Society of the United States

העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות

בעלי חשבון פייפאל
כל כרטיס אשראי כולל דיירקט, ויזה נטען (לא דיינרס)