עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון הפללת לקוחות הזנות, ישראל, שבדיה, הצעת חוק הזנאים (עבודה אקדמית מס. 7525)

‏290.00 ₪

26 עמ'

סמינריון הפללת לקוחות הזנות, ישראל, שבדיה, הצעת חוק הזנאים

 

תוכן עניינים

מבוא. 3

תפיסת הזנות כתופעה לא לגיטימית. 3

האם להבחין בין "זנות לגיטימית" (שאין בגינה הפללה( לזנות שאיננה לגיטימית?. 4

מי יישא באחריות למעשה הפלילי? היבטים של הפללה חד-צדדית. 6

קשיים צפויים באכיפה. 8

השלכות שליליות אפשריות להפללת הלקוח. 9

חקיקה פלילית ושינויים נורמטיביים.. 10

השיח ההגמוני על הזנות וחוק הפללת לקוחות הזנות. 13

הנרטיב התקין פוליטית על הזנות. 14

זנות לעומת סחר בנשים.. 16

כפיה ובחירה. 17

משפט משווה שבדיה, אירופה 18

סיכום.. 24

ביבליוגרפיה. 25

 

הפללת לקוחות הזנות היא סוגיה בוערת. חברת הכנסת זהבה גלאון, יושבת-ראש ועדת המשנה למאבק בסחר בנשים העלתה הצעת חוק חשובה בנושא. הועדה בראשותה ייחדה כמה דיונים לסוגיה של הפללת לקוחות הזנות במסגרת המאבק בתופעת הזנות בכלל ובסחר בנשים בפרט, הן בשמה הנוכחי והן בגלגולה הקודם כוועדת החקירה הפרלמנטרית למאבק בסחר בנשים. המודל המרכזי שנדון בדיוני הוועדה הוא ״המודל השבדי״; שבדיה היא המדינה הראשונה אשר במסגרת מאבקה בזנות חוקקה חוק שהפליל את לקוחות הזנות, אך לא הפליל את הזונות עצמן. מודל זה אומץ בהצעת חוק פרטית של חברת הכנסת זהבה גלאון ו-29 חברי כנסת אחרים מכל סיעות הבית, אשר הונחה על שולחן הכנסת לפני דיון מוקדם.

 

הפללת הלקוח היא נושא שההתמודדות החקיקתית עמו מורכבת ועדינה עד מאוד. בחיבור זה עסקנו בכמה מן הסוגיות המרכזיות הנוגעות להפללת הלקוח כפי שהשתקפו בדיוני ועדת המשנה למאבק בסחר בנשים. אין ספק כי החקיקה המוצעת תשפיע על היקף תופעת הזנות ועל מאפייניה, והיא מצריכה היערכות של רשויות האכיפה ושל רשויות הרווחה. כמו כן, הפללת הלקוח נוגעת בסוגיות רחבות ועקרוניות כמו גבולות הרצון החופשי, כבוד האדם ומקומן של נשים בחברה. המשמעויות הסמליות והעקרוניות מקבלות ביטוי בדברי ההסבר להצעת החוק של חברת הכנסת גלאון ואחרים, ״בהצעה זו, מביעה הכנסת את עמדתה כי הזנות הנה תופעה שלילית מיסודה, היוצרת פגיעה בוטה בכבוד האשה וחירותה, בשוויון זכויותיהן של נשים בחברה, ובזכותה של האשה על גופה״. [1]

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

הצעת חוק איסור צריכת זנות וטיפול בקהילה (תיקוני חקיקה)

ישיבת ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא סחר בנשים, פרוטוקול

 

דפנה סחייק, הפללת לקוחותיה של תעשיית המין, מרכז המחקר והמידע של הכנסת

הקליניקה למאבק בסחר בנשים, האוניברסיטה העברית, ומוקד סיוע לעובדים זרים, הפללת הלקוח? בסיס לדיון פתוח, מסמך שהוגש לוועדת החקירה הפרלמנטרית בעניין הסחר בנשים

Prostitution in Canada: International Obligations, Federal Law, and Provincial and Municipal Jurisdiction parliamentary, Canada העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות