עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית סמים קלים, לגליזציה, מריחואנה רפואית, קנביס רפואי, מודלים של חקיקה להגבלת סמים קלים (עבודה אקדמית מס. 7464)

‏290.00 ₪

27 עמ'

עבודה אקדמית סמים קלים, לגליזציה, מריחואנה רפואית, קנביס רפואי, מודלים של חקיקה להגבלת סמים קלים

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי הסדרת השימוש בסמים קלים ובקנביס רפואי?

תוכן עניינים

מבוא    

הקנביס

שימוש רפואי בסם הקנביס          

התייחסות הממסד לקנביס         

תמונת מצב משפטית בישראל     

לגליזציה           

מעמד חוקי בישראל       

חקיקה: פקודת הסמים המסוכנים

פס"ד מדינת ישראל נ' יריב טולדנו           

הצעת חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים (טיפול באמצעות סם הקנבוס), התשע"ג–          

סעיף  לפק' הסמים המסוכנים : התרת הקנאביס הרפואי    

רפורמה משפטית  : אי הפללת צרכני הקנאביס     

משפט משווה: מעמד חוקי ברחבי העולם  

תמונת מצב משפטי בעולם          

אמנת הסמים של האו׳׳ם

מודלים עיקריים לייצור ולהפצה של קנביס רפואי בטווח הקצר         

תפקידי המלכ״ר:           

חברת ״בדרוקאן״ - מודל מותאם לישראל 

הרשות למלחמה בסמים 

העמותה למאבק בכאב   

האגודה הישראלית למניעת כאב  

חברת ״תיקון עולם״ יאיר גלר      

חברת ״קנדוק״  

עמדת משרד הבריאות והביקורת עליה    

סיכום ודיון        

ביבליוגרפיה      

מדינת ישראל חתומה על אמנת הסמים של האו׳׳ם (אמנה יחידה בדבר סמים נרקוטיים). לפי סעיף 28 לאמנה, מדינה המתירה גידול קנביס ושימוש בו לצרכים מסוימים צריכה להקים מנגנון פיקוח ממשלתי (סוכנות) ולהטיל עליו את תחומי האחריות האלה:

א. הסוכנות תקבע את השטחים שיינתן היתר לגדל בהם קנביס רפואי.

ב. רק מגדלים בעלי רשיון של הסוכנות יוכלו לעסוק בגידול.

ג. בכל רשיון יוגדר השטח המדויק שבו יותר הגידול.

ד. הסוכנות תרכוש את כל התוצרת מהמגדלים.

ה. הסוכנות תהיה הגורם היחיד בעל הזכויות לייבא, לייצא ולמכור קנביס ולהחזיק מלאי קנביס.

כהיום אין סוכנות בישראל כמתחייב מאמנת האו״ם. קנביס רפואי מחולק חינם לבעלי היתר שימוש (אנשים שהותר להם להשתמש בקנביס מסיבות רפואיות) בידי המגדלים בהיתר (חברות בעלות היתר לגידול קנביס רפואי). מספר בעלי ההיתר מוכפל מדי שנה, ולפי הערכות- הוא עשוי להגיע ל-40,000 בתוך עשור. אם תחזית זו תתממש, יהיה צורך לשנות את המתכונת של מתן היתרי השימוש הנהוגה היום. העלייה במספר בעלי ההיתר, הצורך של המגדלים לממן את פעילותם ללא הפסדים ורצונם להרוויח מהגידול - אלו הביאו להכרה בכך שהמודל הקיים לאספקת החומר, שבו אין תשלום בעבור הקנביס הרפואי, אינו בר-קיימא.

הפיקוח על ייבוא, ייצור וניוד של סמים מסוכנים בארץ נתון כבר היום באחריות אגף הרוקחות במשרד הבריאות. האגף מפקח על תרופות וחומרי גלם המוגדרים כסמים מסוכנים, למעט קנביס רפואי. בדיונים בנושא הקנביס הרפואי החליט המשרד לטפל בנושא במסגרת נפרדת.

אפשרות נוספת היא הפצת הקנביס הרפואי באמצעות בתי-מרקחת, בפיקוח של אגף רוקחות או סוכנות מיוחדת לפי אמנת האו״ם, שתהיה ממונה על נושא הקנביס הרפואי בלבד. לדברי ד״ר יהודה ברוך, מגרי בתיה אורן, ראש אגף רוקחות במשרד הבריאות, התנגדה לחלוקת הקנביס הרפואי באמצעות בתי-המרקחת. כיום ההצעה עומדת לבירור אצל מנכ״ל המשרד, והוא שיחליט אם לקבל את ההצעה או לדחות אותה לפי עמדת ראש אגף רוקחות.יש לציין כי סעיפים 12-11 לפקודת הסמים המסוכנים, התשל״ג-1973, מאפשרים שימוש בסם מסוכן כתרופה והחזקת סם מסוכן בידי רוקחים ורופאים[1].

מסקנות:

• חובותיה של מדינה המבקשת לאפשר גידול והפצה של קנביס לצרכים מסוימים מפורטות באמנת הסמים של האו״ם. ישראל חתומה על אמנה זו. מן הראוי להסדיר את נושא הקנביס הרפואי לפי עקרונות האמנה, למשל באמצעות הקמת סוכנות ממשלתית ייעודית.

• מן הראוי להטיל על משרד הבריאות לגבש בתוך זמן קצר ככל האפשר מודל המבוסס על עקרונות האמנה, בשיתוף גורמים מקצועיים כגון הרשות למלחמה בסמים ומשטרת ישראל ובהתייעצות הגורמים הנוגעים בדבר, ולהביאו לאישור בהקדם האפשרי. בהכנת המודל יש לבחון את המודלים הקיימים במדינות בעולם בכל הקשור בגידול, שינוע, בקרת איכות, חלוקה למטופלים, מחקר, ייבוא וייצוא.

• חולים מקבלים כבר כיום תרופות מרשם שהן חומרים מסוכנים. חלק מהתרופות האלה מבוססות על סמים קשים, כגון מורפיום ואופיום, אשר ההתמכרות הפיזית והנפשית של מטופלים אליהם חמורה והליך הגמילה מהם ממושך וקשה ושיעורי ההצלחה שלו נמוכים. לפיכך, לא ברור מדוע הסדרת השימוש בקנביס רפואי נמשכת זמן רב כל כך, בהתחשב בכך שהוא סם לא קשה, שיעורי ההתמכרות הפיזית והנפשית אליו נמוכים משיעורי ההתמכרות לתרופות אופיאטיות והליך הגמילה ממנו קצר וקל יחסית.

• במהלך הכנת החיבור חולים ומטופלים שעמם דיברנו ביקשו להישאר בעילום שם בשל לחצים שמופעלים עליהם, לדבריהם, מצד גורמים פרטיים. הדבר מצביע על הצורך בהסדרה מהירה של הנושא.

• בקביעת התמחיר לגידול קנביס רפואי יש צורך בעבודה מקצועית וזהירה שתתבסס על בחינת כמה מודלים בין-לאומיים ועל התאמתם לישראל (למשל בכל הקשור במחירי קרקע, מים וחשמל ובעלות שעת עבודה). כדי למנוע פגיעה בזמינות הקנביס הרפואי יש לשים לב בקביעת המחיר לאיזון בין הזמינות של קנביס רפואי למעוטי יכולת לבין רצונם של המגדלים שלא להפסיד ואף להרוויח מגידולו.

• קנביס רפואי משמש כתרופה. כל סם מסוכן המשמש כתרופה ניתן בפיקוח רפואי הדוק וניתן לפי מרשם. מן הראוי שגם הקנביס הרפואי יינתן לפי מרשם, ובפיקוח רופא על המינון, על צורת השימוש בו ועל התאמתו לחולה.

מצגת בנושא סמים קלים, קנביס רפואי, לגליזציה

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

ברוך יהודה, מנגנון מלכ״ר למיסוד הקנביס הרפואי בישראל, פרסומי משרד הבריאות, ירושלים

גלעד נתן "הסדרת השימוש בקנביס רפואי בישראל" מרכז המחקר והמידע של הכנסת 

שלי לוי "משך ההמתנה לרישום תרופות בישראל" מרכז המחקר והמידע של הכנסת 

ברוך יהודה, ״מנגנון מלכ״ר למיסוד הקנביס הרפואי בישראל״ - פרסומי משרד הבריאות, ירושלים

Beauchamp, T.L. & Childress, J.F. . Principles of Biomedical Ethics [6th edition] New York: Oxford University Press.

Daniels, N. . Just Health: Meeting Health Needs Fairly. New York: Cambridge University Press.

Jecker, N. S. (Ed.). Bioethics: An Introduction to the History, Methods, and Practice. NYJones & Bartlett.

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת


שדה אימייל הינו חובה