עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית גיוס קרבי של בנות, צבא מגדר, שירות נשים בצה"ל בכלל ובקרבי, חיילות קרביות, כמותני+איכותני, שאלונים צה"ל, קרקל (עבודה אקדמית מס. 7398)

‏390.00 ₪

27 עמודים

עבודה אקדמית מספר 7398
עבודה אקדמית גיוס קרבי של בנות, צבא מגדר, שירות נשים בצה"ל בכלל ובקרבי, חיילות קרביות, כמותני+איכותני, שאלונים צה"ל, קרקל

שאלת המחקר

האם מתקיים השילוב הראוי של בנות בצה"ל ביחידת קרקל?

 תוכן עניינים

מבוא    

שאלת מחקר     

רקע תיאורטי, רקע היסטורי        

צבא הגנה לישראל         

שירות קרבי      

בנות בשירות קרבי בצה"ל.         

ההיסטוריה של שירות נשים בצה"ל          

השילוב הראוי של נשים בצה"ל    

נשים בתפקידים בכירים 

המסגרת החוקית לשירות נשים: חוק שירות ביטחון והתקנות         

אחוזי גיוס         

שירות נשים דתיות ובנות מיעוטים           

יחס הרבנות הראשית לשירות נשים בצה"ל           

פציעות בקרב לוחמות    

יתרונות וחסרונות של שילובם של נשים בקרבי (קרקל).     

גדוד קרקל        

ביקורת 

ההכשרה והאימון של קרקל         

פעילות מבצעית

נשק ואמצעים של קרקל  

הטרדה מינית בצבא       

סיכום   

ביליוגרפיה        

שאלות לראיון איש צבא  

היגד    

 

הנושא עליו אכתוב בעבודה הוא גיוס קרבי של בנות לצה"ל, נושא זה הוא נושא אשר מאוד אקטואלי בימים אלו, ויש לדבר עליו ולהעלות אותו למודעות חברתית. נושא זה מאוד משמעותי בקרב הבנות אשר עומדות לפני גיוס לצה"ל.

בעבודה זו אני אחקור עמדות כלפי גיוס קרבי של בנות לצה"ל בקרב בני נוער פעילים בתנועות נוער ובני נוער לא פעילים בתנועות נוער, כאשר ההשערה היא שבני נוער פעילים בתנועות נוער יביעו עמדות חיוביות יותר כלפי גיוס קרבי של בנות לצה"ל מאשר בני נוער שאינם פעילים בתנועת נוער שיביעו עמדות שליליות יותר.

על מנת לחקור שאלה זו אשתמש בשאלון לדיווח עצמי, שאלון זה יבדוק את עמדת הנחקרים לגבי תופעת הגיוס הקרבי של בנות לצה"ל, כאשר אסטרטגית המחקר היא מחקר כמותי.

מאז שהוקמה מדינת ישראל וחוק שירות החובה חל גם על בנות המחשבה הראשונה שעולה לראש כשחושבים על בנות בצה"ל זה כמובן פקידות. אך מאז שהוקם צה"ל השתנו הדברים ועם השנים ניתן לראות את השוויון שנוצר בין תפקידי הנשים לתפקידי הגברים, גם בתפקידי הלוחמה הקרביים.[1]

במהלך השנים האחרונות חל שינוי גדול במקומן של הנשים בצה"ל. כיום 88% מהתפקידים בצה"ל פתוחים גם לנשים. הנשים מתפרסות על מגוון רחב של תפקידים ובמקביל יש מגמה של צמצום היקף הפקידות בצה"ל[2].

כיום רק 14.5% מהחיילות משרתות כפקידות לעומת 17.5% לפני שנה. בין השנים 1998 ל-2006 ירד שיעור החיילות המשובצות לתפקיד פקידה מ-26% ל-14.6%.

כיום 2.5% מהנשים המשרתות בצה"ל משרתות ב-14 תפקידי לוחמה המוצעים לנשים. 12% מהתפקידים הצבאיים עדיין לא פתוחים לשירות נשים. מדובר בתפקידים בחש"ן, בחי"ר ובחה"ן (למעט קרקל ומטהרות אב"כ), תפקידי הלחימה הימית (למעט חובלות), מקצועות אחדים בנ"מ ובחת"ם וחלק מתפקידי הרבנות.

צה"ל פועל במגמה שגם חלק מהתפקידים הסגורים יפתחו לשירות נשים בעתיד. מיעוט קטן מהתפקידים ימשיכו להיות סגורים לנשים מסיבות של "אופיו ומהותו" למשל עוצמה פיזית גבוהה, או חוסר היכולת של הצבא להבטיח תנאים בסיסיים של פרטיות.

עוד גורם שבו נמדדות הנשים בצה"ל הוא השירות בסד"כ צבא החובה. כיום נשים מהוות 33% מסד"כ החובה. עיקר הגידול נובע מהארכת השירות להשים מ-21 ל-24 חודשים[3].

עדיין ניתן לראות שב-63% מהתפקידים משרתים רק גברים או בעיקר גברים ורק ב-21% מהתפקידים משרתות רק נשים או בעיקר נשים. ועדיין אחת מכל 5 נשים משרתת כפקידה.

ניתן לראות שמאז בג"צ אליס מלר יש מגמה לביטול כל החסמים הנוגעים לשירות של נשים בצה"ל ניתן לראות מספר דוגמאות בולטות להסרת החסמים:

הסרת מגבלות על שירות נשים באזורים קדמיים, שיבוץ נשים למילואים, ביטול אבחנות מיניות בפקודות אבטחה, הכשרה רובאית לפי ייעוד ולא לפי מין, איחוד תהליכי הכשרה והבולט שבניהם הכשרות הקצונה, השוואות משכי שירות בכ-20 תפקידים, השוואות משכי שירות לעתודה אקדמאית ועוד.

מעבר לכל אלו נבדקו ותוקנו על-ידי יוהל"ן כ-160 פקודות בהם הייתה קיימת אבחנה בלי רלבנטית בין גברים ונשים.

האתגר שאותו צריך הצבא לבצע בעשור הקרוב הוא לבנות מחדש את כל מערכת כוח האדם בצבא בצורה שתשחרר את הצבא מכל החסמים הנמצאים כיום. באופן שיאפשר ליצור חלוקת עבודה בין גברים ונשים שתהיה מבוססת על הבדלים בתכונות ויכולות ברמת הפרט ולא על-פי הבחנה כללית של המין, מערכת כזו תאפשר שוויון הזדמנויות אמיתי בצבא ומיצוי יעיל יותר של פוטנציאל הטמון בשני המינים[4].

בשלב זה אספר מעט על כיצד הבנות משתלבות בלחימה בצה"ל.

הצורה הכי בולטת שבה משתלבות נשים במערך הלחימה בצה"ל הוא כמובן גדוד החי"ר קרקל, שמשלב גם נשים וגם גברים במסלול החי"ר.

הגדוד הוקם במטרה של שילוב נשים במערך הלחימה, הגדוד נותן במה לבנות בלוחמות ומורכב ברובו מנשים. הגדוד הוקם בשנת 2000 בתור פלוגה ניסיונית שהקימו בני גרעין מתנועות נוער. בפברואר 2004 הוכרזו פלוגות קרקל כגדוד קרקל. [5]

החל מיום הגיוס ועד לשחרור משרתים הגברים והנשים כאחד בלי כל הבדל, הבנות עוברות טירונות 05 כמו כל הלוחמים בצה"ל ויכולות לצאת לקורס מ"כים וקצונת חי"ר.

למרות שהגדוד יושב בגבולות שלום (ירדן ומצרים) עיקר הפעילות של הגדוד היא מניעת חדירות וכל סוגי ההברחות בגבול.

לסיכום ניתן להגיד שיש בצה"ל מגמה של שילוב נשים לוחמות במערך בלחימה של צה"ל אך עדיין לא ניתן לראות יותר מידי נשים בקרבי.

שאלת מחקר

האם מתקיים השילוב הראוי של בנות בצה"ל ביחידת קרקל?

 

דוגמא מהשאלות לראיון איש צבא

 

שאלה: נא לפרט בקשר לתפקידך הצבאי הנוכחי

שאלה: נא לפרט בקשר לרקע הצבאי שלך

שאלה: מה לדעתך מצב היחס לבנות בצבא היחום לבין התקופה שאתה היית בסדיר?

שאלה: האם נתקלת באפליה מגדרית במו עיניך בצבא?

שאלה: מה דעתך על גיוס קרבי של בנות ולקרקל בפרט?

 

נא לקרוא היגדים הבאים ולסמן מסכים או לא מסכים:

  

מס'

היגד

מסכים

לא מסכים

1.

גיוס קרבי של בנות לצה"ל הוא נושא שלילי בחברה הישראלית.

 

 

2.

גיוס קרבי של בנות לצה"ל הוא נושא מכעיס, משום שללוחמות אין מקום בצה"ל.

 

 

3.

בנות יכולות לעשות לבצע את אותם התפקידים בצבא שבנים יכולים לבצע.

 

 

4.

גיוס קרבי של בנות לצה"ל תורם לפעילות בצה"ל.

 

 

5.

משמח לדעת שיש בנות שמוכנות לתרום ע"י גיוס לתפקידים קרביים בצה"ל.

 

 

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

[1] מ' ארנס , למען ביטחון ישראל , הוצאת ספרי חמד (אוג' 2018) 

[2] רז שגיא, נלחמות בצה"ל, הוצאת קונטנטו דה סמריק.

[3] אשר דני, כל בחור וטוב לנשק תולדות מערך הגיוס. יחידת מיטב, משרד הביטחון

[4] דפנה יזרעאלי. המגדור בשירות הצבאי בצה"ל. תיאוריה וביקורת.

[5] אשר דני, כל בחור וטוב לנשק תולדות מערך הגיוס. יחידת מיטב, משרד הביטחון


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏390.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת