עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון בריונות רשת, ילדים ברשתות חברתיות באינטרנט, קטינים פייסבוק, עבריינות מין ברשת (עבודה אקדמית מס. 7397)

‏290.00 ₪

33 עמודים

עבודה אקדמית מספר 7397

סמינריון בריונות רשת, ילדים ברשתות חברתיות באינטרנט, קטינים פייסבוק, עבריינות מין ברשת

שאלת המחקר

 כיצד באה לידי ביטוי הגנת החוק והמשפט כנגד עבריינות מין כלפי קטינים והגנת פרטיותם ברשתות חברתיות באינטרנט?

תוכן עניינים

מבוא.................................................................................3

שאלת המחקר. 3

הזכות לפרטיות-הבסיס העיוני.....................................3

החוק להגנת הפרטיות – מאגרי מידע ורשתות חברתיות.......................................3

רשתות חברתיות..........................................................................4

תיאורית העולם הקטן 4

רשימת רשתות חברתיות. 5

סיכונים הקשורים בשימוש של ילדים ברשתות חברתיות .........................................6

הגנה על ילדים המשתמשים ברשתות חברתיות...........................................6

אכיפה של פדופיליה ע"י אזרחים מן המניין 7

המסגרת הנורמטיבית..............................8

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד. 8

חוק העונשין 8

הערך המוגן הראוי 9

חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין 11

חקיקה נוספת. 18

הצעות חוק. ................19

סיכום...............................................29

ביבליוגרפיה..............................................30

 

בעבודה זו עמדנו תחילה על מאפייני הרשתות החברתיות וכן את הפרעת הפדופיליה והסכנה הייחודית הגלומה בה. בנוסף לכך סקרנו לאחר מכן בחנו אם המשפט הישראלי מספק מענה הולם לבעיה זו, ומצאנו כי חוק העונשין טעון שינויים צורניים (למצער), כך שכל העבירות הנגזרות מפדופיליה ילוכדו לפרק אחד תחת ערך מוגן מתאים.

כמו כן ניתנו הצעות למניעת פדופיליה ברשת שיכולות להיעשות ע"י ההורים.בנוסף לכך ניתן לראות שגם על ידי אזרחים מהשורה ניתן לטפל בתופעת הפדופיליה ברשת,הוצגה דוגמא רלוונטית של אבי דוביצקי.

יש שמתנגדים לחקיקת בזק ופתרונות ״פלא״ שמקורם ב״פאניקה מוסרית״ של הציבור. לדידם חקיקה הנובעת מחרדה חברתית מציבה תמרור אזהרה מפני הפעלת סמכויות קיצוניות ודורסניות כלפי עברייני מין עד כדי כרסום ממשי בזכויותיהם הבסיסיות. איננו בטוחים כי יש להתייחס בספקנות או בחשש לתהליכים חברתיים־משפטיים אלה ולפתרונות שצומחים מתוך מציאות קשה.

בסופו של דבר חייבים להיעשות שינויים תפיסתיים אלה יביאו אולי להכרה חברתית, משפטית ומוסרית כי יש לשלב בין כלים שונים להשגת מענה אופטימאלי לתופעה, שילוב בין מגבלות רבות ושונות לבין כלים טיפוליים. מוטלת על המחוקק המלאכה למצוא את השילוב האופטימאלי תוך עריכת איזונים מתאימים בין הזכויות החוקתיות של הפדופילים לבין הזכויות החוקתיות של ילדים המהווים קבוצת סיכון ברורה ומיידית לפגיעה מפדופילים.

מצגת הכפשה באינרנט,לשון הרע,ביוש פאוורפוינט מקצועית לרפרט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

הצעת חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין (תיקון - שיקום מניעתי)

אפרת שהם ״ על מי המדינה מגנה וכיצד? הפיקוח על עברייני מין בישראל: ענישה או טיפול?", עיוני משפט יז

אליעזר ויצטום ואריאל רסלר ״היבטים קליניים ומחקריים בטיפול בחולים הסובלים מהפרעות בדחף המיני״ הפיקוח על עברייני מין בישראל: ענישה וטיפול. ירושלים. תשס"ט

דרור אורטס־שפיגל ,״מושגים ראשוניים בהערכת מסוכנות לעברייני מין״, הסניגור 4, עמ' 124

 חגית לרנאו ונטע פת, ״האם חלה תמורה במדיניות הטיפול התרופתי של שב״ס בעברייני מין שפגעו בילדים?״, הסניגור 4 , עמ' 143

Wendy van Tongeren Harvey, Paulah Edwards Dauns, Sexual Offences Against Children and the Criminal Process 35 (2nd ed


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות