עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית העסקת בעלי מוגבלויות, ארגון נבחר חברת החשמל, שילוב מועסקים מוגבלים עולם העבודה, משאבי אנוש, מעסיק גדול, ארגון (עבודה אקדמית מס. 7171)

‏290.00 ₪

29 עמודים

עבודה אקדמית מספר 7171

עבודה אקדמית העסקת בעלי מוגבלויות, ארגון נבחר חברת החשמל, שילוב מועסקים מוגבלים עולם העבודה, משאבי אנוש, מעסיק גדול, ארגון

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי העסקת בעלי מוגבלויות בארגון נבחר-חברת חשמל?

תוכן עניינים

תקציר

1.מבוא

2.סקירת ספרות

  • חשיבות העבודה בחיי האדם
  • חקיקה
  • תאור הארגון-חברת חשמל
  • פרויקט העסקה בחברת חשמל:"ניצן אור"

3.דיון וסיכום

4.ביבליוגרפיה

5.נספחים

 

קיימת מגמה הולכת וגוברת של העסקת אנשים עם מוגבלויות, כאשר 19% מהמעסיקים וכ53% מהחברות הגדולות מעסיקים לפחות עובד אחד עם מוגבלות.עם זאת חלק ניכר מהאנשים עם מוגבליות שהינם בגיל העסקה אינם מועסקים,למרות שכ80% מהם כן היו רוצים לעבוד בהווה או בעתיד (שפירא-לשצ’ינסקי, 2017(

אחת הסיבות לאחוזי ההעסקה הנמוכים נובע מחוסר ודאות או הכרות של המעסיקים עם יכולות של אנשים עם מוגבליות,דעות קדומות,אפליה וחששות.לגבי הצורך בפיקוח וביצוע התאמות. בנוסף ,נמצא כי למרות שעל פי רוב, המעסיקים מרוצים מהביצועים של אנשים עם מוגבלות, עדיין קיימת מוטיבציה נמוכה להעסיק אותם.

בעבודה זו סקרתי את חשיבות העבודה בחיי האדם,את היבט החקיקה שהתפתחה מחקיקה סוציאלית לחקיקת זכויות .כמו כן בדקתי את השפעת העסקת עובדים עם מוגבליות בארגון ציבורי גדול, חברת חשמל לישראל בע"מ,כדוגמת פרויקט העסקה הומנית "ניצן אור" ,כאשר שאלת המחקר הייתה כיצד העסקת אנשים עם מוגבלויות משפיעה על שביעות הרצון ותחושת המחויבות של העובד עם המוגבלות כלפי הארגון?

השערת המחקר :ככל שסביבת העבודה מותאמת יותר, שביעות הרצון ותחושת המחויבות של העובד עם המוגבלות כלפי הארגון ,גבוהה יותר.

ואכן המסקנה שעולה מעבודתי הינה ,ישנו קשר חיובי גבוה בין ההתאמות שהחברה עושה למען העובד עם המוגבלות לבין קליטת העובד והגברת תחושת המחייבות שלו לארגון .ככך שסביבת העבודה מותאמת יותר,רמת שביעות הרצון ותחושת המחויבות של העובד עם המוגבלות כלפי הארגון ,גבוהה יותר.

לינק: מצגת מוגבלויות, שילוב בעלי מוגבלויות בשוק העבודה

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

ד"ר יובל דרור, קוד סמוי, הוצאת דביר, זב"מ, (2019)

טל, א; אלמוג, נ; צינמון ר. (2017). תעסוקת אנשים אם מוגבלות – בין חזון למציאות. ביטחון סוציאלי (102), עמ' 5-8.

שפירא-לשצ’ינסקי, אורלי. אתיקה ארגונית בניהול משאבי אנוש במערכת החינוך הישראלית. פרדס, (2017)


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות