עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית בתקשורת, בעלות צולבת, ריכוזיות בענף התקשורת, מפת התקשורת בישראל, בעלויות צולבות על כלי התקשורת (עבודה אקדמית מס. 7135)

‏290.00 ₪

37 עמ'.

מספר עבודה אקדמית: 7135.

 
עבודה אקדמית בתקשורת, בעלות צולבת, ריכוזיות בענף התקשורת, מפת התקשורת בישראל, בעלויות צולבות על כלי התקשורת

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי ריכוזיות ובעלויות צולבות על כלי התקשורת?

תוכן עניינים

 מבוא. 

בעלות צולבת. 

בעלות צולבת בתקשורת. 

ענפי תקשורת בישראל. 

עיתונות בישראל. 

שידור רדיו בישראל. 

טלוויזיה רב ערוצית בישראל. 

טלוויזיה מסחרית. 

בעלויות צולבות על כלי התקשורת. 

רגולציה על בעלות צולבת. 

גישות לרגולציה. 

חולשת הרגולציה בישראל. 

עיקרי כללי ההסדרה בישראל. 

שידורי הטלוויזיה המסחרית. 

שידורי כבלים ושידורי לוויין 

שידורי רדיו 

ערוצים משותפים בטלוויזיה הרב-ערוצית. 

בעלות על כלי תקשורת בישראל. 

צרפת:. 

גרמניה

בעלויות על ערוצי טלוויזיה מסחרית

רמת הריכוזיות בכלי התקשורת  בעלויות צולבות ובעלויות אלכסוניות.

הסיבות העיקריות להיווצרות בעלויות צולבות ובעלויות אלכסוניות.

כלי מדיניות אפשריים

ביבליוגרפיה

בעלות צולבת: ריכוז בעלות של גורם אחד על מגוון אמצעי תקשורת בסביבה התקשורתית. שימו לב לקשר בין תהליך זה לבין עקרון הארגון החדש בסביבה התקשורתית של ריכוז ומיזוג בעלויות. השולט בכלי התקשורת יכול לקדם אינטרס כלכלי, פוליטי, משפטי וכו' שלו, או של מי שהוא רוצה בטובתו, או להפך – לפגוע ולשבש. ההתערבות יכולה להיות על-ידי חסימת מידע, גימודם או טשטושם של דברים, או דווקא להפך, על-ידי הדגשה והבלטת יתר. כל אלה יכולים להתרחש גם ללא התערבות ישירה של הבעלים, למשל, במקרים בהם עיתונאים נזהרים מיוזמתם שלא לפגוע באינטרסים של מעסיקיהם, בעלי אמצעי התקשורת. התערבות כזו בתכנים המופצים לציבור משבשת את הזרימה החופשית של המידע, את חופש הביטוי וחופש הביקורת, ובכך פוגעת ביסודות המשטר הדמוקרטי, ומביאה לשלילת עוצמה.

ענף התקשורת הוא תחום רגיש ציבורית מבחינת הפעלת מונופול או קרטל. מצד אחד, יש המאמינים שלשליטה של אנשים מעטים על ענף התקשורת יש משמעויות שליליות לגבי חופש המידע. למשל, נטען שפוליטיקאים יחששו להביע דעות נגד בעלים של כלי תקשורת מפחד שכלי התקשורת יתייחסו אליהם באופן שלילי. מצד שני היכולת להעמיד תכנים באיכות גבוהה דורשת משאבים רבים ולכן יש בענף רק מעט שחקנים.

בארצות הברית נקבעו כללים המונעים בעלות משותפת של עיתון ותחנת טלוויזיה מקומית באותו אזור.

בישראל קיימים חילוקי דעות לגבי איפשור בעלות צולבת בתקשורת, במיוחד על מצב בו אדם או חברה הוא הבעלים של עיתון וגם של ערוץ טלוויזיה. התומכים טוענים שנתינת השליטה בערוצי הטלוויזיה בידי העיתונים תבטיח שהם יספקו תכנים באיכות גבוהה וכי ישתמשו בניסיונם המקצועי למנוע כניעה ללחץ של בעלי אינטרסים‏. המתנגדים טוענים, לעומת זאת, שהיכולת להשפיע על מספר כלי תקשורת כאשר מספר השחקנים נמוך נותן בידי הבעלים כוח רב מידי אשר יכול לשמש לגניזת כתבות בלתי רצויות לבעלים ושליטה בדעת הקהל. לטענתם, הסכנות בבעלות צולבת נמצאות גם במצב של "שכירות צולבת", מצב בו אותו עיתונאי עובד במספר כלי תקשורת וב"מימון צולב", מצב בו אותו בנק מממן מספר כלי תקשורת‏.

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

דו"ח ועדת גרונאו‏, פרסומי משרד התקשורת‏, ירושלים

איתמר ב"ז, מפת הבעלויות בתקשורת הישראלית, העין השביעית

ירון אזרחי, זוהר גושן, שמואל לשם, בעלות צולבת שליטה ותחרות בשוק התקשורת הישראלי היבטים כלכליים ומשפטיים והשלכותיהם על הדמוקרטיה הישראלית, המכון הישראלי לדמוקרטיה

אלעד מן, המימון שצולב את התקשורת, המכללה האקדמית למשפטים, רמת גן 

 Crossownership Collusive conduct in duopolies: multimarket contact and crossownership in the mobile telephone industry, RAND Journal of Economics

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת