עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:


סמינריון חברות - עובדים המשולבים בבעלות על תאגידים - בעלות עובדים על החברה בה הם עובדים


‏290.00 ₪

25 עמ'

סמינריון שיתוף עובדים בבעלות על חברות

העבודה האקדמית לא הוגשה מעולם 

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

 

תוכן עניינים

מבוא.. 3

האיחוד האירופי. 4

משפט משווה. 7

אירלנד. 8

שיתוף בקבלת החלטות.. 10

בלגיה. 10

בריטניה. 11

Share Incentive Plans. 12

שיתוף ברווחים.. 14

שיתוף בקבלת החלטות.. 15

גרמניה. 16

שיתוף בקבלת החלטות.. 16

הולנד. 17

שיתוף בקבלת החלטות.. 17

צרפת.. 17

שבדיה. 18

קואופרטיב עובדים עם בעלות מודל מונדרגון. 20

סיכום.. 23

ביבליוגרפיה. 24

 

סמינריון זה עוסק בשיתוף כלכלי של עובדים בחברות המעסיקות אותם ובפרט בתוכניות להענקת בעלות[1] לעובדים. במסמך נסקרים המגמות וההסדרים בנושא זה במדינות האיחוד האירופי, המרכיבים והמאפיינים של תוכניות אלה והתמריצים אשר עשויים לעודד ולהגדיל את תפוצתן.

לבעלות העובדים יש כמה מודלים, מקואופרטיבים מלאים דרך חברות ״רגילות״ אשר חלק ניכר ממניותיהן - ולעתים רובן - הן בבעלות עובדיהן,[2] ועד חברות אשר בתמריצים המוענקים לעובדיהן נכללות מניות של החברה.[3] שיתוף העובדים בבעלות על החברה הוא חלק ממגמה רחבה יותר של שיתוף כלכלי (Financial Participation), כלומר שיתוף העובדים בהישגי החברה ורווחיה באמצעות חלוקת בונוסים ותמריצים על תפקוד משופר וכן שיתופם בקבלת ההחלטות בחברה (דמוקרטיזציה של העבודה), באמצעות ועדי עובדים וכדומה.[4] התופעה קשורה גם למגמה הכללית של יזמות חברתית, שמטרתה לשלב בין מטרות של צדק חברתי למטרות עסקיות.[5]

הרעיון שבבסיס מודל בעלות העובדים הוא ששיתוף העובדים בבעלות משפיע לטובה על רווחתם הכלכלית והאישית, מגביר מוטיבציה ונאמנות ומעודד מעורבות, חדשנות ויזמות פנימית. הדבר עשוי לשפר את היעילות והרווחיות של החברה, וכך לתת לה יתרון מתמשך מול מתחרותיה - The Ownership Edge - ולתרום לעמידותה במשברים כלכליים ושינויים אחרים.[6] המודל גם עשוי להיות פתרון מצוין להמשכיות עסקית של עסקים קטנים ובינוניים.7 כמו כן, התאמת האינטרסים של החברה לאינטרסים של העובדים וצמצום ניגודי האינטרסים ביניהם עשויים למנוע התמקדות ברווחיות קצרת-טווח לטובת משקיעים מזדמנים תוך הסתכנות יתר ופגיעה בחברה בטווח הארוך.8 לפיכך, שיתוף כלכלי של עובדים עשוי למקסם את התשואה על השקעת העובדים והמשקיעים גם יחד.9

בעלות עובדים, ושיתוף כלכלי של עובדים בכלל, אינם משפיעים רק על המבנה הארגוני של החברה: אופי הבעלות על החברה משפיע על כלל ההתנהגות הארגונית בה, מטרותיה, ערכיה, ביצועיה, אורך חייה והתרבות הארגונית בה. בחינתו של מודל בעלות עובדים עשויה להניב תובנות אשר להן השלכה רחבה על ״תיאוריית החברה״ באופן כללי ועל הוויכוח המתמשך בין מלומדים בדבר מקומם של בעלי העניין השונים בניהול החברה.

שיתוף כלכלי של עובדים עשוי להיות מרכיב חשוב במודרניזציה של דרכי ניהול העובדים והעבודה ולהגביר את שקיפותן, להגביר מעורבות ואחריות של עובדים ולתרום לתחרותיות, לשיפור איכות חיי העבודה ולניצול מיטבי של כוח העבודה.10 הדבר נכון במיוחד לאור חשיבותו הגוברת של ההון האנושי בכלכלה המודרנית. יש מחקרים המלמדים שלשיתוף כלכלי של עובדים יכולה להיות השפעה חיובית על שיעורי תעסוקה ועל התמקצעות עובדים, והוא אף עשוי לשפר את יציבות ההעסקה, לתמרץ את שוק העבודה ולהגביר צמיחה במשק.11 בכוחה של בעלות עובדים גם להקטין פערים כלכליים ולמנוע את ריכוז ההון בידיים מועטות, ואף להגביר לכידות חברתית והתפתחות כלכלית בריאה באמצעי שמתאים למשק קפיטליסטי יותר מאשר הגברת המיסוי: מודל זה יוצר קפיטליסטים נוספים במקום להוסיף ולמסות את הקפיטליסטים הקיימים.12

יש להדגיש כי היתרונות האמורים של בעלות עובדים אינם אוטומטיים, והם תלויים במידה רבה בנסיבות המסוימות של החברה ובסביבתה העסקית והתרבותית.13 מודל בעלות העובדים מתאים ביותר לחברות אשר חדשנות ומעורבות רבה של העובדים חשובות להצלחתן בטווח הארוך. לבעלות העובדים יש גם חסרונות וסכנות. היא עשויה להאט תהליכי קבלת החלטות, להקשות על יישומם של שינויים מבניים נדרשים ועל התאמת המודל העסקי לנסיבות משתנות ולהכביד על גיוס מימון ציבורי. נוסף על כך, הענקת בעלות לעובדים באמצעות מניות בחברה פירושה שחסכונות העובדים מושקעים בחברה שבה הם עובדים ובאמצעותה הם מתפרנסים, והדבר מעורר שאלות של ניגודי אינטרסים ואף מגביר את הסיכון הכלכלי שלהם במידה שהחברה תיכשל.


 

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

ידידיה שטרן הבעלות בחברה העסקית - תאוריה, דין, מציאות, אוניברסיטת בר-אילן, לשכת עורכי הדין בישראל והמכון הישראלי לדמוקרטיה.

מרכז המחקר והמידע של הכנסת, בעלות של עובדים בחברות: מודל ESOP, כתב יונתן ארליך

Nigel Mason, "A Matter "of Trust - How to Create More Employee Owned Businesses Employee Ownership Association (EOA )

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות

בעלי חשבון פייפאל
כל כרטיס אשראי כולל דיירקט, ויזה נטען (לא דיינרס)