עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון נוער פוגע מינית,התנהגות מינית פוגעת ע"י ילדים ומתבגרים,משפט משווה,הערות שוליים (עבודה אקדמית מס. 7080)

‏290.00 ₪

41 עמודים 

עבודה אקדמית מספר 7080
סמינריון נוער פוגע מינית,התנהגות מינית פוגעת ע"י ילדים ומתבגרים,משפט משווה,הערות שוליים

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי התנהגות מינית פוגעת ע"י ילדים ומתבגרים?

תוכן עניינים

מבוא. 

שאלת המחקר. 

מהם הגורמים לפגיעה מינית על ידי בני נוער?. 

השערת המחקר. 

סוגי עבירות. 

טיפול המשטרה במקרים פליליים.

עבירות מין 

סוגים של עבירות מין בישראל. 

חקיקה נוספת.

חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין 

תאוריות וגישות להתנהגות עברינית. 

הגישה הפסיכואנליטית להתנהגות עבריינית

גישת התיוג

הגישה הפוזיטיבית. 

סיווג עבריינים ודימוי עצמי 

העבריין המועד והעבריין המסוכן. 

קלינארד וקוויני-שמונה מערכות התנהגות עבריינית. 

גישות ותיאוריות לגיל ההתבגרות. 

מהם הגורמים לעבריינות מינית בקרב מתבגרים.

סווג על פי מאפייני העבירה. 

סווג על פי מאפייני העבריין. 

היבט משפטי 

טיפולים והתערבויות בקרב עברייני מין מתבגרים

משפט משווה 

ארה"ב. 

רישום ויידוע. 

טיפול תרופתי לדיכוי היצר המיני כאמצעי למניעת רצידיביזם.

סיכום.

ביבליוגרפיה  

 

התופעה של ילדים ומתבגרים הפוגעים מינית מופיעה בכל קבוצות האוכלוסייה והמגדרים. התופעה גורמת לנזקים חמורים לכל השייכים למעגל הפגיעה: קורבנות הפגיעה, הפוגעים, בני משפחותיהם ואנשים בסביבה הקרובה, ואף החברה בכללה. בעשורים האחרונים נצפתה עלייה ניכרת בהיקף התופעה והוקדשה לה תשומת לב רבה בקרב חוקרים, מטפלים ומחוקקים. הדיון בסוגיה זו מעלה שאלות חשובות: כיצד לנהוג בילדים שהתנהגותם המינית פוגעת? האם ילדים ומתבגרים שפגעו מינית יהיו לעברייני מין בבגרותם? האם יש לטפל בילדים פוגעים מינית בכלים המיועדים למבוגרים?

לבקשת הוועדה לזכויות הילד בראשות חבר הכנסת זבולון אורלב החיבור יעסוק בהתנהגות מינית פוגעת אצל ילדים ומתבגרים, היקף התופעה ואופן הטיפול בה. החיבור יתמקד בילדים שאינם מטופלים במסגרת חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול, ובהם ילדים מתחת לגיל האחריות הפלילית ומתבגרים שהם בעלי אחריות פלילית אולם אינם מטופלים במסגרת החוק, אם משום שלא הוגשה נגדם תלונה במשטרה ואם משום שהחקירה המשטרתית בעניינם הסתיימה ללא הליך פלילי או בסגירת התיק הפלילי.

בחלקו הראשון של החיבור יוצגו רקע על התופעה של ילדים ומתבגרים פוגעים מינית ונתונים על היקף התופעה שהתקבלו מגורמים העוסקים בתחום: המשטרה, משרד הרווחה, משרד החינוך ואיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית. בחלקו השני יידון הטיפול של מערכות הרווחה והחינוך באירועי פגיעה מינית בין קטינים ובילדים ומתבגרים פוגעים מינית.

התנהגות עבריינית נובעת מגורמים ומתולדות של התהוויות רבות ומגוונות. אדם אשר אינו מצליח לתווך ולנווט את עצמו בין הדרישות הסותרות של מנגנוני הנפש גורר עצמו לחוש ברגשות אשם והקונפליקט בין מנגנוני הנפש ואי יכולתו לפתור אותו הוא היוצר בתהליך הלא מודע את רגשות האשם ואז לבצע עבירה ולגרור תגובות עוינות מצד הסביבה אשר גוררת אצלו תחושת הצדקה לאותם תחושות אשם ואז הוא ימשיך בהתנהגותו העבריינית. (אדד 2014, עמ' 13).

פעילותו של הנער המתבגר נובעת בעיקרה מקונפליקט של מוטיבציות, הישגים, תנאים והזדמנויות הקשורים זה בזה בזיקה ישירה ועקיפה והבאים לספק צרכים רגשיים. הגדילה היא תופעה רגילה הרואה את האדם כבוגר המסוגל לבצע את הפעולות שאופייניות לאדם בוגר בחברה. [1]

בשנים האחרונות עם ההתקדמות בטיפול בעבריין המין המתבגר התפתחות המחקר והידע באשר לאפיוניו הרקע התפתחותו וההבנה כי הוא מהווה חוליה בשרשרת משפחתית וחברתית, עולה הצורך בהתייחסות טיפולית המשלבת מספר שיטות וגישות טיפוליות, במקביל טיפול פרטני לצד טיפול משפחתי וטיפול קבוצתי,אבחון עברייני כאשר כולם נעשים בצל הסמכות. הספרות המחקרית ממליצה על טיפול מקיף הכולל מגוון שיטות טיפוליות בו זמנית.

התשובה לשאלת המחקר לגבי הגורמים לפגיעה מינית על ידי בני נוער רבים ומורכבים כמפורט בעבודה. מקריאת הספרות המחקרית לעבודה זו עולה כי השערת המחקר אוששה ואכן עולה כי נוער הפוגע מינית, לא זכה בדרך כלל לטיפול הולם לבעיה בעיתה על ידי הוריו או מערכת החינוך כשהבעיה החלה לצוץ


ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

אמיר, מ., והורוביץ, מ. להיות מתבגר : הקשר בין הגירה, פשיעה ועבריינות- המקרה הישראלי. תל-אביב: בית הספר לעבודה סוציאלית והמרכז הבין תחומי לחקר מדיניות וטיפול בילדים ונוער.

חובב, מ., סבה, ל. ואמיר, מ. מגמות בקרימינולוגיה: תיאוריה, מדיניות ויישום. ירושלים: הוצאת הפקולטה למשפטים, אוניברסיטה העברית.

אתגר, ט. עבירות מין בקרב בני-נוער. אוניברסיטת ת"א ועל"ם.

 

Huey, S.J., Hennggeler, S.W., Brondino, M.J. & Pickrel, S.G. Mechanisms of change in Multisystematic therapy: Reducing Delinquent Behavior through therapist adherence and improved family and peer functioning. Journal of Consulting and clinical psychology, vol 60

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות