עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון סיוע משפטי ע"י המדינה, גישה לערכאות, מינוי עורך דין מסובסד, סניגוריה ציבורית, שירות לאזרח, הליך פלילי (עבודה אקדמית מס. 7053)

‏290.00 ₪

31 עמודים

עבודה אקדמית מספר 7053
סמינריון סיוע משפטי ע"י המדינה, גישה לערכאות, מינוי עורך דין מסובסד, סניגוריה ציבורית, שירות לאזרח, הליך פלילי

העבודה האקדמאית הוגשה פעם אחת בלבד בחודש ספטמבר בשנת הלימודים הקודמת באונ' חיפה, אצל ד"ר רביע .

העבודה האקדמית לא נמכרה מעולם במאגר. היו אתם הראשונים לרכוש עבודה אקדמית זו! (וגם האחרונים אם תרכשו בנוסף גם בלעדיות). 

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי הזכות לסיוע משפטי?

תוכן עניינים

מבוא                                                         
פרק ראשון : הזכות לסיוע משפטי
1.1 סקירה כללית
1.2 התנאים לקבלת שירותי הסיוע המשפטי

1.3 מיפוי החסמים ופתרונות מוצעות        
1.4 סיוע משפטי בהליך הפלילי


פרק שני : זכות הגישה לערכאות
1.1 הגדרת הזכות

1.2 חשיבותה של זכות הגישה לערכאות
1.3 זכות הגישה הערכאות מול עלויות מימון
        

פרק שלישי : חובת המדינה

1.1 כללי

1.2 הזכות לייצוג וסיוע משפטי    

פרק רביעי : משפט משווה                    

סיכום ומסקנות

רשימה ביבליוגרפית

 

סוגיית חוסר הייצוג המשפטי של אנשים חסרי אמצעים היא אחת הסוגיות הנידונות בתקופה האחרונה.
נתקלתי באחת הכתבות בעיתון "הארץ" והתעניינתי מאוד לגבי הנושא הזה. הכתבה הראתה שיש מאות אלפי נתבעים שלא מקבלים אחת ממגוון הזכויות הבסיסיות המוענקות לאזרחי המדינה, שהיא הזכות לייצוג משפטי.

בעבודה סמינריונית זו אדון בשאלת המחקר " האם המדינה חייבת לספק שירותי סיוע משפטי, מעל ומעבר ליתר השירותים שהיא מעניקה".

בפרק הראשון אציג רקע מסוים על התפתחות הזכות לקבלת סיוע משפטי, ואציג גם את הסיבה שלמענה נחקק חוק הסיוע המשפטי ובעקבות מה. קצת על החוק עצמו ואת התנאים שמזכים בקבלת סיוע משפטי. גם אביא התייחסות בקצרה בנושא הסיוע משפטי בהליך הפלילי.   
בפרק השני אציג את זכות הגישה לערכאות, שנחשבת לזכות-אם של הזכות לקבלת סיוע משפטי, אתחיל בהגדרה כללית ובהמשך אציג את חשיבותה ואת הקשר בינה לבין הזכות לקבלת סיוע משפטי.         
בפרק השלישי אדון בשאלה העיקרית שלי, האם המדינה חייבת לספק את שירותי הסיוע המשפטי, מה הדרכים שאפשר ללכת בהם כדי להוכיח הנחה זו. בנוסף לזה אשווה את זכות הסיוע המשפטי לאחת מהזכויות הבסיסיות המוענקות לאזרחי המדינה, וזאת הזכות לבריאות, במטרה להראות שגם הזכות לסיוע משפטי חשובה כמו הזכות לבריאות.               
בפרק הרבעי והאחרון אציג בקצרה את הסדר הסיוע המשפטי במספר מדינות בעולם. המסקנה שמתבארת מפרק זה, היא שכל מדינה מחייבת את עצמה לספק סיוע משפטי בדרכים שונים באמצעות גופים שונים.

בסוף העבודה אציג את הדעה שלי לאור כל מה שכתבתי וחקרתי תוך כדי העבודה .

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

ידין ש'. רגולציה חדשה: מהפכה במשפט הציבורי, הוצאת נבו (2018)

אסתר חיות "גבולות המשפט", ספר אדמונד לוי (2016)

ליאור בן דוד חיוב של לשכת עורכי הדין לתת סעד משפטי למעוטי אמצעים (הכנסת, מרכז המחקר והמידע , 2015).


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת