עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית קדושת החיים ביהדות, קידוש השם, הבא להרגך השכם להרגו, בא במחתרת, משפט פלילי עברי, אגרת השמד לרמב"ם, חוק לא תעמוד על דם רעך (עבודה אקדמית מס. 6996)

‏290.00 ₪

46 עמ'

עבודה אקדמית קדושת החיים ביהדות, קידוש השם, הבא להרגך השכם להרגו, בא במחתרת, משפט פלילי עברי, אגרת השמד לרמב"ם, חוק לא תעמוד על דם רעך

שאלת המחקר

כיצד מתבטא הערך של קדושת החיים מבחינה תאורטית כערך אובייקטיבי או סובייקטיבי?

תוכן עניינים

מבוא

ערך החיים

ערך החיים סובייקטיבי או אובייקטיבי

ערך החיים בהלכה מכשירי או פנימי

קידוש השם

הבא להרגך השכם להרגו

בא במחתרת - המקור המקראי

משפט פלילי עברי

דיני קדושת החיים

"חיי שעה" - החזון איש

קדושת החיים יחיד כנגד הרבים

וחי בהם – קדושת החיים מול חובה דתית

חז"ל – פיקוח נפש דוחה שבת

אנוס

הקבלה לדין רודף

קידוש השם

אגרת השמד לרמב"ם (1167)

הערך של קדושת החיים - משפט ישראלי

חוק לא תעמוד על דם רעך, התשנ"ח–1998

סיכום

ביבליוגרפיה

הערך של קדושת החיים כעיקרון מבטא סוג של מוחלטות החיים ואינסופיות באופן שלא ניתן למדוד אותם זה מול זה. אנחנו אומרים שחיי אדם בעלי ערך מוחלט ולא ניתן לשוקלם מול חיי אדם שני. השאלה האם עיקרון זה הוא מוחלט או שיש מצבים שונים בהם חייבים לשיקול חיים מול חיים. ניתן לשקול עניין כמותי של יחיד מול רבים. אורך חיים – לעדיף צעיר על פני מבוגר. תועלת האדם לחברה – להעדיף מלך ומנהיג מול אדם פשוט מהשוק. ערך סגולי של אדם – במשנה באהלות יש העדפת גבר על פני אישה, כהן על פני לוי וישראל וכו'.

עבודה זו עוסקת בקדושת החיים כערך. ינותח הערך של קדושת החיים (ניתוח תאורטי). ייעשה ניתוח תאורטי של הערך של קדושת החיים (ערך אובייקטיבי או סובייקטיבי). ייבחן המונח תוצאתנות. קדושת החיים תנותח כערך אובייקטיבי וכערך סובייקטיבי וערך מכשירי או פנימי.

מוסר וערך החיים ינותחו לפי הפילוסופים דוורקין, זינגר וכן קדושת החיים ביהדות תנותח לפי הפילוסוף ליבוביץ. ייעשה ניתוח רוחבי של מושג קדושת החיים לאור סוגיות מפתח ביהדות כמו קידוש השם, דין רודף, איגרות שמד, קיפוח נפש בשבת. יינתן זרקור על מספר עקרונות שעולים במקרא במישור הרעיוני והמשפטי של הדין הפלילי בתורה.

במסגרת עבודה זו יינתן מענה לשאלה, כיצד מתבטא הערך של קדושת החיים מבחינה תאורטית כערך אובייקטיבי או סובייקטיבי?

מצגת קדושת החיים, קידוש השם, הבא להרגך השכם להרגו

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמים באנגלית ובעברית)
ביבליוגרפיה לדוגמא:

נעמי ואסא כשר, דרך ליבוביץ: הגותו של ישעיהו ליבוביץ, פרשנות וביקורת, הוצאת כתר, 2018

Singer Peter, Ethics in the Real World: 82 Brief Essays on Things That Matter. Princeton University Press

 

העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת