עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון פקחים עירוניים, שוטרים, פיקוח מוניציפאלי, דוחות אופניים חשמליים, מוניצפלי, שיטור ערים, שלטון מקומי, גמול השתלמות, שילוב (עבודה אקדמית מס. 6993)

‏390.00 ₪

33 עמ'

סמינריון שילוב פקחים עירוניים במשימות השיטור בערים


שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי שילוב הפקחים בעבודת המשטרה?

 

תוכן עניינים

מבוא

שילוב כוח-אדם עירוני בעבודת משטרה

שיטור קהילתי

משימות מרכזיות

מרכז שיטור קהילתי:

קשר עם השוטר הקהילתי בתחנה :

חוליית שיטור עירוני- משולב:

ביקורת על שילוב פקחים בעבודת המשטרה

עמדת השלטון המקומי

פקחים סביבתיים - דוגמה לפקחים שיש להם סמכויות אכיפה מוגדלות

תקצוב

חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה), התשע"א-2011

פקחים עירוניים יכולים לאכוף עבירות של רוכבי אופניים חשמליים

סמכויות נוספות שתוענקנה לפקחים העירוניים

דיון

סיכום

דיעה אישית

ביבליוגרפיה

 

עבודה אקדמית בנושא שיתוף פקחים עירוניים בעבודת המשטרה בערים. עם זאת, נדונים בו גם עניינים אחרים, ובהם יכולת המשטרה למנוע עבירות הפוגעות באיכות החיים בערים והדרך הנכונה לטפל בתחום זה.

בשנים האחרונות התפתחו דרכים שונות לשיתוף פעולה בין שוטרים ופקחים עירוניים באכיפת החוק בערים[1], כדי לענות על הצורך בשמירה על הסדר הציבורי ועל איכות החיים. פעמים רבות מבוצעות עבירות שאכיפתן היא בסמכות מעורבת של המשטרה ושל הפיקוח העירוני, ומכאן הצורך בשילוב בין שני הכוחות. נוסף על כך, עיריות רבות מפעילות סיירות ביטחון לשמירה על הסדר בעיר.

פקחי העירייה אשר עוסקים ברישום דוחות חניה, לא ממונים לתפקידם על פי סעיף 77 ד' לפקודת התעבורה אלא הם מוסמכים מכוח סעיף 264 (1) לפקודת העיריות [נוסח חדש].

 

סעיף 264 (1) לפקודת העיריות, שכותרתו "מתן סמכות תביעה לפקיד עירייה" קובע כדלקמן:

"264. פקיד העיריה שנתמנה לפי הסעיפים 167-170 רשאי, אם הוסמך לכך על ידי החלטה של המועצה, ועל אף האמור בכל דין אחר, לעשות דברים אלה:

(1) להשתמש בסמכויות הנתונות לשוטר בחוק סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט–1969, בנוגע לעבירה המפורשת בהחלטת המועצה שבסמכות בית משפט לעניינים מקומיים, כאמור בסעיף 55 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד–1984".[2]

 

 

 

שילוב כוח-אדם עירוני בעבודת משטרה

התברר ששילוב הפקחים בעבודת המשטרה יעיל מאוד בשמירה על הסדר הציבורי. במקומות אחדים השיטור המשולב פתר בעיות שיטור רגילות, וכך התאפשר למשטרה להפחית שוטרים ממצבת כוח-האדם הרגילה - מספר השוטרים שנדרשים להיות בתחנה במצב רגיל. עם זאת, השילוב מטיל על העיריות עול כלכלי, משום שהן נדרשות להפעיל ניידות ביטחון, לשכור אנשי ביטחון ולהפעיל מוקד עירוני. במקרים אחדים שוטרים המתלווים לפקחי העיריות במשימות מסוימות הם שוטרים בשכר. לכן, המודל המשולב מתאים לעיריות איתנות מבחינה כלכלית, ולא לעיריות עניות. דרכים שונות להפעלת שוטרים בשיתוף אנשי עירייה שיטור משולב. רכב של העירייה מצויד בפנס מהבהב וכריזה, ובו איש ביטחון של העירייה המצויד בנשק, ושוטר. השיטור המשולב מטפל בעבירות שונות, החל בעבירות איכות חיים וכלה בעבירות פליליות. איש הביטחון מסייע לשוטר בטיפול בעבירות. השיטור המשולב ממומן מאגרת הביטחון שהעירייה גובה, ולכן עובד העירייה הוא איש ביטחון שמועסק למטרה זו ואינו פקח, ולפיכך הוא אינו רשאי לרשום דוחות עירוניים .

סיירת ביטחון. רכב של העירייה ובו סיירים שהם עובדי העירייה. הסיירות ממומנות גם הן מאגרת הביטחון. הסיירים עוסקים במשימות שונות של שמירה על הסדר בעיר. אין להם סמכויות רשמיות, אלא הם משמשים להרתעה ולדיווח. הסיירים אינם פקחים ואינם יכולים לרשום דוחות בגין עבירות על חוקי עזר.

סיירים עירוניים. סיירים המועסקים במיקור חוץ מטעם העירייה. הם מסיירים בעיר על קטנועים משעות הבוקר ועד לאחר חצות ומטפלים בבעיות ביטחון מינוריות. בתל-אביב-יפו מופעל בחודשים יולי-אוגוסט פרויקט קש״ת (קיץ שקט בתל-אביב), ובו מופעלות 5 ניידות בטיחות, שסורקות את הגנים הציבוריים בשעות הלילה לפי תכנית סדורה או לפי קריאה. [3]

 

השר ארדן אישר בתאריך 26.03.2017 את תכנית הכשרת הפקחים העירוניים לאכיפת עבירות תעבורה של רוכבי אופניים חשמליים, קורקינט חשמלי ועוד[1].

בהתאם לחוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו -2016, פקחים יוכשרו להתמודד עם עבירות תעבורה המבוצעות על ידי רוכבי אופניים, אופניים חשמליים, קורקינט ממונע, אופנוע וכן הולכי רגל. [2]

 

החוק נועד לסייע באכיפת עבירות תעבורה המבוצעות על המדרכות לשם הגנה על הולכי הרגל. בהתאם לסמכויות החדשות שיוענקו לפקח עירוני שיוסמך לכך, הוא יוכל להורות על הפסקת העבירה, לדרוש הזדהות בפניו, לעכב את העבריין, לתת קנס, להוציא את האוויר מצמיגי האופניים או הקורקינט הממונע, ואף לתפוס או להרחיק את האופניים או הקורקינט הממונע. [3]

מצגת שיטור עירוני פקחים פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח


ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו -2016

לרנאו, חגית. (2016). עבריינות ואכיפת חוק. חיפה: הוצאת פרדס.

גבריאל הלוי‎ ‎תורת דיני העונשין ‎כרך ג (הוצאת הקריה האקדמית אונו)‏

 

הכנסת, מרכז המחקר והמידע, אכיפת חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים, כתב אורי טל

מיכאל גינקר,  תכנית ״עיר ללא אלימות״ בעיריית כרמיאל

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏390.00 ₪

תוספות