עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית איראן ,היסטוריה של אירן, יחסי דת ומדינה, היסטוריוגרפיה של המזה"ת, פרס העתיקה, העלמא והשלטון הקג'ארי (עבודה אקדמית מס. 698)

‏290.00 ₪

24 עמודים 

עבודה אקדמית מספר 698
עבודה אקדמית איראן ,היסטוריה של אירן, יחסי דת ומדינה, היסטוריוגרפיה של המזה"ת, פרס העתיקה, העלמא והשלטון הקג

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי היסטוריה של אירן ויחסי דת ומדינה?

 

תוכן עניינים

מבוא

רקע היסטורי: יחסי העלמאא והשלטון הקג'ארי

המחקר ההיסטורי אודות איראן

הדיון ההיסטוריוגרפי על מקומם של העלמאא בהיסטוריה החברתית של איראן במאה ה-19

שאלת המחקר

גוף העבודה

מחלוקת היסטוריונים: מהו טיבה של התנגדות העלמאא לשלטון במאה ה-19?

מחלוקת היסטוריונים: האם העלמאא היו מזוהים במאה ה-19 עם מעמדות מסוימים בחברה האיראנית ועם אידיאולוגיה פוליטית-חברתית מסוימת?

מחלוקת היסטוריונים: מה היה מקור כוחם והשפעתם של העלמאא באיראן במאה ה-19?

סוגיות בלתי-פתורות בספרות המחקרית

סיכום

ביבליוגרפיה

 

עבודה זו עוסקת בדיון ההיסטוריוגראפי אודות תקופת המחאות והמהפכה החוקתית באיראן הקג'ארית. באופן ממוקד יותר, העבודה עוסקת במחלוקת בין ההיסטוריונים על משמעות פעילותם של אנשי הדת השיעית במהפכה החוקתית. לדיון זה חשיבות רבה, מכיוון שהוא מייצג את הניסיונות של המערב להבין את השפה הפוליטית של האסלאם השיעי ואת נקודות החיבור שלה אל המוני העם התומכים בה ומשולהבים על-ידה. היחסים בין דת למדינה והשסע החילוני-דתי באיראן עשויים אולי להבהיר במידת מה אף את הדינמיקה של היחסים בין איראן, כמדינת-לאום מוסלמית דתית, לבין מדינות המערב החילוניות.

המהפכה החוקתית באיראן מייצגת את הניסיון הזמני לכונן דמוקרטיה שיעית, שילוב הנראה בעיני רובנו בלתי-אפשרי. העובדה שהיה ניסיון כזה באיראן של תחילת המאה העשרים, ושניסיון זה בוצע ביוזמתם של גורמים מתוך החברה האיראנית ומתוך המנהיגות הדתית עצמה, היא עובדה שאין להקל בחשיבותה. חוקרים מסוימים רואים בה עדות אופטימית בתחום היחסים הבינלאומיים, אחרים רואים בה הזדמנות מצוינת לחקור את המורכבות של החברה האיראנית ושל דתה ולהציל אותה מן התדמית הסטריאוטיפית שדבקה בה כיום.       

פרק זה מחולק לשלושה חלקים. בחלק הראשון אתאר את היחסים בין העלמאא, המנהיגות הדתית שיעית באיראן, לבין השליטים משושלת קג'אר. בתוך כך אסקור בקצרה את האירועים שהובילו למהפכה החוקתית באיראן בראשית המאה העשרים. בחלק השני אביא תיאור של המקורות ההיסטוריים השונים העומדים לרשות חוקרי איראן. בחלק השלישי אמנה את הסוגיות ההיסטוריות המרכזיות המעסיקות את החוקרים הדנים על התקופה הקג'ארית באיראן והיחסים בין העלמאא לשלטון. בגוף העבודה אשטח את הטיעונים של ההיסטוריונים בשלוש סוגיות מרכזיות במחקר אודות העלמאא ואיראן הקג'ארית ואבדוק את נקודות המחלוקת בין החוקרים השונים. בנוסף, אציג סוגיות נוספות שתיוותרנה בלתי-פתורות כהצעה לדיון מחקרי עתידי. לבסוף, אביא פרק סיכום קצר.

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים)


Algar Hamid, Religion and State in Iran (Berkley and Los Angeles: University of California Press)

Amanat Abbas, "The Study of History in Post-Revolutionary Iran: Nostalgia, Illusion, or Historical Awareness?", Iranian Studies, 22: 4 , 3-18.

Arjomand Said Amir, "The Ulama's Traditionalist Opposition to Parliamentarianism: 1907-", Middle Eastern Studies, 17: 2 , 174-190

Farmayan, Hafez F., "Observation on Sources for the Study of Nineteenth and Twentieth

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת