עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון וורקוהוליזם -התמכרות לעבודה, שביעות רצון תעסוקתית, כמותני שאלונים וורקוהוליקים SPSS (עבודה אקדמית מס. 694)

‏390.00 ₪

46 עמודים

עבודה אקדמית מספר 694
סמינריון וורקוהוליזם -התמכרות לעבודה, שביעות רצון תעסוקתית, כמותני שאלונים וורקוהוליקים SPSS

תוכן עניינים

תקציר. 3

מבוא. 4

שאלות והשערות המחקר. 5

סקירת ספרות. 7

עבודה מהי 7

משמעות העבודה. 7

משפחה וקריירה. 8

מקורות הקונפליקט משפחה-קריירה. 8

דו-כיווניותו של הקונפליקט משפחה-קריירה. 9

השפעות הקונפליקט משפחה-קריירה. 9

תיאוריות קונפליקט משפחה-קריירה. 10

שביעות רצון בעבודה. 12

תיאוריות של שביעות רצון בעבודה. 14

מודל ההיבטים של שביעות הרצון בעבודה (The Facet Model of Job Satisfaction) 14

תיאורית הגורמים המוטיבציוניים וההיגייניים של הרצברג 14

(Herzberg's Motivator – Hygiene Theory of Job Satisfaction) (Herzberg, ) 14

השפעת השינויים הטכנולוגיים והחברתיים על עתיד העבודה. 17

מתודולוגיה. 19

תוכנית לעיבוד נתונים.. 19

משתתפים.. 19

כלים.. 20

הליך. 21

תוצאות השאלונים.. 22

ממצאים.. 30

דיון ומסקנות. 33

סיכום.. 35

ביבליוגרפיה. 38

נספחים.. 43

נספח 1: שאלון 43

נספח 2: ניתוח SPSS. 55

Work: attitudes, meaning and patterns. 62

 

נושא העבודה הינו הקשר בין התמכרות לעבודה ושביעות רצון תעסוקתית בשילוב עם קונפליקט בית-קריירה.

שביעות הרצון של עובדים ממקום עבודתם הינה גורם קריטי בעולם העבודה המודרני.שביעות רצונם של עובדי הארגון מגבירה אפקטיביות, תפוקות, הזדהות עם מקום העבודה, איכות מקצועית ועוד. מידת שביעות הרצון קשורה באופן הדוק למצבו הרגשי של העובד ולרמת תחושת השייכות שלו אל מקום העבודה.

החברה המודרנית בת זמננו שמאופיינת בשינויים כלכליים, חברתיים וטכנולוגיים תכופים, הציבה בפני הארגונים אתגרים חדשים, אשר הביאו לדרישות חדשות מאת העובדים, דבר אשר גרר שינויים בפרקטיקה בשנים האחרונות והביא חוקרים רבים בקרב האוכלוסייה האקדמאית לדון בתופעת ההתמכרות לעבודה (וורקוהוליזם) שנראה כי הולכת וגוברת עם השנים. שניים מן המשתנים שנחקרו רבות כמושפעים מהתמכרותו לעבודה של הפרט הינם שביעות רצון תעסוקתית וקונפליקט בית קריירה. (שמיר, ב.)

Snir & Zohar , הגדירו את תופעת הוורקוהוליזם כזמן קבוע של הפרט הקשור לפעילויות ולמחשבות בנוגע לעבודה אשר אינן מונעות כתוצאה מצרכים חיצוניים.

Singh , מגדירים שביעות רצון בעבודה כדרגה שבה העובד אוהב את עבודתו, או הרגשות החיוביים שיש לעובד בזמן עבודתו. הנטייה בקרב החוקרים בתחום היא להגדיר שביעות רצון כתחושת אושר ונינוחות של העובד ממקום עבודתו, תפקידו ותנאי עבודתו.

קונפליקט בית ועבודה מוגדר כקונפליקט בין תפקידי שבו משימות או מחויבויות של ספירה אחת אינם יכולים להיות מושלמים עקב מחיוביות או משימות של הספירה האחרת. חוסר ההתאמה בין שני התפקודים מבוסס על שלוש צורות שונות של קונפליקט בית ועבודה: זמן , מתח והתנהגות.

במחקר השתתפו 100 נבדקים, כאשר כולם מעל גיל 18. טווח הגילאים נע בין 18 ל-55. כאשר 29 מהנבדקים הינם בין הגילאים 26-35, 40 מן הנבדקים הינם בין הגילאים 26-45 וכן 8 נבדקים הינם בין הגילאים 46-55. (Sd= 12.568, M= 31.45). מתוך כלל הנבדקים, 37 הינן נשים ו-63 הינם גברים. מתוך הנבדקים אשר השתתפו במחקר כאשר 24 מתוכם הינם רווקים או בזוגיות קבועה, 52 נשואים וכן 10 מהם פרודים. מתוכם, ל-31 אין ילדים, ל-38 נבדקים ישנם ילדים עד גיל 10, ל-25 מהם ישנם ילדים בין הגילאים 10-18 וכן ל-6 מהם ישנם ילדים מעל גיל 18.

ההשכלה הממוצעת בקרב הנשאלים היא תואר ראשון, כאשר השעות הפנויות בשבוע לשם מילוי משימות ביתמשפחה הינן בממוצע 58.4 מן הנבדקים הינם עובדים במשרה מלאה, כאשר 11 במשרה חלקית. כמו כן, 7 מן הנבדקים הינם חסרי עבודה ו-24 מהם סימנו כ"לא רלוונטי". 34 עצמאיים ו-66 שכירים.

הממוצע הוא 3 שנים וותק בעבודה.


לצורך עבודה זו נעשה שימוש בשאלון בנושאי עבודה ומשפחה. שאלון זה בחן מגמות בנוגע לעבודה וכן את הקשר בינה לבין תחומי חיים אחרים כגון משפחה ופנאי, במקביל לשביעות רצון תעסוקתי. המענה על השאלון נעשה בעילום שם ללא אפשרות לזהות את הנבדקים. לבחינת רמת ההשקעה של זמן ומאמץ בעבודה, התבקשו הנבדקים להביע את מידת הסכמתם או התנגדותם ל-10 היגדים על ידי 5 תשובות אפשריות הנעות בין "מתנגד במידה רבה" לבין "מסכים במידה רבה".

 

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 


שפירא-לשצ’ינסקי, אורלי. אתיקה ארגונית בניהול משאבי אנוש במערכת החינוך הישראלית. פרדס, (2017(

גולדברג מ', פינברג נ', דיני עבודה, הוצאת סדן, ספט' 2017 ליזרוביץ, מ. ושניר, ר. (2004). וורקהוליזם כתרבות ארגונית ביחידות קרביות בצה"ל. פסיכולוגיה צבאית, 3, 164-107.

 

McGaughey E, ‘A Human is not a Resource’ (2018) Centre for Business Research, University of Cambridge Working Paper 497 (2018)

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏390.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת