עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

ב"ה  15,000 עבודות אקדמיות בחינם/ במחיר שפוי:99-390 שח. 

אתר ברוח חב"ד 

שיתוף מידע ללא גזל.

החומר באתר משמש השראה וחומר עזר בלבד. אסור להשתמש בקובץ העבודה להגשה למוסד אקדמי.

طُلَّاب 

Русский студенты

Français            አማርኛ

חוות דעת על מרצים

תוצאת תמונה עבור ‪PAypal‬‏

תמונה קשורה  ×ª×•×¦××ª תמונה עבור ישראכרטתוצאת תמונה עבור אמריקן אקספרס

תוצאת תמונה עבור פפר       ×ª×•×¦××ª תמונה עבור פייבוקס     Ã—ª×•×¦××ª תמונה עבור ביט

תשלום בחיוב אשראי טלפוני דרך נציג שירות 24/7        

תוצאת תמונה עבור העברה בנקאית

עבודה אקדמית משמעות העבודה, צעירים לעומת מבוגרים כמותני, ערך העבודה, כמותני שאלונים, אמפירי (עבודה אקדמית מס. 6922)


‏390.00 ₪

42 עמודים

עבודה אקדמית מספר 6922
סמינריון חוק חינוך מבוגרים

שאלת המחקר

כיצד מתבטאת משמעות בעבודה בקרב צעירים לעומת מבוגרים?

תוכן עניינים

תוכן עניינים      

תקציר  

שאלת המחקר   

מבוא    

השערות המחקר           

סקירת ספרות   

תעסוקה           

חברה   

עבודה כעול      

האיד, האגו והסופר אגו על פי פרויד        

אסכולות הנוגעות לשוק העבודה  

עקרונות ההתנהגות הארגונית    

ערך העבודה – צעירים מול מבוגרים?      

הטובים לטיס – צעירים או מבוגרים?       

כישורי עובדים בעולם של מולטי-טסקינג   

הגיל כפקטור בענין משמעות העבודה בחיי האדם העובד   

יתרונות התרגול והניסיון

מי עובד טוב יותר – צעירים או מבוגרים? 

השילוב האידיאלי ביו צעירים למבוגרים בעולם העבודה     

סביבת העבודה ושביעות רצון     

השפעת עיצוב סביבת העבודה על שביעות רצון    

היחיד במסגרת הארגונית – תיאוריות וגישות       

שביעות רצון בתוך ארגון

הגדרות:           

תגמולים כפקטור לשביעות רצון  

הנעה בעבודה   

הגוף הנחקר: מפעל פלסטיב       

טכנולוגיות המפעל         

שיטה   

אוכלוסיית המדגם          

שדה המחקר     

כלי המחקר       

מבנה השאלון:   

הליך המחקר    

ממצאים

דיון      

התשובה על שאלת המחקר        

אישוש או הפרכה של השערות המחקר     

סיכום ומסקנות  

ביבליוגרפיה      

נספחים

 

עבודה זו עוסקת במשמעות העבודה בקרב צעירים לעומת מבוגרים. על מנת לבדוק זאת נערך מחקר מקיף במיוחד לצורך עבודה זו על מפעל "פלסטיב" אשר ממוקם בקיבוץ יקום. פלסטיב הוקם על ידי מבוגרים יקום. "פלסטיב" מתמחה בייצור בקבוקי פלסטיק עבור סנו, תנובה, אוסם, מי עדן ועוד.

המפעל משלב 237 עובדים שמתוכם 64 מבוגרים. משתתפי המחקר היו עובדים המועסקים בארגון "פלסטיב".

קיימת גישה לפיה העבודה הינה מיצוי נכון ומספק של צרכיו הנפשיים של העובד. במשמעות זו, עצם הבנייה והיצירה של דבר מה חיובי, מספיקה על-מנת לספק את האדם. (בר, גלרנטר, 2015)

לגישה זו ארבע משמעויות עיקריות אפשריות:

  • העבודה יוצרת עבור האדם כוח (כסף, מעמד וכו'), והשגת כוח זה הינה מטרתו של האדם. על כן, האדם מעוניין בעבודה שלא על-מנת לספק את צריכתו, אלא על-מנת לצבור יתרון יחסי אל מול בני אדם אחרים.
  • לאדם כוח יוצר, המעוניין באופן ישיר בבניית העולם. כוח יוצר זה הינו ביטוים הפסיכולוגי של רגשותיו ורצונו, ומהווה חלק בלתי נפרד מה"אני מאמין" שלו.
  • העבודה יוצרת עבור האדם מרחב אוטונומי שבו הוא יכול להיות יצירתי ולתרום לחברה בדרכו. חברי תנועת ההשכלה טבעו את המושג "העבודה משחררת" שעבר אינטרפרטציות שונות עם השנים.
  • מטרת העבודה היא לשם מימוש חזונם של הפרט והקולקטיב ולשם הגשמתם וקיומם של הערכים המכוננים בהם.
  • לדוגמה: החלוצים הראשונים שעלו לארץ ישראל מהגלות על מנת לבנות וליישב אותה, ובחרו לעבוד את האדמה, לייבש את הביצות ולחרוש את השדות עשו זאת ללא כפייה ולא ראו את עבודתם כעול פיזי או נפשי. אלא כביטוי לאידאולוגיה החלוצית סוציאליסטית.

(שפירא-לשצ’ינסקי, 2017).

נחקור האם קיים הבדל בין מבוגרים לצעירים באופן תפיסת העבודה ומטרותיה.

 

ניתן לציין כי שתי הגישות אינן בהכרח תאוריות-נפש מלאות, אלא גישות במציאות, כלומר- עצם קיומה של גישה אחת עבור אדם מסוים אינו סותר קיומה של הגישה האחרת עבור אדם אחר, או עבור אותו אדם בזמן אחר.

הגישות השונות מושפעות מגורמים רבים, חלקם פנימיים לחלוטין לעובד, ובחלקם חיצוניים, והקשרם מורכב ושנוי במחלוקת. נכון להיום, אנשים רבים לא רואים את העבודה כמגשימת ה"אני מאמין" שלהם. בחברה תחרותית ואינדיבידואלית הדוגלת בתורת הכלכלה הקפיטליסטית, התמורה לעבודה היא פרנסה ומקור חומרי למימוש יצר הצרכנות של הפרט. ואכן בעולם המודרני הגישה השלילית היא הגישה הרשמית, ועליה מבוססות מרבית הנחות הכלכלה המודרנית בתחום המחקר ובפועל. (McGaughey ,2018)

 

אף על פי כן, קיימים חילוקי דעות בדבר המניעים האמיתיים, הלא-רשמיים, העומדים מאחורי עובדה זו. לצורך ההמחשה, במרבית הסקרים שנעשו בעולם המערבי של המאה ה-20 נמצא כי לשאלה "האם היית ממשיך בעבודה אילולא היית זקוק לשכרה", רוב הנשאלים ענו תשובה חיובית (אף כי במשך הזמן ירד אחוז העונים חיובית), וזאת בניגוד למערכת השכר אשר נועדה לכפות את עבודתם על העובדים.

קיימת השאלה, האם ניתן ליצור מערכת בה העובד מבצע את עבודתו גם בלא לקבל תמורה עבורה, הינה אחת משאלות המפתח בעיצוב החברה והכוח החברתי, והכלכלה בפרט. בסוף המאה ה-20 ובתחילת המאה ה-21, האסכולה המובילה בעיצוב החברה הינה האסכולה הרואה בגישה השלילית גישה "בריאה", המציבה שיקולי "רציונליות" (המכונים גם "שיקולים כלכליים") של תועלת כלכלית כבסיס לפעולות האדם. (שפירא-לשצ’ינסקי, 2017).

 

באופן כללי, באיזו מידה הנך מרוצה מכלל העבודות בהן עסקת עד היום?

1. מאוד לא מרוצה

2. לא מרוצה במקצת

3. ניטראלי

4. די מרוצה

5. מאוד מרוצה

 

כדי לענות על קבוצת השאלות הבאות אנו מבקשים ממך לחשוב מהי משמעות העבודה בעיניך כיום. שים/י לב כי אין אנו מתכוונים רק למצבך או הרגשתך כיום, אנו מעוניינים לדעתך מהם העקרונות והערכים שהנך מייחס/ת אישית לעבודה. כתוצאה מכלל התנסויותיך וניסיונך כעובד/ת.

 

 

5. אנא חלק/י סכום של 100 נקודות, בכל דרך שתרצה/י בין ששת המשפטים הבאים. ככל שמשפט משקף יותר את דעתך, כך מגיעות לו יותר נקודות.

(הערה: אין צורך לחלק נקודות לכל מהמשפטים)

 

________         העבודה מעניקה לי מעמד ויוקרה (סטטוס חברתי)

________         העבודה מספקת לי הכנסה

________         העבודה מבטיחה שיהיה לי מה לעשות (ממלאת את זמני)

________         בזכות העבודה נוצרים קשרים מעניינים בין בני אדם

________         באמצעות העבודה אני מביא/ה תועלת למדינה

________         העבודה עצמה מעניינת ומעניקה לי סיפוק אישי

סה"כ 100 נקודות           

 

 

6. הענק/י 100 נקודות בסך הכל כדי לציין מה מידת החשיבות של התחומים הבאים בחייך כיום:

(הערה: אין צורך לחלק נקודות לכל המשפטים)

 

________שעות הפנאי שלי (למשל תחביבים, ספורט, בידור וקשרים עם ידידים)

________הקהילה שלי (למשל ארגוני מתנדבים, איגודים מקצועיים וארגונים פוליטיים)

________עבודתי

 _______ הדת שלי (למשל – פעילויות ואמונות דתיות)

________משפחתי

סה"כ 100 נקודות 

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

שפירא-לשצ’ינסקי, אורלי. אתיקה ארגונית בניהול משאבי אנוש במערכת החינוך הישראלית. פרדס, (2017)

בהט אסתר וליויתן אוריאל (2016) "ביטויים של הלימה פרט-סביבה והשפעתם הדיפרנציאלית על ביטויי המחויבות בארגוני עבודה" מגמות נ3 , 322-293.

בר חגי וליאור גלרנטר "רפרטוארים של מקצועיות בארגונים בישראל". סוציולוגיה ישראלית טז 2: 98-76.


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏390.00 ₪

תוספות

בעלי חשבון פייפאל
כל כרטיס אשראי כולל דיירקט, ויזה נטען (לא דיינרס)