עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון עברייני נוער, דרכי טיפול שיקום נוער עבריין, עבריינות נוער (עבודה אקדמית מס. 6846)

‏290.00 ₪

35 עמודים.

עבודה אקדמית מספר 6846

סמינריון עברייני נוער,  דרכי טיפול שיקום נוער עבריין, עבריינות נוער

שאלת המחקר

כיצד באים לידי ביטוי דרכי טיפול שיקום נוער עבריין?

תוכן עניינים

מבוא

פרק ראשון: תיאוריית ענישה ושיקום

פרק שני: שירותי התיקון

פרק שלישי: מסגרות ענישה

פרק רביעי: חקר מקרה

סיכום

מקורות

נספחים

 

קטינות הינה תקופה ראשונה בחייו של אדם, המתחילה בלידתו ומסתיימת בהגיעו לבגרות. היא נקבעת על פי הגיל הכרונולוגי, ללא כל השלכה או התחשבות ברמת השכלתו, בבריאותו הגופנית והנפשית. הקטינות נקבעת בתחומים מסוימים על ידי החוק היוצר סטטוס זה, משנה אותו או מבטלו, וזאת בהתאם למדיניות המשפטית של החברה שבה הוא פועל. המחוקק קובע זכויות וחובות שונים בהתאם לקבוצות גיל משתנות. יש, וגיל מסוים מהווה תנאי לחובה- כגון, אחריות פלילית. גילים אלה, המוגדרים בתחום הקטינות, ניתנים לשינוי בהתאם לנסיבותיה ולצרכיה של כל חברה בכל תקופה שהיא, וכן יכולה להשתנות מהות הגדרתם באזורים שונים של אותה מדינה .

עבריינות נוער הינה תופעה המתרחשת בחברה האנושית ומשמעותה באופן כללי היא התנהגות לא נורמטיבית, אנטי-סוציאלית בגיל ההתבגרות. כאשר דנים בעבריינות נוער הרי למעשה עוסקים בטווח רחב של עבירות הנעשות על ידי מתבגרים )למשל עבירות תקיפה, רצח, שוד, גניבה. עבריינות נוער מתייחסת לכל סוגי הפשיעה המבוצעים על ידי אדם צעיר המוגדר על פי החוק כקטין והיא אסורה על פי חוק. בישראל, גיל האחריות הפלילית הנו 12 ועבריינות נוער מתייחסת לגילאים שבין 12 ל- 18. [1]

אלימות בין בני נוער הייתה מאז ומתמיד. בעבר לא ייחסו לה חשיבות רבה. בשנים האחרונות התופעה התגברה. כיום ישנה מודעות רבה יותר לנושא הקשה ואיתה נכונות לטפל בבעיה. הנחת העבודה של גורמי מקצוע שעבריינות של קטינים הינה תוצאה של נסיבות שאם ניתן יהיה לשנותן בהצלחה, ייפתח בפני הקטין חלון הזדמנויות שישיבו למעגל החיים הנורמטיבי והחברה תרוויח אזרח שלא יהווה נטל עתידי עליה .[2]

מטרתה של עבודה עיונית זאת היא לתאר התפתחויות של תיאוריות ענישה ושיקום לעבריינים צעירים תוך שימוש במקורות מידע תיאורטיים ומחקרים. מבנה העבודה הוא כדלקמן: ראשית יוצגו תיאוריות שונות המציגות גישה משפטית מענישה מול גישה הדוגלת בשיקום העבריין והחזרתו למוטב. יפורטו המטרות העומדות מאחורי כל תיאוריה. בהמשך יפורט המודל המשפטי המעורב שלפיו מדינת ישראל שופטת. שנית, העבודה תציג את הדרכים המקובלות כיום לטיפול ושיקום[3] בני נוער ע"י משרד הרווחה, השירותים החברתיים ושירות המבחן[4] בישראל, שירותים אלו נקראים "שירותי תקון" שתכליתן "תיקונו" של העבריין והחזרתו למוטב. שלישית, העבודה תתאר את מסגרות הענישה העומדות לרשות הנערים עוברי החוק. [5]

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

[1] גיל שפטל אחריות הקפידה במשפט הפלילי (הוצאת נבו, 2018)

[2] אורן גזל אייל ״התפתחויות במשפט הפלילי המהותי והדיוני " דין ודברים ט תשע"ו (2017)

[3]  בן-ברוך, ס', סיני, ה' ושיינפלד, א' (2015). בין ענישה לשיקום: גישות ושיקולים משתנים ביחס לנוער עובר חוק בחקיקה ובהליך המשפטי בישראל ובעולם. בתוך א' תימור, ס' בן-ברוך וא' אלישע (עורכים), נוער בבלגן- קטינים עוברי חוק בישראל דרכי מניעה, אכיפה ושיקום (עמ' 84-67). ירושלים: מאגנס.

תח-9 חסינה


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות