עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה אקדמית שחיקת מורים גיל הרך, שחיקה גננות,איכותני+כמותני ראיונות+שאלונים גן ילדים,גרפים וטבלאות,טרום חובה (עבודה אקדמית מס. 682)

‏290.00 ₪

59 עמודים

עבודה אקדמית מספר 682
עבודה אקדמית שחיקת מורים גיל הרך, שחיקה גננות,איכותני+כמותני ראיונות+שאלונים גן ילדים,גרפים וטבלאות,טרום חובה

תוכן עניינים

ראש פרק עמוד מס'

מבוא. 4

שאלת מחקר. 5

שאלות מחקר נוספות לדיון 5

סקירה ספרותית- 6

גן ילדים מהו?. 6

השיטות והגישות לחינוך בגני הילדים.. 6

גישת מונטסורי:. 6

גן אנטרופוסופי: 7

שיטת / גישת גן זורם: 7

גן מ.ט.ל מדעי, טכנולוגי, לימודי:. 7

כיתת גן: 7

גן רגיל: 7

גנים נוספים: 8

גן משולב: 8

גנים בחינוך מיוחד: 8

הגננת כמנהלת והצוות שבניהולה. 8

תפקידי הניהול של הגננת. 8

האם הגננת המנהלת צריכה להיות גם מנהיגה חינוכית?. 11

שחיקה. 12

הבדלים בין עבודת הגננת לעבודת המורים מבחינת שחיקה ותכנים.. 13

לחץ ושחיקה. 15

שלב הלאות הפיזית. 16

שלב הדה-פרסונליזציה. 16

שלב הירידה בהגשמה העצמית. 16

מתודולוגיה= שיטת המחקר. 18

רכיבים מרכזיים במחקר. 18

משתני המחקר. 18

משתנים בלתי תלויים:. 18

כלי המחקר.  2014

ג. שאלון משתני רקע – שאלון רב ברירה.  2014

תיאור שדה המחקר.  2014

אוכלוסיית המחקר.  2014

הממצאים.. 20

לוח 1: גורמי לחץ (ממוצע וסטיית תקן) 20

לוח 2: ממוצע וסטיית תקן להתנסות בשחיקה. 22

לחץ ושחיקה של הגננת לפי גיל הילדים, רמת הטיפוח ומגזר. 22

לחץ ושחיקה לפי גיל הילדים.. 23

לוח 3: ניתוח שונות של לחץ ושחיקה לפי קבוצות הגיל ילדי הגן 24

לחץ שחיקה ורמת טיפוח. 25

לוח 4: ניתוח שונות להבדלים של לחץ ושחיקה לפי רמת הטיפוח של הגן 26

תרשים 2: עוצמת לחץ ושחיקה לפי רמת הטיפוח של הגן 27

לוח 5: ניתוח שונות להבדלים בלחץ ובשחיקה לפי מגזר. 28

תרשים 3: הבדלים בשחיקה, לחץ ושביעות רצון לפי מגזר. 29

תרשים 4: לחץ ושחיקה לפי מגזר. 30

לחץ ושחיקה, לפי מגזר וגודל הגן 31

לוח 9: ניתוח שונות מרובה של שחיקה ולחץ לפי מגזר וגודל הגן 33

לחץ ושחיקה לפי מספר השתלמויות. 34

לוח 10: עוצמת הלחץ והשחיקה לפי השתלמויות. 34

תרשים 7: עוצמות לחץ ושחיקה לפי מספר השתלמויות (עד 6; 7 ומעלה( 35

ניתוח הראיונות ודיון 36

סיכום.. 38

ביבליוגרפיה. 42

נספחים ראיונות. 47

ראיון מס' 1. 47

ראיון מס' 2. 49

ראיון מס' 3. 51

ראיון מס' 4. 53

ראיון מס' 5. 56

ראיון מס' 6. 58

ראיון מס' 7. 60

ראיון מס' 8. 62

ראיון מס' 9. 64

ראיון מס' 10. 67

 

עבודה זו תעסוק בנושא חשוב בשיח האקדמי בישראל ובעולם.

דרכי הגידול, החינוך ויחסי ההורים לילדיהם אינם נקבעים רק על ידי חוקי הביולוגיה, כי אם דרך התרבות, המקום והזמן שבו מתבטא התייחסות לילדים. הם משתנים ולכן אין גורם קבוע ל"ילדות", וזהו נושא למחקר היסטורי סוציולוגי בעקבות היווסדות גן הילדים. פיליפ אריאס, היסטוריון של התרבות וסוציולוג צרפתי (Philippe Aries, 2016), גרס כי מושג הילדות התפתח בתרבות המערב החל מן המאה ה- 17. אריאס סבר כי תקופת הילדות לא זכתה להכרה בימי הביניים וכי יחסם של ההורים אל ילדיהם היה מנוכר. ההשלכות שבו מצב ומושג "הילדות" אינו מוכר ומוגדר, משפיע כמובן על חיי היום יום. במצב כזה אין מה לדבר על מוצרים ושירותים מיוחדים לילדים, כמו למשל בגדים, ספרים, משחקים וגני שעשועים, הצגות, תזונה, מוסדות חינוך לילדים וגישות ושיטות חינוך, ופסיכולוגיה התפתחותית. מה שאומר לעניינינו שגני ילדים לא היום קיימים לפני המאה ה-17. כל אלו התפתחו כאמור החל מן המאה ה-17 והילך עד היום הזה ממש, בימינו נוטים להקדיש לילד ולתקופת הילדות תשומת לב רבה. אנו יוצאים מתוך הנחה ברורה שהילדות מהווה שלב חשוב, מיוחד ושונה מתקופת הבגרות - זוהי התקופה המעצבת את המבוגר לעתיד, על כל המשתמע מכך. כיום בזכות עידן האינטרנט והכרה בזכויות הילד וחופש הבחירה יש להורים יותר מידע ויותר רצון להשקיע בילדים ולמצוא את שיטת החינוך המתאימה ביותר לדעתם. מאז המאה ה- 17 התפתחו גישות חינוכיות רבות לגיל הרך. במאה ה-21 כאשר המודעות להתפתחות הילד וצרכים המיוחדים מושרשת אצל כולנו וכל הורה חש צורך רב להעשיר את עולמם של ילדיו ולהציב אותם במרכז חייו, גובר הלחץ בעשורים האחרונים על גני הילדים לספק תשתית ראויה איכותית ומכובדת בפני לטובת גידול נאות של הדורות החדשים. הגננות החדשות במאה ה-21 נדרשות להיות גם מנהלות וגם מנהיגות וישנן תיאוריות רבות שלפיהן עליהן לפעול ובזאת דנה עבודתי.


שאלת מחקר

מהם מאפייני הקשיים של גננות בגני טרום חובה כמקדמי שחיקה?

שאלות מחקר נוספות לדיון

 

  • מהם גורמי הלחץ הנתפס של הגננת בעבודה?
  • מהן עוצמות הלחץ הנתפס של הגננת בעבודה?
  • מהי רמת השחיקה של הגננות בעבודתן?
  •  באיזו מידה יש קשר בין רמת הלחץ והשחיקה של הגננות לבין סוג המסגרת החינוכית בה היא פועלת (ממלכתי, ממלכתי דתי, פרטי, מטופח, טעון טיפוח, פעוטון, גן טרום חובה, גן חובה)

 

השערות המחקר

  1. גננות ותיקות שנמצאות מעל 20 שנה במערכת שחוקות וחוות עוצמות לחץ ושחיקה גבוהים יותר מגננות חדשות
  2. גננות בגנים טעוני טיפוח חוות עוצמות לחץ ושחיקה גבוהים יותר מגננות המלמדות בגנים מטופחים. (מידת טיפוח הגן דורגה על פי דיווחי הגננת)
  3. גננות בגנים עמוסים עם ילדים רבים שחוקות וחוות עוצמות לחץ ושחיקה גבוהים יותר מגננות בגנים קטנים עם מספר מועט יותר של ילדים.

 

מצגת רפרט בנושא שחיקת גגנות פאוורפוינט מקצועי רפרנט כ-20 שקפים- 99 ש"ח

 (בעבודה האקדמית כ-30 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏290.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

מחיקה ובלעדיות/מצגת