עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון תשואה פרישת מנכ"ל, הודעה על עזיבת המנכ"ל, השפעה על תשואת מניה, מימון, שוק ההון, חישוב CAR, מבחן אמפירי, יעילות שוק חצי חזקה (עבודה אקדמית מס. 6762)

‏390.00 ₪

30 עמ'

עבודה אקדמית מס' 6762


שאלת המחקר

האם הודעת החברה על פרישת המנכ"ל משפיעה על תשואת מניית החברה?

תוכן עניינים

תקציר    

מבוא      

תפקיד המנכ"ל וחשיבותו 

תפקיד המנכ"ל   

חשיבות המנכ"ל לחברה- האם המנכ"ל כלל משנה?    

סיבות לעזיבת המנכ"ל      

סקירה ספרותית

השערות החוקרים              

שיטת המחקר      

תוצאות המחקר 

חישוב התשואה הנדרשת ברמה השנתית - E(RI)         

ריבית חסרת סיכון – RF  

חישוב הביטא של המניה   

חישוב E(rm)       

חישוב CAR– תשואה עודפת מצטברת         

חישוב AR– תשואה עודפת יומית  

חישוב CAR עבור כל חברה              

CAR ממוצע עבור כל החברות במחקר          

מבחן מובהקות – על פי הסטטיסטי T           

בחינת התוצאות ומסקנות               

תוצאת ה-CAR  

מובהקות התוצאות           

בחינת התוצאות לתקופה המלאה  

בחינת התוצאות לאחר פיצול התקופה          

סיכום   

ביבליוגרפיה          

שאלת המחקר אשר העמדנו לבחינה היא האם הודעת החברה על פרישת המנכ"ל משפיעה על תשואת מניית החברה.

מחקרים קודמים שנערכו בנושא לא הולידו מסקנה חד משמעית. כפי שיובהר בפרק הסקירה הספרותית ישנם מחקרים שמצאו עלייה בתשואה בעקבות האירוע וכאלו שמצאו כי הדבר מוביל לתשואה שלילית. חשוב לציין כי במחקרים אלו נעשו הבחנות שונות למשל האם החברה פרסמה הודעה, ביצועי החברה שקדמו להודעה, סיבת העזיבה של המנכ"ל ועוד. כמו כן, לא מצאנו מחקר שבחן את הנושא בבורסת תל אביב וכפי שיוצג בסקירה נראה כי ישנה משמעות רבה לבורסה אותה בודקים, למשל התוצאות בבורסה בצרפת ובבריטניה הניבו תוצאות הפוכות.

המחקר הינו מחקר אמפירי הבוחן את יעילות השוק החצי חזקה. במחקר דגמנו 30 חברות אשר נסחרות בבורסה והוציאו הודעה על פרישת המנכ"ל של החברה.

בחינתנו נעשתה על ידי מבחן CAR– בחינת התשואה העודפת המצטברת מעבר לתשואה הנדרשת.

בחינתנו התמקדה בתשואה היומית העודפת שהייתה למניית החברה בתקופה שהוגדרה בשאלת המחקר. תחילה, הוגדרה התקופה להיות עשרה ימים בטרם מתן ההודעה ועד עשרה ימים לאחריה. אולם, כיוון שהתוצאה שהתקבלה בתקופה זו (ירידה של כ-0.75%) אינה מעידה על שינוי משמעותי, אם בכלל, הוחלט לשנות את התקופה להתמקד ביום ההודעה ועד עשרה ימים לאחריה. תקופה זו הניבה תוצאה מספרית מובהקת יותר של תשואה שלילית בשיעור של כ-1.9%.

לאחר קבלת התוצאות, הן נבדקו במבחן מובהקות –T.

עבור התוצאה הראשונה עמד ערך הT על 0.32, בעוד עבור התוצאה השנייה עמד ערך הT על 1.046 .

לסיכום, המחקר לא הוליד תשובה מובהקת לשאלת המחקר.

(בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית)

ביבליוגרפיה לדוגמא:

דוחות כספיים, מאיה, פרסומי הבורסה לניירות ערך בתל אביב, 2019

דוח 2018 מכון TGI, פלח שוק: שוק ההון, ת"א, 2019

ידין ש'. רגולציה חדשה: מהפכה במשפט הציבורי (2018, הוצאת נבו)

Klein N. No Is Not Enough: Resisting Trump's Shock Politics and Winning the World We Need. Haymarket Books (2018)

תח- חסינה מורן


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏390.00 ₪

תוספות