עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

עבודה מסכמת רצח על חילול כבוד משפחה (עבודה אקדמית מס. 6751)

‏190.00 ₪

15 עמ'

עבודה מסכמת רצח על חילול כבוד משפחה

שאלת המחקר

כיצד בא לידי ביטוי רצח על רקע כבוד המשפחה?

תוכן עניינים

מבוא. 

שאלת המחקר.

השערת המחקר. 

יחסיות תרבותית של האסלאם כלפי תופעת הרצח על רקע חילול כבוד המשפחה. 

התא המשפחתי ותופעת הרצח על רקע כבוד המשפחה – פשעי הכבוד. 

רצח על רקע כבוד המשפחה – העמדות שמנגד. 

סוגיית רצח על רקע חילול כבוד המשפחה במגזר הערבי 

פשעי כבוד - נתונים סטטיסטיים על פי חלוקה גיאוגרפית. 

היקף האלימות במשפחה כלפי נשים בארץ. 

פשעי כבוד בעולם. 

סיכום ונקיטת עמדה. 

ביבליוגרפיה. 

מקרה מזעזע היה כשרצח חייל בשירות קבע בן 21, את אמו ואחותו, על רקע "חילול כבוד המשפחה". תופעת רצח נשים על ״חילול כבוד במשפחה״ עדיין קיימת בישראל כיום בקרב האוכלוסייה הערבית. הרצח מוגדר כרצח ״על חילול כבוד במשפחה״ (באנגלית: Honor Killing) כאשר רוצח האישה הוא בן המשפחה (אב, אח או דוד) ולא בן זוגה של האישה.

על פי חוקרות פמינסטיות, מיניותה של האישה בחברה המוסלמית-ערבית, נקבעת ונשלטת על ידי הגברים במשפחה, ומכך מוגדרים כללי צניעותה. לפי השקפה זאת, אחראים הגברים לשליטה בה תנהגות המינית של הנשים על ידי שימוש בכל אמצעי אפשרי. קיימות הערכות שונות לגבי היקף הת ופעה בישראל, ההערכות נעות בין כ- 50 נרצחות בתשע השנים האחרונות ועד ל - 40 - 50 נשים בש נה. בחינת טיפול הרשויות - משרד המשפטים, פרקליטות המדינה והמשטרה - בתופעה, מעלה את קיו מו של פער בין העמדה הרשמית לגבי התייחסות למקרי רצח על ״חילול כבוד במשפחה״, על פיה המדינה חייבת להתייחס לכול רצח כרצח בכוונה תחילה ללא התחשבות בנסיבות סביבו ובין הטענה העולה כי, באופן מעשי, נוטות הרשויות להקל במקרים אלה: אם על ידי עסקאות טיעון או חנינה ואם על ידי החזרת נשים ונערות בסיכון על ידי המשטרה לביתם או לידי השייחים. תופעת הרצח על ״חילול כבוד במשפחה״ מציבה, אם כן, עבור המדינה המודרנית והדמוקרטית שאלות סבוכות. כיצד צריכות הר שויות להתמודד עם תופעה אשר מחד מבטאת תופעה תרבותית של קבוצת מיעוט אתנית ומאידך שוללת זכויות אדם ואנוש. מה צריכים להיות גבולות הסבלנות התרבותית והפלורליזם אותן צריכה המדינה לקבוע מול תופעות כגון רצח על חילול כבוד במשפחה?

בנ וסף דן המסמך, במצב בנושא בשטחי יהודה ושומרון בתקופת האינתפאדה הקודמת ובמדינות הסמוכות לישראל בייחוד במדינת ירדן, בה, על פי סעיפי חוק העונשין, מקבל רוצח ״על חילול כבוד במשפחה״ הפחתה ניכרת בעונש, אם לא חנינה.

לינק: מצגת רצח על רקע כבוד המשפחה

ביבליוגרפיה לדוגמא (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

סועאד ומרי-תרז, ק' . נשרפת חיים. ירושלים : כתר.

עשה-אל, ש'. פרוטוקול מספר 8 : הועדה לקידום מעמד האישה – הצעה לסדר יום רצח נשים על רקע חילול כבוד המשפחה,הכנסת מחקר ומידע, רובין, א'. הקוראן. תל אביב : מפה - אוניברסיטת תל אביב.

קמיר, א' . שאלה של כבוד: ישראליות וכובד האדם. הוצאת כרמל, ירושלים.

 

Abu-Lughod, L. Veiled Sentiments: Honor and Poetry in a Bedouin Society. University of California Press, Berkeley & Los Angeles, London.

Dov Cohen, Joseph A. Vandello. "Male Honor and Female Fidelity: Implicit Cultural Scripts That Perpetuate Domestic Violence" University of South Florida Journal of Personality

and Social Psychology, vol 84 PP 997 


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

‏190.00 ₪ לקוחות חוזרים, הקישו קוד קופון:

תוספות/מחיקה ובלעדיות