עבודה אקדמית? חפשו עכשיו במאגר הענק, האיכותי והעדכני ביותר:

סמינריון אבטלה, השכלה כמשפיעה על האבטלה, גורמי מקרו-כלכלה (עבודה אקדמית מס. 6730)

‏290.00 ₪

31 עמ'

סמינריון אבטלה

שאלת המחקר

כיצד באה לידי ביטוי האבטלה בהקשר לגורמי מקרו-כלכלה והשכלה?

תוכן העניינים

מבוא.. 3

סיבות להיווצרות אבטלה.. 3

פתרונות אפשריים.. 4

אבטלה בישראל. 4

גורמי האבטלה.. 5

גורם הצמיחה. 7

שוק התעסוקה. 8

הקשר בין כוח העבודה לשיעור האבטלה. 10

גורם האבטלה. 10

קורלציה בין אבטלה לגורמי מקרו כלכלה. 12

אחוז האבטלה – מה קובע אותו?. 15

שאלות של מדיניות ציבורית. 15

הקורלציה בין השכלה לאבטלה.. 18

מה בין דרגת ההשכלה באוכלוסיה לבין התעסוקה. 18

השפעת ההשכלה על שיעור ההשתתפות בכוח העבודה. 19

הקשר בין ההשכלה לשיעור האבטלה. 22

ישראל: אופי הקורלציה בין השכלה לאבטלה. 25

ביבליוגרפיה.. 29

 

 

אבטלה מוגדרת כשיעור התושבים המסוגלים לעבוד ומעוניינים בכך, אך אינם משיגים עבודה, מתוך כלל כוח העבודה האזרחי - גודל האוכלוסייה שבטווח הגיל מחמש עשרה ועד לפנסיה. מדידת שיעור האבטלה הינה דבר מורכב ובעייתי, שכן קיים קושי בהשגת נתונים לגבי עובדים חלקית, עובדים בדויים או עובדים ללא דיווח. פעמים רבות קיימת במשק אבטלה סמויה ריאלית, השונה במימדיה מזו הנמדדת בפועל.

 

סיבות להיווצרות אבטלה

יש המאשימים את ההתפתחות הטכנולוגית כגורמת לירידת ערכה של העבודה האנושית. אותה תפוקה צורכת הרבה פחות תשומות אדם, וכך רבים נותרים מחוסרי עבודה. מאידך, יש הסוברים כי אותם שינויים משמעותיים במאה האחרונה גם הביאו לסחר הגלובאלי ולפתיחת שווקים בינלאומיים זה לזה. גורם זה מגדיל את יכולת השיווק של פירמות מקומיות, ולגבי חלקן לפחות יש צורך בתפוקה אדירה, ולכן גם בעובדים רבים. עם זאת ניתן להניח כי המרת יכולות אנוש במיכון ובאוטומציה היא גורם חזק בהרבה, הרלוונטי לאחוז גדול מהפירמות היצרניות בעולם[1].

תפיסה אחרת של הדברים ייסד קיינס, אחד הכלכלנים המשפיעים ביותר של המאה העשרים. לפי גישתו, בעידן הקפיטליזם נוצרים עודפי הון גדולים שלא באים לידי ביטוי בהשקעות מספקות במשק, כי ההזדמנויות הכדאיות קשות להשגה. כך נוצר חיסכון פרטי עודף, המשק לא ממצה את יכולת היצור שלו, ונוצרת אבטלה. את הפתרון ראה קיינס בהתערבות ממשלתית מוגברת, באופן של הגדלת ההוצאה הציבורית, השקעה בפרויקטים ובתשתיות, ובנקיטת מדיניות מוניטארית של הורדת הריבית ועידוד השקעות על חשבון קיטון בחסכונות.

גם לגישה זו יש מתנגדים, והם רואים בהתערבות הממשלתית דווקא גורם הפוך המייצר אבטלה. לדבריהם השקעות ציבוריות על חשבון גרעון תקציבי ממומנות ב"כסף קל" שרק בידי המדינה להשיגו, ואינן משקפות באמת את מצב המשק. לכן מופר שיווי המשקל הנכון בשוק העבודה, הפוגע בפרויקטים עסקיים אחרים שהיו יכולים לשפר את המצב.

בעשורים האחרונים נכנס גורם משפיע נוסף לשווקים המודרניים הפתוחים, של כוח עבודה זר המגיע מחוץ לגבולות המדינה. עובדים כאלה דורשים בדרך כלל שכר נמוך יותר מזה של המקומיים, כדי ליצור יתרון יחסי ולהשיג עבודה. הדבר גורם למעסיקים לשכור מהגרים אלו לשירותיהם, וכך דורשי העבודה המקוריים נפגעים.

 

נהוג למנות את הסיבות לאבטלה על-פי הגורמים הבאים, כל אחד מהם מצריך טיפול אחר:

• ירידה כללית בביקוש לעובדים ביחס להיצע כוח העבודה (אבטלת ביקוש).

• חוסר התאמה בין מאפייני המשרות הפנויות לבין מאפייני המובטלים, בין היתר בשל אי התאמה גיאוגרפית-דמוגרפית (אבטלה מבנית).

• היעדר מידע זמין וקשיים בזרימת המידע על מקומות עבודה ו/או על מחפשי עבודה (אבטלה חיכוכית). • גורמים מוסדיים: חקיקה סוציאלית - חוק ביטוח אבטלה והבטחת הכנסה משמשים ״רשת ביטחון״ למובטלים, אך גם מצמצמים את הכדאיות לחזור לעבודה. חוק שכר המינימום וחוק קבלני כוח-אדם נתפסים גם הם כגורם התורם לאבטלה. התרחבות שוק העבודה השניוני בשל העדפת עובדים זרים על פני העסקת ישראלים. אכיפה לקויה של חוקי עבודה (כגון העסקת עובדים לא חוקיים).

• אבטלה טבעית - אבטלה בשיעור מסוים (על פי רוב באחוזים ספורים) שמתקיימת ככל הנראה בכל עת, והנובעת , בין השאר , ממעבר של עובדים בין מקומות עבודה.

 

השלכות האבטלה פגיעה בצמיחה; אובדן תוצר; הגדלת שיעורי העוני; הגדלת תשלומי ההעברה (השפעה על היקף ההוצאה של תקציב המדינה); הגדלת הפערים החברתיים; פגיעה בהכנסות המדינה בעקבות הקטנת בסיס המס; קשיים חברתיים/נפשיים של המובטל ועל בני משפחתו; פגיעה ברמת השכר (הקטנת ״כוח המיקוח״) התייעלות במשק - אבטלה, עד רמה מסוימת, מובילה להתייעלות במשק, בכך שמובטלים נאלצים לחפש אפיקי תעסוקה והכשרה מקצועית חדשים. 

לינק למצגת אקדמית ספיציפית על אבטלה ב-99 שח

ביבליוגרפיה חלקית (בעבודה האקדמית כ-20 מקורות אקדמיים באנגלית ובעברית) 

אחדות, לאה, לביא, ויקטור, וסולה, ויקטור. "האבטלה בישראל בפרספקטיבה של העשור האחרון: מגמות מאפיינים ודפוסי שינוי", רבעון לכלכלה עמ' 303-349.

גוטליב, דניאל. מאפייני המובטלים בישראל – תמונת מצב עדכנית, מחלקת המחקר, בנק ישראל

ג'יברה, יוסי וריבון, סיגל. "אינפלציה, אבטלה,שער החליפין, ומדיניות מוניטארית בישראל", רבעון לכלכלה,  עמ' 433-449.

 

Brown, Gilroy, Curtis and Kohen  "The Effect of the Minimum Wage on Employment and Unemployment." Journal of Economic Literature, pp. 487-528

Card  "Do Minimum Wages Reduce Employment? A Case Study of California Industrial & Labor Relations Review, pp. 17-38


העבודה האקדמית בקובץ וורד פתוח, ניתן לעריכה והכנסת פרטיך. גופן דיויד 12, רווח 1.5. שתי שניות לאחר הרכישה, קובץ העבודה האקדמית ייפתח לך באתר מיידית אוטומטית + יישלח קובץ גיבוי וקבלה למייל שהזנת

בזמן הקניה, תועברו לאתר מאובטח ורק שם תתבצע הקניה


‏290.00 ₪

תוספות